Muat Turun

Dana Luar Kebangsaan

Senarai Geran Luar Kebangsaan
  1. Geran daripada kementerian/agensi dibawah kementerian (contoh : Geran National Real Estate Research Coordinator (NAPREC) Institut Penilaian Negara (INSPEN), Geran Penyelidikan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK)
  2. Geran daripada kerajaan negeri
  3. Geran daripada institut penyelidikan/ instititusi latihan (contoh : Geran Institut Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Geran Institut Penyelidikan dan Pembangunan Belia, Geran Institut Jantung Negara.
  4. Geran daripada syarikat swasta/industri di Malaysia

Dana Luar Antarabangsa

Senarai Geran Luar Antarabangsa:

Borang dan Garis Panduan

Pekeliling Berkaitan

Pekeliling CRIM 2/2019:

Pendaftaran Keterlibatan Sebagai Penyelidik Bersama Bagi Projek Penyelidikan Dana Luar Melalui SMPU

Pekeliling CRIM 1/2019:

Garis Panduan Pengurusan Projek Penyelidikan Dana Luar (Kuat Kuasa 1 Januari 2019)

Glosari MyRA | Muat Turun / Download 953 | Kemaskini / update 20/07/2020
FileAction
1. Glosari MyRA I (Pindaan 2018)Download 
2. Glosari MyRA II (Pindaan 2018)Download 
3. Glosari MyRA I (Pindaan 2016) Download 
4. Glosari MyRA II (Pindaan 2016)Download