Selaras dengan pertambahan skop penggunaan Sistem e-Mohon Persidangan (Sistem eMP) maka sistem tersebut telah diberikan penjenamaan semula kepada Sistem e-Mohon Aktiviti Rasmi (Sistem e-Aktiviti). Sehubungan dengan itu, semua permohonan menghadiri dan mengadakan aktiviti rasmi menggunakan peruntukan dana projek penyelidikan atau pun tidak menggunakan peruntukan dana projek penyelidikan perlu dibuat melalui Sistem e-Aktiviti.

Sistem e-Aktiviti boleh dicapai melalui http://www.ukm.my/eaktiviti ataupun melalui aplikasi Gerbang Warga UKM melalui carian ‘Aktiviti Rasmi’.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Puan Roslina Rosli (Ketua Pegawai Penyelidik Sosial, CRIM) di talian 03-89215027 atau email r.rosli@ukm.edu.my

Aktiviti Penyelidikan | Muat Turun / Download 15560 | Kemaskini / update 27/09/2022
FileAction
1. Pemaklumaan Panduan Melengkapkan Permohonan e-Aktiviti Online & Panduan Melengkapkan Permohonan e-Aktiviti Menghadiri Persidangan Antarabangsa OnlineDownload
2. Pemakluman Pindaan Proses Permohonan Mengadakan Aktiviti Penyelidikan Dalam Garis Panduan Menghadiri dan Mengadakan Aktiviti Penyelidikan (UKM-SPKP-CRIM-PK05-GP01)Download
3. Pemakluman CRIM Mengenai Peraturan Permohonan Menghadiri dan Mengadakan Aktiviti Penyelidikan Secara Atas Talian Adalah Sebagaimana Peraturan Berkuat Kuasa Melalui Sistem e-Aktiviti Download
4. Surat Pindaan Proses Kerja Kelulusan Mengadakan Aktiviti PenyelidikanDownload
5. Garis Panduan Menghadiri dan Mengadakan Aktiviti Penyelidikan Download
6. Format Kertas Cadangan Mengadakan Aktiviti PenyelidikanDownload
7. Contoh Ringkasan Perancangan Kerja LapanganDownload
8. UKM-SPKP-CRIM-PK05-L04: Format Laporan Selepas Mengadakan Persidangan Download
9. Borang Permohonan Mengadakan Bengkel Penerbitan/ Penulisan/ Laporan Akhir Selepas Tarikh Tamat ProjekDownload
10. Pekeliling CRIM 15/2016: Garis Panduan Prosedur Pemohonan Rayuan Menghadiri PersidanganDownload