About Webmaster CRIM

Pada masa ini, CRIM menjadi penggerak utama perkhidmatan pengurusan penyelidikan dalam usaha ke arah memantapkan rantaian nilai serta meningkatkan keupayaan aktiviti penyelidikan asas dan gunaan. CRIM juga bertindak sebagai tulang belakang kepada penyelidikan di UKM dan sentiasa menyokong pergerakan Nic Penyelidikan di UKM yang dahulunya dikenali sebagai Bidang Tujahan penyelidikan. Nic ini terhasil daripada kekuatan bidang yang dikenal pasti, yang mampu menggembleng kekuatan kepakaran yang sedia ada dan mencakupi kepelbagaian ilmu, multidisiplin dan perwujudan bidang baru di UKM. Pembinaan Nic yang lebih lestari ini mempunyai potensi melonjakkan nama UKM sederap Universiti terkehadapan dunia menjelang tahun 2018.

Penawaran Geran Insentif Penyelidikan Yayasan Penyelidikan Otak, Minda dan Neurosains Malaysia Kitar 1-2020

Yayasan Penyelidikan Otak, Minda dan Neurosains Malaysia (YPOMNM) ingin menawarkan Geran Insentif Penyelidikan Kitar 1-2020 kepada semua penyelidik warganegara Malaysia yang berkebolehan dalam bidang Basic, Clinical and Applied Neurosciences. Jumlah geran yang ditawarkan adalah sehingga maksimum RM10,000 dan boleh dipohon mulai akhir tahun Disember 2020. Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Mac 2021

Maklumat lanjut, garis panduan dan borang permohonan boleh dirujuk di laman sesawang facebook BMNRF (https://www.facebook.com/YPOMNM). Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada pihak YPOMNM melalui emel info@bmnrf.com dan brainsciences@gmail.com selewat-lewatnya pada 31 Mac 2020 (Rabu) dan disalinkan kepada pegawai CRIM (psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti.

Justeru, sukacita kerjasama pihak  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan dapat memanjangkan hebahan ini kepada penyelidik bawah pengurusan  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Penawaran Geran Insentif Penyelidikan Yayasan Penyelidikan Otak, Minda dan Neurosains Malaysia Kitar 1-20202021-01-19T12:49:02+08:00

Pembukaan Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) – Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1 Tahun 2021

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah membuka permohonan Dana Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1 Tahun 2021 kepada kakitangan akademik di Universiti Awam dan Universiti Swasta (termasuk Kolej Universiti Swasta) mulai 18 Januari 2021.

Pembukaan permohonan ini dilaksanakan secara dalam talian menggunakan MyGRANTS (Malaysia Greater Research Network System) yang boleh diakses seperti di pautan https://mygrants.gov.myTarikh akhir penghantaran proposal FRGS Fasa 1 Tahun 2021 ke CRIM adalah pada 16 Februari 2021 (Rujuk Jadual Kerja Permohonan Geran FRGS Fasa 1 Tahun 2021 yang dilampirkan).

Sehubungan dengan ini, perhatian dan kerjasama pihak YBhg. Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan adalah dipohon untuk memaklumkan pembukaan permohonan geran penyelidikan ini kepada semua penyelidik di PTJ masing-masing.

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, pihak YBhg. Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan boleh menghubungi pegawai di CRIM, Puan Siti Noraida Binti Sood (Tel: 03-89215631, Emel: ctaida@ukm.edu.my) atau Cik Siti Fatin Nabilah Binti Abdullah Halim (Tel: 03-89214064, Emel: fatin_nabilah@ukm.edu.my).

**Pautan Video Sesi Taklimat Panduan dan Kriteria Permohonan FRGS Tahun 2021 Pada 7 Januari 2021: https://drive.google.com/drive/folders/1A9IXAMMenRGJ0ucQcy_dwPGgwEMQTZ9I?usp=sharing

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) – Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1 Tahun 20212021-01-18T10:26:48+08:00

Pembukaan Permohonan Dana R&D Di Bawah Program Pemacu, MOSTI Tahun 2021

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah melancarkan Malaysia Grand Challenge (MGC) pada 8 Januari 2021 sebagai usaha menggalakkan aktiviti Penyelidikan, Pembangunan, Pengkomersialan dan Inovasi (R&D&C&I) negara.  Sejumlah dana telah diperuntukkan untuk lima (5) Skim Dana Pembiayaan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) di bawah Program Dana Pemacu Teknologi Strategik (PEMACU) seperti di Lampiran A.

Permohonan dana ini dibuka sepanjang tahun. Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan secara dalam talian menggunakan Sistem eDana melalui pautan https://edana.mosti.gov.my/. Bersama-sama ini disampaikan Slide Pelancaran  Malaysia Grand Challenge (MGC), Poster  Dana R&D MOSTI dan Garis Panduan bagi setiap dana (berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021) untuk rujukan dan panduan. Namun begitu, penyelidik dinasihatkan untuk sentiasa merujuk Garis Panduan  melalui portal Sistem e-Dana dari semasa ke semasa kerana MOSTI berhak mengubah garis panduan ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.  

Pihak Urusetia Penyelidikan PTJ digalakkan membuat proses penilaian/pemurnian permohonan agar proposal yang dihantar berkualiti dan menepati keperluan garis panduan. Penyelidik yang telah mengemukakan permohonan melalui Sistem eDana perlu mengemukakan dokumen permohonan  secara hardcopy kepada CRIM melalui Sekretariat Penyelidikan PTJ masing-masing mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak CRIM seperti di Lampiran B

Sebarang pertanyaan, boleh dikemukakan kepada Puan Syafura Binti Abdul Halim di talian 03-89214679 atau Cik Adila Abdul Rasib di talian 03-89214392.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Dana R&D Di Bawah Program Pemacu, MOSTI Tahun 20212021-01-15T12:45:07+08:00

Pembukaan Tawaran Geran Penyelidikan Jangka Pendek PERKESO Tahun 2021

Pejabat Sistem Insuran Pekerjaan,  Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)  melalui EIS-UPMCS Centre for Future Labour Market Studies (EU-ERA) mempelawa ahli akademik dan penyelidik di universiti awam untuk memohon geran penyelidikan jangka pendek (6 sehingga 8 bulan) di dalam bidang analisis pasaran buruh. Bersama-sama ini disampaikan surat daripada PERKESO bertarikh 6 Januari 2021 yang jelas maksudnya untuk perhatian dan tindakan selanjutnya.

Geran penyelidikan ini diwujudkan bertujuan memberi peluang kepada ahli akademik dan penyelidik di universiti awam untuk mengetengah dan memanfaatkan kepakaran mereka bagi membantu menambahbaik perancangan dan analisis pasaran buruh di Malaysia. Pemohon yang terpilih bukan sahaja dapat meneroka penggunaan data pentadbiran masa nyata (real-time) malah hasil penyelidikan tersebut berpeluang dijadikan input kepada kertas dasar.

Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan dengan mengemukakan kertas cadangan penyelidikan (mengikut format yang ditetapkan oleh PERKESO) beserta surat iringan dan mengemukakan melalui emel kepada euera.centre@gmail.com selewat-lewatnya pada 26 Februari 2021 (Jumaat), disalinkan kepada pegawai CRIM (psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti.

Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini, YBhg. Dato’/ Datuk/ Datin/ YBrs. Prof./ Dr./ Tuan/ Puan boleh menghubungi Ketua Ekonomi EU-ERA, Prof. Madya Dr. Mohd Yusof Saari melalui email berikut: yusof.saari@perkeso.gov.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Tawaran Geran Penyelidikan Jangka Pendek PERKESO Tahun 20212021-01-14T11:37:21+08:00

[KEMASKINI] Pelawaan Geran Penyelidikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Tahun 2021

Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) akan membuka tawaran Geran Penyelidikan bagi melaksanakan penyelidikan saintifik dalam bidang kependudukan, kekeluargaan dan kesihatan reproduktif mulai 15 Januari 2021 (Jumaat) sehingga 15 Februari 2021 (Isnin)
 
Tujuan geran ini adalah untuk memberi peluang kepada penyelidik-penyelidik profesional menjalankan penyelidikan saintifik yang relevan dalam bidang kependudukan, kekeluargaan dan kesihatan reproduktif serta dapat menghasilkan penemuan baharu yang bermanfaat, boleh diguna pakai dan menjadi rujukan oleh LPPKN untuk mengemas kini, merangka dan menambah baik dasar dan program perkhidmatan kekeluargaan di masa akan datang. Tempoh penyelidikan yang dicadangkan adalah 6 hingga 24 bulan tertakluk kepada kesesuaian tajuk dan metodologi penyelidikan yang akan dijalankan. Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan secara dalam talian di laman sesawang  https://mprh.lppkn.gov.my/  selewat-lewatnya jam 5.30 petang, 15 Februari 2020 (Isnin).
 
Sehubungan dengan ini, sukacita kerjasama pihak  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan dapat memanjangkan hebahan ini kepada penyelidik bawah pengurusan  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan. Bersama-sama ini disampaikan Surat Pelawaan Geran Penyelidikan LPPKN 2021  dan Garis Panduan Permohonan/Syarat dan Skop Penyelidikan (Lampiran A). 
 
Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini, YBhg. Dato’/ Datuk/ Datin/ YBrs. Prof./ Dr./ Tuan/ Puan boleh menghubungi urus setia Geran Penyelidikan LPPKN seperti berikut:
 
     (i)         Puan Massita Mohamad di talian 03-2613 7555 samb. 1511
     (ii)        Cik Rosdiana Abd Hamid di talian 03-2613 7555 samb. 1517
     (iii)       Cik Umie Nabihah Mustafar di talian 03-2613 7555 samb. 1518
     (iv)       Urus setia Geran Penyelidikan melalui emel gp@lppkn.gov.my

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

[KEMASKINI] Pelawaan Geran Penyelidikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Tahun 20212021-01-08T00:24:33+08:00

Dana Penyelidikan Melalui Koordinator Dana Penyelidikan Harta Tanah Negara (NAPREC), Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH), Kementerian Kewangan Malaysia

Institut Penilaian Negara (INSPEN) telah mempelawa penyelidik yang berminat untuk mengemukakan permohonan penyelidikan dalam bidang harta tanah bagi mendapatkan dana tersebut. Permohonan ini terbuka untuk penyelidikan berskala kecil iaitu dalam lingkungan RM50,000.00 ke RM100,000.00 dan tempoh masa untuk menyiapkan projek penyelidikan adalah selama 12 bulan (1 tahun).

Keutamaan akan diberikan kepada penyelidikan yang boleh memberi impak kepada pembangunan harta tanah negara dan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).  

Garis Panduan dan borang permohonan boleh dicapai melalui  http://www.inspen.gov.my

Borang permohonan yang lengkap hendaklah diposkan kepada pihak INSPEN atau emel kepada 1naprec@gmail.com atau norain@inspen.gov.my  selewat-lewatnya pada 18 Januari 2020  (Isnin)  dan disalinkan kepada pegawai CRIM (psupp@ukm.edu.my) dan Sekretarait Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Dana Penyelidikan Melalui Koordinator Dana Penyelidikan Harta Tanah Negara (NAPREC), Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH), Kementerian Kewangan Malaysia2020-12-30T11:39:52+08:00

Pelawaan Untuk Pencalonan 2021 UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in The Basic Sciences

UNESCO menerusi Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SKUM) telah memanjangkan hebahan mengenai pencalonan 2021 UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences yang menawarkan hadiah bernilai USD250,000. Anugerah tahunan ini adalah sebagai pengiktirafan kepada penyelidik bagi pencapaian dalam basic science dari segi pembangunan, penyebaran dan kerjasama antarabangsa.

Maklumat lanjut mengenai anugerah ini boleh diperoleh menerusi pautan https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize

Dilampirkan bersama-sama Circular Letter serta Rules and Regulations berkaitan 2021 UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences seperti di Lampiran 1 dan Lampiran 2  untuk makluman dan rujukan pihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr./Tuan/Puan selanjutnya.  

Penyelidik yang berminat hendaklah membuat permohonan secara atas talian dan perlu dilengkapkan selewat-lewatnya pada 5 Mac 2021 (Jumaat) bagi tujuan penyelarasan oleh SKUM selanjutnya. 

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pelawaan Untuk Pencalonan 2021 UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in The Basic Sciences2020-12-30T00:42:58+08:00

TÜBİTAK-MIGHT Call for Covid-19 Proposals on Post Pandemic Impact

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) dan The Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) sedang mempelawa penyelidik di Malaysia untuk memohon cadangan penyelidikan yang tersebut di atas. Permohonan telah dibuka mulai 23 November 2020

Penyelidik yang berminat untuk memohon boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui laman sesawang rasmi https://www.might.org.my/. Bersama-sama ini dilampirkan syarat permohonan, borang permohonan penyelidikan dan borang perincian bajet.Borang permohonan yang lengkap perlu dikemukakan secara emel kepada razif@might.org.my selewat-lewatnya pada 12 Februari 2021 (10 malam)

Sehubungan dengan ini, sukacita kerjasama pihak  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan dapat memanjangkanhebahan ini kepada penyelidik bawah pengurusan  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan. 

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

TÜBİTAK-MIGHT Call for Covid-19 Proposals on Post Pandemic Impact2020-12-28T01:18:32+08:00

Malaysia Technology Expo 2021 (MTE 2021)

PROTEMP Group akan menganjurkan Malaysia Technology Expo 2021 (MTE 2021) secara atas talian pada 22 – 26 Mac 2021

Sekiranya berminat, penyelidik boleh mengisi penyertaan melalui https://mte.org.my/contact-enquiry/. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 18 Februari 2021.

Maklumat lanjut boleh didapati melalui melayari http://mte.org.my/ atau berhubung dengan Pn Melissa Wu melalui telefon di 03 6140 6666 atau emel ke melissa@protempgroup.com    

Malaysia Technology Expo 2021 (MTE 2021)2020-12-28T01:01:36+08:00

Pembukaan Permohonan Bagi Uk National Institute For Health Research (NIHR) Global Health Research

United Kingdom melalui UK National Institute for Health Research (NIHR) sedang mempelawa penyelidik di Malaysia untuk memohon empat (4) geran penyelidikan berkenaan kesihatan global yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat di negara berpendapatan rendah dan sederhana (Low & Middle Income Countries). 

Penyelidik yang berminat untuk memohon boleh mendapatkan maklumat selanjutnya melalui laman sesawang rasmi NIHR Global Health Research dan menghubungi pihak NIHR.

Pembukaan Permohonan Bagi Uk National Institute For Health Research (NIHR) Global Health Research2020-12-16T12:28:31+08:00

Pemakluman Semula Mengenai Panduan Ringkas Dalam Melengkapkan Permohonan Menghadiri Persidangan Antarabangsa Secara Atas Talian / Online Melalui Sistem e- Mohon Aktiviti Rasmi (Sistem e-Aktiviti)

Pihak CRIM mengambil maklum bahawa situasi pandemik Covid 19 yang melanda negara kini telah meningkatkan penganjuran persidangan antarabangsa iaitu melalui persidangan atas talian / online.

Permohonan untuk menghadiri persidangan antarabangsa secara atas talian / online perlu dilakukan sepenuhnya dalam Sistem e-Aktiviti yang boleh dicapai melalui http://www.my/eaktiviti ataupun melalui aplikasi Gerbang Warga UKM (carian Aktiviti Rasmi seperti prosedur biasa).

Pihak CRIM mendapati, terdapat kalangan pemohon yang masih keliru dengan tatacara permohonan untuk menghadiri persidangan antarabangsa secara atas talian / online. Justeru itu, pihak CRIM mengambil inisiatif mengedarkan infografik ringkas mengenai tatacara ini bagi membantu pemohon untuk lebih jelas dengan tatacara permohonan.

