• Audit Dalaman SPKP CRIM 2014 Baca selanjutnya
  • Pemakluman Pekeliling CRIM 6/2014: Garis Panduan Bantuan Kewangan Bahan Penyelidikan 2014 (Pindaan) Baca selanjutnya
  • Pemakluman Pekeliling CRIM 5/2014: Kemudahan Capaian Laporan Penyelidikan SMPU Baca selanjutnya
  • Pemakluman Pekeliling CRIM 4/2014: Peraturan Dana ScienceFund MOSTI Baca selanjutnya

Berita Terkini

Jemputan Ke Bengkel From Research To Business & Road To Funding-MTDC

CRIM dengan kerjasama PIK akan menganjurkan bengkel di atas seperti ketetapan berikut: Tarikh              

Jadual Kerja Permohonan Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) Fasa 2/2014

Seperti sedia maklum bahawa KPM telah membuka permohonan Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) Fasa 2/2014 mulai 1 Ogos 2014. Bersama-sama ini

Pembukaan Permohonan Untuk Menjalankan Penyelidikan Berkaitan Penyelidikan, Pembangunan Dan Pengkomersilan (R&D&C) Di Bawah Dasar Pandang Ke Timur (Look East Policy)

Sukacita dimaklumkan bahawa YAB Perdana Menteri semasa persidangan The Look East Policy — A New Dimension & MAJECA-JAMECA 31st Joint

Pembukaan Permohonan Skim Geran Penyelidikan Herba EPP#1 (NRGS) Bil. 4/2014 Di Bawah Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani

Pejabat Pembangunan Herba (HDO), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah membuka permohonan Skim Geran Penyelidikan Herba EPP#1 (NRGS) Bil 4/2014 untuk dua

Pelanjutan Tarikh Permohonan LRGS Fasa 2/2014 

Kementerian Pendidikan Malaysia telah melanjutkan tarikh permohonan LRGS Fasa 2/2014 sehingga 15 Ogos 2014. Penyelidik yang berminat untuk memohon dikehendaki menyediakan Kertas Konsep