Language

Google Translator

[google-translator]

Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Portal CRIM-UKM

Hakcipta

Hakcipta © Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) 2017

Semua aspek berkenaan laman web CRIM – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta CRIM dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web CRIM, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak CRIM.