Bersama-sama ini, dilampirkan panduan ringkas melengkapkan permohonan menghadiri persidangan antarbangsa atas talian / online melalui Sistem e-Aktiviti bagi memastikan permohonan dapat dilengkapkan dengan tepat dan lengkap.

Pihak CRIM berharap semoga panduan ini dapat membantu untuk memudahkan dan melancarkan permohonan menghadiri persidangan antarabangsa atas talian / online melalui Sistem e-Aktiviti di peringkat Fakulti/Institut/Pusat. Sekian dulu untuk makluman dan tindakan selanjutnya oleh semua Fakulti/Institut/Pusat.

Pemakluman Semula Mengenai Panduan Ringkas Dalam Melengkapkan Permohonan Menghadiri Persidangan Antarabangsa Secara Atas Talian / Online Melalui Sistem e- Mohon Aktiviti Rasmi (Sistem e-Aktiviti)2020-12-09T12:32:57+08:00

Call for Proposals Smart Partnership Initiative for Polar Research

Yayasan Penyelidikan Sultan Mizan (YPASM) sedang membuka iklan permohonan Geran Penyelidikan, Skim Fellowship dan Berth Support to Antarctica di bawah program Smart Partnership Initiative.

Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan dengan merujuk kepada syarat dan kriteria permohonan melalui laman sesawang YPASM  (www.ypasm.my). Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar melalui emel (dalam format pdf) kepada fardy@ypasm.my / intan@ypasm.my dan disalinkan kepada Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi) atau Timbalan Pengarah dan emel ini (Psupp@ukm.edu.my) untuk tujuan rekod Universiti.                                                                                                   

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan ini boleh hubungi Pegawai CRIM, Puan Syafura Abdul Halim di talian 03-8921469/ Cik Adila Abdul Rasib di talian 03-89214392  atau Pegawai YPSM melalui emel fardy@ypasm.my / intan@ypasm.my atau telefon 03-2691 0651.

Call for Proposals Smart Partnership Initiative for Polar Research2020-11-18T09:31:15+08:00

The 8th Putrajaya International Built Environment Technology and Engineering Conference 2020 (PIBEC 8)

WMIT Group Sdn. Bhd. dan Centre for Innovative Planning and Development (CIPD), Universiti Teknologi Malaysia akan menganjurkan “The 8th Putrajaya International Built Environment Technology and Engineering Conference 2020 (PIBEC 8)” dengan tema “Built Environment, Technology and Engineering: Challenges in the Post Covid-19 Era” pada 21 – 22 Disember 2020 bertempat di Bangi Resort Hotel, Selangor

Sekiranya berminat, penyelidik boleh mendaftar melalui capaian https://submit.confbay.com/conf/pibec8Sebarang pertanyaan boleh diajukan melalui emel ke pibec_wmit@hotmail.comUntuk maklumat lanjut boleh layari laman web – https://pibec.com/. 

The 8th Putrajaya International Built Environment Technology and Engineering Conference 2020 (PIBEC 8)2020-11-02T11:51:15+08:00

FY2021-2022 Fulbright Malaysian Scholar Program

Malaysian-American Commission On Educational Exchange (MACEE) sedang mempelawa permohonan FY2021-2022 FULBRIGHT MALAYSIAN SCHOLAR PROGRAM. Maklumat lanjut mengenai permohonan boleh diperoleh melalui https://www.macee.org.my/2021fulbright-malaysian-scholar-program/. Tarikh tutup permohonan ialah pada 13 November 2020

Bagi penyelidik yang menghantar permohonan, sukacita pihak CRIM memohon kerjasama agar dapat mengemukakan satu salinan permohonan kepada Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat dan satu salinan kepada Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) melalui emel psupp@ukm.edu.myuntuk tujuan rekod.

Pertanyaan lanjut mengenai perkara ini boleh hubungi Ms. Kalis/ Ms. Karen  di talian 03-2166 8878 atau email: Fulbrightmalaysia@macee.org.my

FY2021-2022 Fulbright Malaysian Scholar Program2020-10-20T13:08:24+08:00

International Research and Innovation Symposium and Exposition (RISE) 2020

 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) akan menganjurkan International Research and Innovation Symposium and Exposition (RISE) 2020 secara dalam maya (virtual) seperti butiran berikut:-                                                                 

Tarikh Akhir Pendaftaran           :     31 Oktober 2020

Tarikh Penjurian                         :     01 hingga 15 November 2020

Tarikh Pengumuman Anugerah :     17 November 2020 

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama pihak  YBhg. Datuk / Dato’ / Prof / Tuan / Puan agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti/Institut/Pusat masing-masing. Sekiranya berminat untuk menyertai simposium ini, ahli Fakulti/Institut/Pusat boleh mendaftar melalui pautan http://bit.ly/RISE2020UTHM.

Untuk maklumat lanjut, boleh berhubung dengan sekretariat RISE 2020, En. Mohd Hafiz bin Burhan (07-4538700) / En. Muhamad Shafiq Nor bin Mazlan (07-4538700) /    En. Mohd Raimi bin A.Samat (07-4538701) atau emelkan kepada riseuthm@gmail.com.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

International Research and Innovation Symposium and Exposition (RISE) 20202020-10-09T11:04:37+08:00

Pertandingan Rekacipta 2020 (PEREKA 2020)

Universiti Malaysia Sabah akan menganjurkan Pertandingan Rekacipta 2020 (PEREKA 2020) secara dalam maya (virtual) pada 5 dan 6 November 2020.

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama pihak  YBhg. Datuk / Dato’ / Prof / Tuan / Puan agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti/Institut/Pusat masing-masing. Sekiranya berminat untuk menyertai program ini, ahli Fakulti/Institut/Pusat boleh mendaftar melalui pautan http://excocipta.online/registration/Tarikh tutup penyertaan adalah pada 23 Oktober 2020

Untuk maklumat lanjut, boleh emel kepada pereka@ums.edu.my atau layari http://excocipta.online/pereka/.

Pertandingan Rekacipta 2020 (PEREKA 2020)2020-10-09T10:49:33+08:00

Pertandingan Inovasi Penyelidikan 2020 bersempena dengan program Technology Preview & Showcase Nuklear Malaysia

Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) akan menganjurkan Pertandingan Inovasi Penyelidikan 2020 bersempena dengan program Technology Preview & Showcase Nuklear Malaysia 2020 pada 10 – 11 November 2020 bertempat di Agensi Nuklear Malaysia, Bangi, Selangor.

Sekiranya berminat, penyelidik boleh mengisi borang dan menghantar kepada urus setia pertandingan. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 19 Oktober 2020. Untuk maklumat lanjut, boleh berhubung dengan En. Muhammed Zulfakar (Tel: 03-8911 2000 samb. 1728, emel zulfakar@nm.gov.my), Pn. Aisya Raihan Abdul Kadir (Tel: 03-8911 2000 samb. 1721, emel aisya@nm.gov.my) atau En. Mohd Azmi Sidid Omar (Tel: 03-8911 2000 samb. 1723, emel m_azmi@nm.gov.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pertandingan Inovasi Penyelidikan 2020 bersempena dengan program Technology Preview & Showcase Nuklear Malaysia2020-10-09T10:44:29+08:00

Malaysia Technology Expo (MTE) 2020 Special Edition: Covid-19 International Innovation Awards

PROTEMP Group akan mengadakan Malaysia Technology Expo (MTE) 2020 Special Edition: Covid-19 International Innovation Awards (MTE 2020 Special Edition) secara atas talian.

Penyelidik yang berminat untuk menyertai boleh mengisi penyertaan melalui https://www.judgify.me/MTE2020SE. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 30 September 2020.

Maklumat lanjut boleh didapati melalui laman http://mte.org.my/ atau berhubung dengan Sekretariat melalui telefon di 03 6140 6666 atau emel ke mte@protempgroup.com. 

