Malaysia Technology Expo 2021 (MTE 2021)

PROTEMP Group akan menganjurkan Malaysia Technology Expo 2021 (MTE 2021) secara atas talian pada 22 – 26 Mac 2021

Sekiranya berminat, penyelidik boleh mengisi penyertaan melalui https://mte.org.my/contact-enquiry/. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 18 Februari 2021.

Maklumat lanjut boleh didapati melalui melayari http://mte.org.my/ atau berhubung dengan Pn Melissa Wu melalui telefon di 03 6140 6666 atau emel ke melissa@protempgroup.com    

Malaysia Technology Expo 2021 (MTE 2021)2020-12-28T01:01:36+08:00

Pemakluman Semula Mengenai Panduan Ringkas Dalam Melengkapkan Permohonan Menghadiri Persidangan Antarabangsa Secara Atas Talian / Online Melalui Sistem e- Mohon Aktiviti Rasmi (Sistem e-Aktiviti)

Pihak CRIM mengambil maklum bahawa situasi pandemik Covid 19 yang melanda negara kini telah meningkatkan penganjuran persidangan antarabangsa iaitu melalui persidangan atas talian / online.

Permohonan untuk menghadiri persidangan antarabangsa secara atas talian / online perlu dilakukan sepenuhnya dalam Sistem e-Aktiviti yang boleh dicapai melalui http://www.my/eaktiviti ataupun melalui aplikasi Gerbang Warga UKM (carian Aktiviti Rasmi seperti prosedur biasa).

Pihak CRIM mendapati, terdapat kalangan pemohon yang masih keliru dengan tatacara permohonan untuk menghadiri persidangan antarabangsa secara atas talian / online. Justeru itu, pihak CRIM mengambil inisiatif mengedarkan infografik ringkas mengenai tatacara ini bagi membantu pemohon untuk lebih jelas dengan tatacara permohonan.

Bersama-sama ini, dilampirkan panduan ringkas melengkapkan permohonan menghadiri persidangan antarbangsa atas talian / online melalui Sistem e-Aktiviti bagi memastikan permohonan dapat dilengkapkan dengan tepat dan lengkap.

Pihak CRIM berharap semoga panduan ini dapat membantu untuk memudahkan dan melancarkan permohonan menghadiri persidangan antarabangsa atas talian / online melalui Sistem e-Aktiviti di peringkat Fakulti/Institut/Pusat. Sekian dulu untuk makluman dan tindakan selanjutnya oleh semua Fakulti/Institut/Pusat.

Pemakluman Semula Mengenai Panduan Ringkas Dalam Melengkapkan Permohonan Menghadiri Persidangan Antarabangsa Secara Atas Talian / Online Melalui Sistem e- Mohon Aktiviti Rasmi (Sistem e-Aktiviti)2020-12-09T12:32:57+08:00

The 8th Putrajaya International Built Environment Technology and Engineering Conference 2020 (PIBEC 8)

WMIT Group Sdn. Bhd. dan Centre for Innovative Planning and Development (CIPD), Universiti Teknologi Malaysia akan menganjurkan “The 8th Putrajaya International Built Environment Technology and Engineering Conference 2020 (PIBEC 8)” dengan tema “Built Environment, Technology and Engineering: Challenges in the Post Covid-19 Era” pada 21 – 22 Disember 2020 bertempat di Bangi Resort Hotel, Selangor

Sekiranya berminat, penyelidik boleh mendaftar melalui capaian https://submit.confbay.com/conf/pibec8Sebarang pertanyaan boleh diajukan melalui emel ke pibec_wmit@hotmail.comUntuk maklumat lanjut boleh layari laman web – https://pibec.com/. 

The 8th Putrajaya International Built Environment Technology and Engineering Conference 2020 (PIBEC 8)2020-11-02T11:51:15+08:00

International Research and Innovation Symposium and Exposition (RISE) 2020

 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) akan menganjurkan International Research and Innovation Symposium and Exposition (RISE) 2020 secara dalam maya (virtual) seperti butiran berikut:-                                                                 

Tarikh Akhir Pendaftaran           :     31 Oktober 2020

Tarikh Penjurian                         :     01 hingga 15 November 2020

Tarikh Pengumuman Anugerah :     17 November 2020 

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama pihak  YBhg. Datuk / Dato’ / Prof / Tuan / Puan agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti/Institut/Pusat masing-masing. Sekiranya berminat untuk menyertai simposium ini, ahli Fakulti/Institut/Pusat boleh mendaftar melalui pautan http://bit.ly/RISE2020UTHM.