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Malaysia Technology Expo (MTE) 2020 Special Edition: Covid-19 International Innovation Awards2020-09-25T12:18:38+08:00

Pembukaan Permohonan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 2020

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) melalui Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) dengan kerjasama Malaysian Industry Government Group for High Technology (MIGHT) dan The Centre for the Development of Industrial Technology, E.P.E. (CDTI) telah bersetuju untuk melaksanakan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 2020 di bawah inisiatif MyPAiR. Pembukaan permohonan ini adalah khusus bagi pelaksanaan kerjasama projek inovasi dalam bidang-bidang berikut:

 1. Sustainable City Development (Pembangunan Bandar Lestari);
 2. Knowledge-based Economy/k-Economy (Ekonomi berasaskan Pengetahuan); 
 3. Advanced Manufacturing and Materials (Pembuatan dan Bahan Termaju); dan
 4. Health (Kesihatan).

Permohonan projek perlu berasaskan industri dan berorientasikan pasaran yang mana kerjasama yang dibangunkan adalah berteraskan kerjasama teknologi bersama di antara syarikat, organisasi penyelidikan, akademik di Malaysia dan rakan industri (start-ups, PKS dan syarikat besar) di Sepanyol melibatkan pembangunan atau penambahbaikan yang penting (substantial) terhadap produk, proses atau perkhidmatan. Permohonan bagi program ini mestilah melibatkan penyelidik daripada UA dan industri Malaysia serta rakan industri daripada Sepanyol

Tarikh akhir penghantaran permohonan ini adalah pada 11 Mac 2021 (Khamis). Penyelidik yang berminat perlu menepati syarat-syarat permohonan yang ditetapkan sepertimana Garis Panduan MYSIP dan mengambil perhatian akan perkara-perkara berikut:

 1. Permohonan perlu disediakan secara bersama dengan penyelidik bersama menggunakan templet permohonan yang disediakan
 2.  Permohonan yang disediakan perlu dikemukakan oleh Penyelidik Utama daripada Malaysia melalui emel yang disenaraikan dan      disalinkan (CC) kepada pihak KPT melalui emel danakhas.bkpi@mohe.gov.my, pihak CRIM (psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ.  Permohonan yang sama juga perlu dikemukakan oleh Penyelidik Utama Sepanyol melalui laman web CDTI;
 3. Permohonan peruntukan bagi penyelidik UA perlu diperaku oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) sebelum dimajukan kepada             urus setia. Walau bagaimanapun, penilaian dalaman bagi penghantaran ini tidak perlu dilaksanakan; dan
 4. Penyelidik yang berminat untuk memohon perlu mendaftarkan minat (register interest) menerusinpautan Google Form di laman                  web MIGHT  (https://www.might.org.my/): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc70N3sARLEznALG9PlEqIEiEzjWYxz20vA4OypfSDIdZ3q-Q/viewform

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Puan Syafura Binti Abdul Halim di talian 03-89214679 atau pegawai KPT, Puan Rohida binti Kamis (rohida.kamis@mohe.gov.my), 03 – 8870 6979 atau Cik Nor Amira Farhana binti Ahmad Zailani (amira.zailani@mohe.gov.my) 03 – 8870 6969 ext. 4584

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 20202020-09-25T11:32:27+08:00

Pemakluman Garis Panduan Baharu Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA)

Mesyuarat Pengurusan CRIM Bil. 6/2020 pada 17 Ogos 2020 telah bersetuju membuat penambahbaikan terhadap Garis Panduan Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) dengan membenarkan pelantikan GRA dalam kalangan pelajar Sarjana bukan warganegara di samping pelantikan dalam kalangan pelajar pengajian Doktor Falsafah sebagaimana garis panduan sedia ada. 

 

Ratio pelantikan antara pelajar warganegara dan bukan warganegara adalah berdasarkan penetapan yang telah ditetapkan oleh pihak Pengurusan CRIM

 

Sebagai makluman kepada pihak YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Tuan/Puan, pindaan ini adalah selari dengan peraturan pelantikan yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan peraturan lain yang berkaitan di peringkat UKM. Garis panduan baharu ini berkuatkuasa pada 1 Oktober 2020. 

 

Bersama-sama ini disampaikan Garis Panduan berkaitan untuk makluman dan rujukan pihak PTJDokumen garis panduan baharu ini juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang CRIM, http://research.ukm.my/muat-turun/.

 

Kerjasama YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/tuan/puan adalah dipohon agar dapat memaklumkan perkara ini kepada semua penyelidik di bawah pengawasan dan penyeliaan YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/tuan/puan.

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh dikemukakan terus kepada pegawai kami, Encik Mohd Asraf Bin Mohd Farid di talian 03-89214455.

Pemakluman Garis Panduan Baharu Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA)2020-09-10T16:49:12+08:00

Pembukaan Permohonan Bagi Projek Penyelidikan di Bawah Kerjasama Teknikal Dalam Bidang Sains dan Teknologi Antara Kerajaan Malaysia (SATREPS) Dengan Kerajaan Jepun Bagi Tahun Kewangan 2021

 

Kerajaan Jepun telah memanjangkan permohonan kepada Kerajaan Malaysia untuk menyertai kerjasama teknikal dalam bidang sains dan teknologi (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development – SATREPS) bagi tahun kewangan 2021. Program ini bertujuan untuk mewujudkan platform kerjasama antarabangsa di antara Jepun dan negara-negara membangun bagi menangani isu global dalam bidang tersebut.

 

Maklumat lanjut mengenai SATREPS (tempoh, peruntukan dan lain-lain maklumat berkaitan) boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang https://www.jica.go.jp/english/our_work/science/satreps.htmlBersama-sama ini disertakan Format Permohonan (Lampiran A), MOHE Cost Proforma (Lampiran B), Senarai Semak Penghantaran Permohonan SATREPS Tahun Kewangan 2021 (Lampiran C) dan Masterlist Permohonan SATREPS Tahun Kewangan 2021 (Lampiran D)  untuk perhatian dan tindakan. 

 

Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan dengan merujuk kepada syarat dan kriteria permohonan.  Sukacita pihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr. dipohon untuk membuat saringan di peringkat PTJ bagi mengenal pasti projek yang berpotensi sebelum dikemukakan kepada CRIM selewat-lewatnya pada  22 September 2020 (Selasa) sebelum jam 12.00 tengah hari. Ulasan penilaian di peringkat PTJ perlu dikemukakan bersama kepada CRIM. Permohonan yang tidak melalui Sekretariat Penyelidikan PTJ tidak akan dipertimbangkan untuk diperaku ke KPT.

 

Dokumen permohonan yang perlu dikemukakan oleh Sekretariat Penyelidikan PTJ  kepada CRIM adalah seperti berikut:

 1. Surat rasmi Fakulti/Institut/Pusat : Sebagai bukti penghantaran permohonan.
 2. Borang Permohonan : 1 salinan lembut (softcopy) dalam format pdf (emel kepada psupp@ukm.edu.my), 3 salinan keras (hardcopy) dan Ulasan penilaian oleh Panel Penilai/JK Penilaian di peringkat Fakulti/Institut/Pusat. Format penilaian adalah tertakluk kepada Fakulti/Institut/Pusat masing-masing.
 3. Perincian Belanjawan MoE Cost Proforma : 1 salinan lembut (softcopy) dalam format excel (emel kepada psupp@ukm.edu.my) dan 3 salinan keras (hardcopy).
 4. Senarai Permohonan  (Masterlist) : 1 salinan lembut (softcopy) dalam format excel dan mengikut templet yang diberikan (emel kepada psupp@ukm.edu.my) dan 1 salinan keras (hardcopy).

Sukacita kerjasama pihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr. dapat memanjangkan perkara ini kepada penyelidik di bawah pengurusan YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr.

 

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Puan Syafura Binti Abdul Halim di talian 03-89214679 atau Cik Adila Abdul Rasib di talian 03-892143792.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Bagi Projek Penyelidikan di Bawah Kerjasama Teknikal Dalam Bidang Sains dan Teknologi Antara Kerajaan Malaysia (SATREPS) Dengan Kerajaan Jepun Bagi Tahun Kewangan 20212020-09-08T01:24:52+08:00

Hebahan Pembukaan Permohonan Program Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan (KKP) 2020

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) telah menerima surat hebahan daripada Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia bertarikh 26 Ogos 2020 mengenai pembukaan permohonan Program Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan (KKP) Tahun 2020. Program KKP ini adalah program baharu yang dilaksanakan oleh KPT bagi menggalakkan penyelidikan bidang nic melalui gabungan kerjasama antara kumpulan penyelidik IPT. KKP merupakan gabungan kumpulan penyelidik dari Pusat Kecemerlangan (CoE) di IPT dengan kumpulan penyelidik di CoE lain dan/atau kumpulan penyelidik (berbeza IPT) yang sama bidang kepakaran bagi menghasilkan kerangka kerja yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah nasional.

 

Permohonan ini dibuka mulai 4 September 2020 hingga 30 September 2020 berdasarkan lapan (8) bidang keutamaan seperti berikut:

i.  Pengangkutan dan Mobiliti

ii. Kepintaran Buatan

iii. 4 Revolusi lndustri

iv. Pengajaran dan Pembelajaran

v.  Industri Kreatif

vi. Pembelajaran Digital

vii. Future Food

viii. Daya Saing Ekonomi

 

Borang permohonan dan Garis Panduan KKP boleh dimuat turun bermula 4 September 2020 daripada laman sesawang KPT iaitu, http://www.mohe.gov.my. Perincian mengenai prosedur permohonan sila rujuk surat KPT seperti yang dilampirkan.

 

Semua permohonan ini akan diselaraskan di peringkat CRIM, di bawah portfolio Timbalan Pengarah (lnfrstruktur & lnstrumentasi). Semua permohonan perlu dikemukakan kepada Timbalan Pengarah (lnfrstruktur dan lnstrumentasi) sebelum 23 September 2020 bagi tujuan semakan dan penyelarasan sebelum ianya dikemukakan oleh CRIM kepada KPT.

 

Justeru, sukacita kerjasama YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dipohon agar dapat memanjangkan hebahan ini kepada semua kakitangan akademik/penyelidik di Fakulti/lnstitut/Pusat masing-masing.

 

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan ini, boleh berhubung terus dengan Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern, Timbalan Pengarah (lnfrastruktur & lnstrumentasi), dan pihak sekretariat di Makmal i-CRIM, Puan Norzamzurina Binti Ismail, Pegawai Sains Kanan di talian 03-89118506 (norzamzurina@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Hebahan Pembukaan Permohonan Program Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan (KKP) 20202020-10-16T09:20:20+08:00

Tawaran Permohonan Skim Zamalah Penyelidikan Sem 1 2020/2021 (Bantuan Yuran Pengajian Sahaja)

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah membuka permohonan Skim Zamalah Penyelidikan (Bantuan Yuran Pengajian Sahaja) bagi Semester 1 2020/2021 kepada pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah (calon yang belum mendaftar atau berada dalam semester pertama pengajian) secara penyelidikan dan mendaftar sepenuh masa.

Bersama – sama ini disampaikan dokumen – dokumen berkaitan bagi tujuan permohonan ini. Dokumen berkenaan adalah seperti berikut:

 1. Garis Panduan Skim Zamalah Penyelidikan iaitu seperti di Lampiran A
 2. Jadual Kerja Permohonan Skim Zamalah Universiti Penyelidikan Sem 1 2020/2021  iaitu seperti di Lampiran B
 3. Borang Permohonan Baharu seperti di Lampiran C
 4. Borang Laporan Prestasi untuk Permohonan Pelanjutan seperti di Lampiran D

Justeru, sukacita kerjasama YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dipohon agar dapat memaklumkan kepada semua kakitangan akademik (penyelia) dan pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah (secara penyelidikan) di PTJ masing – masing.

Borang yang telah lengkap boleh dimajukan kepada CRIM selewatnya pada 17 September 2020 sebelum jam 5.00 petang.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut sukacita YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dapat menghubungi urus setia CRIM di talian 03 – 8921 5112 (Puan Nur Izyani Ahamad Azahari).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Tawaran Permohonan Skim Zamalah Penyelidikan Sem 1 2020/2021 (Bantuan Yuran Pengajian Sahaja)2020-09-17T11:29:12+08:00

Jemputan Menyertai Invention, Innovation and Design Exposition (iidex2020)

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia akan menganjurkan Invention, Innovation and Design Exposition (iidex2020) dengan tema “Empowering Innovation for Society.

Ekspo ini akan diadakan pada:

Tarikh            :           2 – 4 November 2020
Tempat          :           Pembentangan secara maya

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama pihak  YBhg. Datuk / Dato’ / Prof / Tuan / Puan agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti/Institut/Pusat masing-masing. Sekiranya berminat untuk menyertai ekspo ini, ahli Fakulti/Institut/Pusat boleh mendaftar melalui pautan https://daisy.uitm.edu.my/iidexTarikh tutup penyertaan adalah pada 25 September 2020.

Untuk maklumat lanjut, boleh berhubung dengan Sekretariat iidex2020 (tel: 03- 5544 2785 / 2749 / 8252 / 2049, emel : iidex@uitm.edu.myatau layari https://iidex.uitm.edu.my/2020/.

Jemputan Menyertai Invention, Innovation and Design Exposition (iidex2020)2020-08-17T09:01:20+08:00

Tawaran Menjalankan Penyelidikan Secara Kerjasama Dengan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) sedang menawarkan permohonan untuk menjalankan penyelidikan jangka pendek (6 bulan) secara kerjasama bersama IYRES berdasarkan tajuk berikut : Latihan Upskilling dan Reskilling Untuk Peluang Pekerjaan Golongan Belia.

Pelaksanaan penyelidikan ini adalah selaras dengan usaha IYRES untuk menghasilkan dapatan kajian berhubung dengan belia serta pangkalan data yang lengkap untuk menyokong perancangan dan pelaksanaan program pembangunan belia.

IYRES amat mengalu-alukan pelaksanaan penyelidikan secara ‘matching funds’ agar penyelidikan yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan skop yang lebih meluas.

Penyelidik yang berminat untuk mengemukakan permohonan bagi melaksanakan kajian ini boleh mengisi dan mengemukakan.

Borang Permohonan Menjalankan Penyelidikan Secara Kerjasama melalui emel: kajiankerjasama@iyres.gov.my selewat-lewatnya pada 27 Julai 2020 (Isnin), dan disalinkan kepada pegawai CRIM (emel: psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti.

Sebarang pertanyaan boleh hubungi pegawai IYRES, Encik Shah Romnizam Ramli (nizam@iyres.gov.my) di talian 03-8871 3335.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Tawaran Menjalankan Penyelidikan Secara Kerjasama Dengan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)2020-07-23T09:44:29+08:00

Hebahan: Pelawaan Untuk Pencalonan 34th Khwarizmi International Award (KIA)

Ministry of Science, Research & Technology, Iran dengan kerjasama Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST) mempelawa pencalonan 34th Khwarizmi International Award (KIA). 

Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan melalui http://www.khwarizmi.ir selewat-lewatnya pada 1 November 2020 (Ahad). Keputusan akan diumumkan pada Januari 2021.

Hebahan: Pelawaan Untuk Pencalonan 34th Khwarizmi International Award (KIA)2020-07-23T16:42:18+08:00

Hebahan : ASEAN-ROK Award for Excellence In Science, Technology and Innovation

The Government of Republic of Korea (ROK), Science and Technology Policy Institute (STEPI) dan The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sedang membuka permohonan ‘ASEAN-Rok Award for excellence in Science, Technology and Innovation’.  Tarikh tutup permohonan ialah pada  31 Julai 2020.

Bersama-sama ini  disampaikan garis panduan permohonan untuk perhatian dan tindakan.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Hebahan : ASEAN-ROK Award for Excellence In Science, Technology and Innovation2020-07-12T23:57:02+08:00

Hebahan : Invitation for Proposals for International Collaborative Research and ICT Pilot Projects for Rural Areas for 2020 (Funded by the Government of Japan)

Asia Pacific Telecommunity (APT) melalui surat rujukan: APT/PD-1.5.1/ICT-Dev’t/Inv bertarikh 25 Mei 2020 telah mempelawa negara-negara anggotanya untuk mengemukakan cadangan International Collaborative Research dan ICT Pilot Projects for Rural Areas for 2020 melalui pembiayaan oleh Kerajaan Jepun.

Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) sebagai `focal point ` APT, mempelawa Universiti Awam untuk menyertai projek ini dan permohonan boleh dibuat dengan melengkapkan dokumen berkaitan yang boleh dimuat turun di https://bit.ly/2CbznoN

Maklumat lanjut berkenaan projek ini juga boleh didapati dengan melayari laman sesawang http://www.apt.int/APTICT

Semua permohonan perlu perlu dikemukakan kepada CRIM sebelum atau pada 4 Ogos 2020 (Selasa) sebelum jam 12.00 tengah hari melalui Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat untuk tujuan penyelarasan di peringkat CRIM. Pihak CRIM akan menghantar permohonan secara softcopy dan hardcopy kepada KKMM selewat-lewatnya pada 7 Ogos 2020 (Jumaat).

Dokumen permohonan yang perlu dikemukakan oleh penyelidik dan Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat adalah seperti berikut:

 1. Surat rasmi daripada Fakulti/Institut/Pusat : Sebagai bukti penghantaran permohonan
 2. Borang Permohonan : Salinan lembut (softcopy) – emel kepada psupp@ukm.edu.my dan 2 salinan keras (hardcopy)
 3. Senarai Permohonan (Masterlist) : Salinan lembut (softcopy) dalam format excel mengikut templet yang diberikan – emel kepada psupp@ukm.edu.my dan 1 salinan keras (hardcopy)

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh diajukan kepada :

Pegawai KKMM

 1. Encik Mohd Azreey Shah Abd. Aziz : azreey@kkmm.gov.my / 03-8911 5639
 2. Puan Nur Risyah Musa : risyah@kkmm.gov.my / 03-8911 7521

Pegawai CRIM

 1. Puan Syafura Binti Abdul Halim :  03-89214679
 2. Cik Adila Abdul Rasib : 03-89214392

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Hebahan : Invitation for Proposals for International Collaborative Research and ICT Pilot Projects for Rural Areas for 2020 (Funded by the Government of Japan)2020-07-12T23:54:21+08:00

Pembukaan Permohonan Dana Pembangunan Instrumentasi Penyelidikan (Dana PIP) Tahun 2020

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) akan membuka permohonan bagi Dana PIP untuk Tahun 2020. Pembukaan dana ini adalah untuk menempatkan instrumen penyelidikan gunasama di UKM. Peralatan penyelidikan gunasama ditakrifkan sebagai instrumen yang boleh digunakan oleh penyelidik-penyelidik atau kumpulan penyelidikan dari berbilang Fakulti/Institut/Pusat atau berbilang kluster penyelidikan yang merangkumi pelbagai latar bidang penyelidikan seperti sains sosial, kejuruteraan, sains dan teknologi serta perubatan. Objektif dana ini adalah untuk membantu Fakulti/Institut/Pusat mengembangkan dan mengukuhkan penyelidikan melalui kemudahan instrumentasi yang disediakan. Output daripada dana yang diperuntukkan ini seharusnya menyumbang kepada pencapaian KPI universiti penyelidikan.

Permohonan Dana PIP akan dibuka mulai 15 Jun 2020 hingga 14 Julai 2020. Setiap permohonan boleh dibuat dengan mengisi Borang Permohonan Instrumen Penyelidikan Gunasama UKM menggunakan Dana PIP (UKM-SPKP-CRIM-PK01-BO06) yang boleh dimuat turun di laman sesawang CRIM https://research.ukm.my. Bersama-sama ini disampaikan Garis Panduan Permohonan Dana Pembangunan Instrumentasi Penyelidikan PIP (UKM-SPKP-CRIM-PK01-GP07), Borang Permohonan dan Jadual Kerja Permohonan untuk perhatian dan tindakan YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr./tuan/puan selanjutnya.

Satu taklimat secara atas talian berkenaan Dana PIP ini akan diadakan pada 10 Jun 2020, jam 10.00 pagi sehingga 12.00 tengah hari untuk memberi penerangan secara terperinci kepada penyelidik-penyelidik dan sesi soal jawab di akhir taklimat jika ada persoalan daripada penyelidik-penyelidik. Pendaftaran untuk taklimat tersebut boleh dibuat melalui pautan berikut http://bit.ly/pendaftarantaklimat untuk memudahkan urus setia untuk membuat jemputan.

Sukacita diingatkan setiap permohonan hendaklah dihantar secara hard copy dan soft copy. Penghantaran soft copy hendaklah diemelkan kepada tpicrim@ukm.edu.my. Setiap permohonan hendaklah melalui Fakulti/Institut/Pusat. Dekan/Pengarah Fakulti/Institut/Pusat perlu memberi ranking keutamaan permohonan memandangkan jumlah peruntukan yang ada hanyalah RM 1.5 juta. Permohonan yang tidak melalui Fakulti/Institut/Pusat tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan lanjut mengenai geran ini, boleh menghubungi pegawai CRIM: Puan Norzamzurina Ismail di talian 03-89118506 dan emel norzamzurina@ukm.edu.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Dana Pembangunan Instrumentasi Penyelidikan (Dana PIP) Tahun 20202020-06-03T18:17:49+08:00

Pembukaan Permohonan Dana Penyelenggaraan Instrumentasi Penyelidikan Gunasama UKM Tahun 2020

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) akan membuka permohonan bagi Dana Penyelenggaraan untuk Tahun 2020. Peralatan penyelidikan gunasama ditakrifkan sebagai instrumen yang boleh digunakan oleh penyelidik-penyelidik atau kumpulan penyelidikan dari berbilang Fakulti/Institut/Pusat atau berbilang kluster penyelidikan yang merangkumi pelbagai latar bidang penyelidikan seperti sains sosial, kejuruteraan, sains dan teknologi serta perubatan. Objektif dana ini adalah untuk membantu Fakulti/Institut/Pusat menyelenggara peralatan penyelidikan Universiti agar peralatan ini dapat diguna secara bersama oleh penyelidik dalam dan luar UKM. Dana penyelenggaraan ini juga penting supaya peralatan penyelidikan dapat digunakan untuk jangka masa yang panjang. Output daripada dana yang diperuntukkan ini seharusnya menyumbang kepada pencapaian KPI universiti penyelidikan.

Permohonan dana akan dibuka mulai 15 Jun 2020 hingga 14 Julai 2020. Setiap permohonan boleh dibuat dengan mengisi Borang Permohonan Dana Penyelenggaraan Peralatan Gunasama UKM dan Masterlist Permohona Dana Penyelenggaraan yang boleh dimuat turun di laman sesawang CRIM https://research.ukm.my. Bersama-sama ini disampaikan Garis Panduan Dana Penyelenggaraan Peralatan Penyelidikan Gunasama UKM, Borang Permohonan Dana Penyelenggaraan Peralatan Gunasama UKM, Masterlist Permohonan Dana Penyelenggaraan dan Jadual Kerja Permohonan untuk perhatian dan tindakan YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr./tuan/puan selanjutnya.

Satu taklimat secara atas talian berkenaan Dana Penyelenggaraan ini akan diadakan pada 10 Jun 2020, jam 10.00 pagi sehingga 12.00 tengah hari untuk memberi penerangan secara terperinci kepada penyelidik-penyelidik dan sesi soal jawab di akhir taklimat jika ada persoalan daripada penyelidik-penyelidik. Pendaftaran untuk taklimat tersebut boleh dibuat melalui pautan berikut http://bit.ly/pendaftarantaklimat untuk memudahkan urus setia untuk membuat jemputan.

Sukacita diingatkan setiap permohonan hendaklah dihantar secara hard copy dan soft copy. Penghantaran soft copy hendaklah diemelkan kepada tpicrim@ukm.edu.my. Setiap permohonan hendaklah melalui Fakulti/Institut/Pusat. Dekan/Pengarah Fakulti/Institut/Pusat perlu memberi ranking keutamaan permohonan memandangkan jumlah peruntukan yang ada hanyalah RM 500 ribu. Permohonan yang tidak melalui Fakulti/Institut/Pusat tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan lanjut mengenai geran ini, boleh menghubungi pegawai CRIM: Puan Norzamzurina Ismail di talian 03-89118506 dan emel norzamzurina@ukm.edu.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Dana Penyelenggaraan Instrumentasi Penyelidikan Gunasama UKM Tahun 20202020-06-03T18:15:37+08:00

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Global Effort on Covid-19 (GECO) Health Research, United Kingdom

National Institute for Health Research (NIHR) dan UK Research and Innovation (UKRI) melalui The Medical Research Council (MRC), United Kingdom ingin mempelawa mana-mana penyelidik di Malaysia untuk memohon geran penyelidikan Global Effort On Covid-19 (GECO) Health Research (sila klik pautan ini untuk maklumat lanjut). 

Skop penyelidikan adalah berdasarkan keutamaan WHO COVID-19 Global Research Roadmap berikut:

 • Epidemiology
 • Clinical management
 • Infection prevention and control
 • Social Sciences and Humanities in the Outbreak Response

Pembukaan permohonan geran penyelidikan GECO Health ini akan dilaksanakan secara bersiri, iaitu tiga pusingan berturut-turut yang akan dibuka secara bergilir. Tarikh akhir permohonan bagi setiap pusingan adalah seperti berikut:

Pusingan 122 Jun 2020
Pusingan 210 Ogos 2020
Pusingan 3: 28 September 2020 

Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan menggunakan template Borang Permohonan yang dilampirkan bersama dan e-melkan bersama-sama dokumen sokong kepada  geco@nihr.ac.uk. disalinkan kepada pegawai CRIM (e-mel : psupp@ukm.edu.my) dan Timbalan Dekan Penyelidikan Fakulti/Timbalan Pengarah Institut/Pusat untuk tujuan rekod.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Global Effort on Covid-19 (GECO) Health Research, United Kingdom2020-05-27T15:34:54+08:00

Pelanjutan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’

ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET) telah melanjutkan tempoh permohonan sehingga 31 Mac 2021.

Penyelidik yang berminat, boleh mengemukakan permohonan melalui emel kepada asea-uninet@oead.atdisalinkan kepada CRIM (emel psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pelanjutan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’2020-05-27T15:25:55+08:00

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response Call to Address Covid-19

Newton Fund melalui UKRI GCRF sedang menawarkan geran UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response Call To Address Covid-19. Maklumat lanjut boleh diperoleh  melalui laman sesawang Universities UK International.

Syarat permohonan iaitu:

i)Tawaran geran adalah secara rolling call, tidak ada tarikh akhir permohonan bagi geran ini.
ii)Geran ini ditawarkan secara individu ataupun berkolaborasi bersama penyelidik UK dan penyelidik dari negara-negara berpendapatan sederhana dan rendah (sila rujuk senarai LMIC dari OECD).
iii) Geran ini bersifat agile response, hanya penyelidik yang berpengalaman menerima dan melaksanakan geran penyelidikan UKRI sahaja yang layak memohon. Bagi penyelidik yang tidak pernah menerima geran UKRI juga boleh bekerjasama dengan penyelidik yang berpengalaman menerima geran tersebut (dari senarai Malaysia/UK/DAC). Pihak Universities UK International juga menawarkan bantuan kepada penyelidik antarabangsa untuk mendapatkan rakan penyelidik UK.

Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan menggunakan ‘Covid-19 Proposal Form’ yang dilampirkan bersama dan emelkan kepadaGCRFCV19@ukri.org, disalinkan kepada pegawai CRIM (emel : psupp@ukm.edu.my) dan Timbalan Dekan Penyelidikan Fakult /Timbalan Pengarah Institut/Pusat untuk tujuan rekod.  

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response Call to Address Covid-192020-05-27T15:19:36+08:00

Pemakluman Pindaan Proses Permohonan Mengadakan Aktiviti Penyelidikan Dalam Garis Panduan Menghadiri Dan Mengadakan Aktiviti Penyelidikan (UKM-SPKP-CRIM-PK05-GP01)

Sukacita dimaklumkan bahawa Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) dari semasa ke semasa sentiasa berusaha menambahbaik sistem pengurusan atas talian CRIM bagi memudahkan semua Fakulti/Institut/Pusat. Justeru, pihak CRIM ingin memaklumkan bahawa penambahbaikan telah dibuat untuk permohonan mengadakan aktiviti penyelidikan di Sistem e-Mohon Aktiviti Rasmi (Sistem e-Aktiviti), di mana:

i. Pihak Fakulti/Institut/Pusat tidak perlu lagi mengemukakan salinan keras (hardcopy) permohonan mengadakan aktiviti penyelidikan ke CRIM bagi tujuan semakan dan kelulusan sebagaimana proses sebelum ini;

ii. Dengan penambahbaikan ini menjadikan permohonan mengadakan aktiviti penyelidikan hanya perlu dilakukan sepenuhnya dalam Sistem e-Aktiviti yang boleh dicapai melalui http://www.my/eaktiviti ataupun melalui aplikasi Gerbang Warga UKM melalui carian Aktiviti Rasmi; dan

iii. Proses baharu ini berkuatkuasa serta merta.

Pihak CRIM berharap semoga proses kerja yang baharu ini akan lebih memudahkan dan melancarkan permohonan mengadakan aktiviti penyelidikan melalui Sistem e-Aktiviti di peringkat Fakulti/Institut/Pusat. 

Sebarang pertanyaan, boleh menghubungi pegawai CRIM Puan Roslina Rosli (Ketua Pegawai Penyelidik Sosial) di talian 03-89215027 atau melalui emel r.rosli@ukm.edu.my.

Pemakluman Pindaan Proses Permohonan Mengadakan Aktiviti Penyelidikan Dalam Garis Panduan Menghadiri Dan Mengadakan Aktiviti Penyelidikan (UKM-SPKP-CRIM-PK05-GP01)2020-05-21T11:06:30+08:00

Pembukaan Permohonan Penyelidik Pasca Doktoral Menggunakan Dana Modal Insan Fasa 3/2020

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) membuka permohonan Penyelidik Pasca Doktoral menggunakan Dana Modal Insan bagi tahun 2020 untuk semua bidang.

Borang yang telah lengkap boleh dimajukan kepada CRIM sebelum atau pada 22 Mei 2020 melalui pautan berikut (Klik). Semua permohonan perlu lengkap dan mengikut prosedur sedia ada. Dokumen tersebut boleh diimbas (scan) atau diubah ke format PDF dan tandatangan digital adalah dibenarkan

Sebagai makluman, tatacara ini hanya terpakai dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalah Pergerakan, iaitu mulai 18 Mac – 12 Mei 2020 (Perubahan adalah tertakluk kepada pengumuman selanjutnya oleh kerajaan Malaysia dan UKM).

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama  YBhg. Prof./Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan  agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti / Institut / Pusat masing – masing. 

Sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi Pegawai CRIM, Puan Nur Izyani Ahamad Azahari melalui emel : nurizyani@ukm.edu.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Penyelidik Pasca Doktoral Menggunakan Dana Modal Insan Fasa 3/20202020-05-05T10:25:16+08:00

Pembukaan Permohonan Dana Penerbitan (DPB) Buku Tahun 2020

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) akan membuka permohonan Dana Penerbitan Buku (DPB) Tahun 2020. Permohonan ini akan dibuka mulai 4 Mei hingga 12 Jun 2020. Tanggungjawab dalam pengurusan dan penilaian permohonan Dana Penerbitan Buku ini adalah di bawah Penerbit UKM dan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi hanya membantu dalam urusan hebahan dan pemakluman keputusan kerana ia melibatkan permohonan secara atas talian melalui Sistem Maklumat Penyelidikan Universiti (SMPU).

 Pembukaan permohonan ini dilaksanakan secara atas talian menggunakan Sistem Maklumat Penyelidikan Universiti (SMPU) yang boleh  diakses  di  pautan  https://appsmu.ukm.my/smpu/. Permohonan perlu diperaku oleh fakulti/institut/pusat melalui SMPU tanpa melalui proses penilaian di peringkat PTJ.

Setiap permohonan perlu menepati kriteria dan syarat yang ditetapkan seperti berikut: 

(i) Geran ini terbuka kepada semua kakitangan akademik aktif UKM (berdasarkan glosari MyRA).
(ii) Keutamaan diberikan kepada pemohon yang mempunyai deraf lengkap buku.

(iii) Buku yang akan dihasilkan adalah dari penyelidikan semasa/lepas.

Bersama-sama ini disampaikan Garis Panduan DPB dan Jadual Kerja Permohonan DPB untuk makluman dan rujukan.

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./ tuan/puan boleh terus menghubungi pihak Penerbit UKM seperti butiran berikut:

Prof. Datin Dr. Ruzy Suliza Hashim
Pengarah
Penerbit UKM
e-mel: penguruspenerbit@ukm.edu.my/ ruzy@ukm.edu.my

Raja Nur Aina Binti Raja Hussain Shah
Penolong Pendaftar
(Ketua Pentadbiran)
Penerbit UK
Me-mel: rajaaina@ukm.edu.my

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Dana Penerbitan (DPB) Buku Tahun 20202020-05-01T00:11:41+08:00

Pembukaan ‘AXA Research Fund-Mitiging Risk In The Wake Of The Covid-19 Pandemic’

AXA Research Fund sedang membuka tawaran geran ‘Mitigating risk in the wake of the Covid-19 Pandemic’.

Sehubungan ini, sukacita YBhg. Datuk /Dato’/Prof./Tuan/Puan dapat mengenalpasti seorang sahaja penyelidik dari setiap jabatan yang disenaraipendek untuk mengemukakan permohonan. Permohonan yang telah dikenalpasti oleh pihak YBhg. Datuk /Dato’/Prof./Tuan/Puan,perlu dihantar secara emel kepada fellowships@axa.com. dan disalinkan kepada CRIM melalui emel psupp@ukm.edu.my untuk tujuan rekod universiti.

Tarikh tutup permohonan ialah pada 7 Mei 2020 (4pm- Paris time).

Bersama-sama ini disampaikan garis panduan permohonan untuk perhatian dan tindakan .

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan ‘AXA Research Fund-Mitiging Risk In The Wake Of The Covid-19 Pandemic’2020-04-22T11:21:47+08:00

Pembukaan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’

The ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET)  sedang membuka permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’

Maklumat lanjut dan syarat kelayakan permohonan boleh dilayari melalui laman web https://asea-uninet.org/. Bersama-sama ini disampaikan garis panduan permohonan untuk perhatian dan tindakan 

Penyelidik yang berminat, boleh mengemukakan permohonan melalui emel kepadaasea-uninet@oead.at, disalinkan kepada CRIM (emel psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti. Tarikh tutup permohonan ialah pada 10 Mei 2020.

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh diajukan kepadaasea-uninet@oead.at.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’2020-04-22T11:05:31+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 6/2020: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 2020

Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 2020 untuk digunapakai bagi tujuan insentif penerbitan semua jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 berdasarkan syarat dan kelayakan yang dinyatakan dalam garis panduan ini.
 
Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan terus kepada Pegawai CRIM, Puan Roslina Binti Rosli (r.rosli@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 6/2020: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 20202020-10-16T09:20:15+08:00

Pelanjutan Tempoh Pembukaan Permohonan Penyelidik Pasca Doktoral Menggunakan Dana Modal Insan Fasa 2/2020 (Bidang Sains Sosial Sahaja)

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) akan membuka permohonan Penyelidik Pasca Doktoral menggunakan Dana Modal Insan bagi tahun 2020 (Bidang Sains Sosial Sahaja).

Borang yang telah lengkap boleh dimajukan kepada CRIM sebelum atau pada 20 April 2020. Penyelidik boleh mengemukakan permohonan yang telah lengkap kepada CRIM mengikut prosedur sedia ada danPusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) telah membuka permohonan Penyelidik Pasca Doktoral menggunakan Dana Modal Insan Fasa 2/2020 bagi bidang Sains Sosial bermula 23 Mac 2020 sehingga 20 April 2020. Setelah mengambil kira beberapa perkara berkaitan dan kekangan yang dihadapi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), pihak CRIM bersetuju permohonan Penyelidik Pasca Doktoral ini dilanjutkan sehingga 15 Mei 2020 (Jumaat). 

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama YBhg. Datuk / Dato’ / Prof. / Tuan / Puan agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti / Institut / Pusat masing – masing. 

Sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi Pegawai CRIM, Puan Nur Izyani Ahamad Azahari ; No Telefon : 03 – 8921 5112 atau emel : nurizyani@ukm.edu.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pelanjutan Tempoh Pembukaan Permohonan Penyelidik Pasca Doktoral Menggunakan Dana Modal Insan Fasa 2/2020 (Bidang Sains Sosial Sahaja)2020-04-20T18:44:13+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 5/2020 : Pelanjutan Tempoh Penyelidikan Secara Automatik Selama Tiga (3) Bulan Untuk Semua Projek Penyelidikan di Bawah Program Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi

Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan Pegawai CRIM, Puan Siti Noraida Binti Sood (ctaida@ukm.edu.my) atau Cik Siti Fatin Nabilah Abdullah Halim (fatin_nabilah@ukm.edu.my)

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 5/2020 : Pelanjutan Tempoh Penyelidikan Secara Automatik Selama Tiga (3) Bulan Untuk Semua Projek Penyelidikan di Bawah Program Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi2020-10-16T09:20:15+08:00

Pembukaan Geran Makna Cancer Research Award Tahun 2020

Majlis Kanser Nasional (MAKNA) dengan kerjasama Akademi Sains Malaysia (ASM) sedang menawarkan permohonan Geran Makna Cancer Research Award bagi Tahun 2020. Penyelidik/pelajar pasca-Siswazah yang berminat boleh mengisi borang permohonan secara dalam talian melalui Pangkalan Data Top Research Scientists Malaysia (TRSM) www.mytopscientists.org.

Setiap permohonan perlu disahkan oleh Dekan/Pengarah Fakulti/Institut/Pusat. Maklumat permohonan daripada penyelidik/pelajar yang telah dihantar secara dalam talian perlu diemelkan kepada pegawai CRIM (emel : psupp@ukm.edu.my) dan disalinkan kepada Timbalan Dekan Penyelidikan Fakult /Timbalan Pengarah Institut/Pusat untuk tujuan rekod.

Maklumat lanjut boleh juga dicapai melalui http://makna.org.my/services/research/

Tarikh akhir penghantaran permohonan ialah pada 15 Mei 2020 (Jumaat) sebelum jam 5 petang.

Sebarang pertanyaan mengenai perkara berikut boleh hubungi :

 1. Makna Cancer Research Award – emel kepada peifeng.choong@makna.org.my/ashira.ahmad@makna.org.my
 2. ASM Awards & Recognitions syestem and database – 03-62030633/emel kepada awards@akademisains.gov.my

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Geran Makna Cancer Research Award Tahun 20202020-04-16T13:04:41+08:00

Enago Learn: Online Course for UKM Authors

Enago ingin menawarkan perkhidmatan “Enago Learn” kepada penyelidik UKM secara percuma iaitu: 

Kursus 1 : How to Submit a Journal Article and Get it Published (with 8videos)

Kursus 2: How to Write an Effective Research Paper (with 6videos)

Kursus ini boleh dilayari melalui laman webhttps://enago-academy.thinkific.com/bundles/enago-learn-special-edition-courses

Sebarang pertanyaan mengenai program ini, boleh hubungi Nicole Arya (emel : nicoleb@enago.com / Skype: nicoleb.enago / talian: +1-877-712-2177).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Enago Learn: Online Course for UKM Authors2020-04-16T12:53:44+08:00