Untuk maklumat lanjut, boleh berhubung dengan sekretariat RISE 2020, En. Mohd Hafiz bin Burhan (07-4538700) / En. Muhamad Shafiq Nor bin Mazlan (07-4538700) /    En. Mohd Raimi bin A.Samat (07-4538701) atau emelkan kepada riseuthm@gmail.com.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

International Research and Innovation Symposium and Exposition (RISE) 20202020-10-09T11:04:37+08:00

Pertandingan Rekacipta 2020 (PEREKA 2020)

Universiti Malaysia Sabah akan menganjurkan Pertandingan Rekacipta 2020 (PEREKA 2020) secara dalam maya (virtual) pada 5 dan 6 November 2020.

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama pihak  YBhg. Datuk / Dato’ / Prof / Tuan / Puan agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti/Institut/Pusat masing-masing. Sekiranya berminat untuk menyertai program ini, ahli Fakulti/Institut/Pusat boleh mendaftar melalui pautan http://excocipta.online/registration/Tarikh tutup penyertaan adalah pada 23 Oktober 2020

Untuk maklumat lanjut, boleh emel kepada pereka@ums.edu.my atau layari http://excocipta.online/pereka/.

Pertandingan Rekacipta 2020 (PEREKA 2020)2020-10-09T10:49:33+08:00

Pertandingan Inovasi Penyelidikan 2020 bersempena dengan program Technology Preview & Showcase Nuklear Malaysia

Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) akan menganjurkan Pertandingan Inovasi Penyelidikan 2020 bersempena dengan program Technology Preview & Showcase Nuklear Malaysia 2020 pada 10 – 11 November 2020 bertempat di Agensi Nuklear Malaysia, Bangi, Selangor.

Sekiranya berminat, penyelidik boleh mengisi borang dan menghantar kepada urus setia pertandingan. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 19 Oktober 2020. Untuk maklumat lanjut, boleh berhubung dengan En. Muhammed Zulfakar (Tel: 03-8911 2000 samb. 1728, emel zulfakar@nm.gov.my), Pn. Aisya Raihan Abdul Kadir (Tel: 03-8911 2000 samb. 1721, emel aisya@nm.gov.my) atau En. Mohd Azmi Sidid Omar (Tel: 03-8911 2000 samb. 1723, emel m_azmi@nm.gov.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pertandingan Inovasi Penyelidikan 2020 bersempena dengan program Technology Preview & Showcase Nuklear Malaysia2020-10-09T10:44:29+08:00

Malaysia Technology Expo (MTE) 2020 Special Edition: Covid-19 International Innovation Awards

PROTEMP Group akan mengadakan Malaysia Technology Expo (MTE) 2020 Special Edition: Covid-19 International Innovation Awards (MTE 2020 Special Edition) secara atas talian.

Penyelidik yang berminat untuk menyertai boleh mengisi penyertaan melalui https://www.judgify.me/MTE2020SE. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 30 September 2020.

Maklumat lanjut boleh didapati melalui laman http://mte.org.my/ atau berhubung dengan Sekretariat melalui telefon di 03 6140 6666 atau emel ke mte@protempgroup.com. 

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Malaysia Technology Expo (MTE) 2020 Special Edition: Covid-19 International Innovation Awards2020-09-25T12:18:38+08:00

Pembukaan Permohonan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 2020

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) melalui Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) dengan kerjasama Malaysian Industry Government Group for High Technology (MIGHT) dan The Centre for the Development of Industrial Technology, E.P.E. (CDTI) telah bersetuju untuk melaksanakan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 2020 di bawah inisiatif MyPAiR. Pembukaan permohonan ini adalah khusus bagi pelaksanaan kerjasama projek inovasi dalam bidang-bidang berikut:

 1. Sustainable City Development (Pembangunan Bandar Lestari);
 2. Knowledge-based Economy/k-Economy (Ekonomi berasaskan Pengetahuan); 
 3. Advanced Manufacturing and Materials (Pembuatan dan Bahan Termaju); dan
 4. Health (Kesihatan).

Permohonan projek perlu berasaskan industri dan berorientasikan pasaran yang mana kerjasama yang dibangunkan adalah berteraskan kerjasama teknologi bersama di antara syarikat, organisasi penyelidikan, akademik di Malaysia dan rakan industri (start-ups, PKS dan syarikat besar) di Sepanyol melibatkan pembangunan atau penambahbaikan yang penting (substantial) terhadap produk, proses atau perkhidmatan. Permohonan bagi program ini mestilah melibatkan penyelidik daripada UA dan industri Malaysia serta rakan industri daripada Sepanyol

Tarikh akhir penghantaran permohonan ini adalah pada 11 Mac 2021 (Khamis). Penyelidik yang berminat perlu menepati syarat-syarat permohonan yang ditetapkan sepertimana Garis Panduan MYSIP dan mengambil perhatian akan perkara-perkara berikut:

 1. Permohonan perlu disediakan secara bersama dengan penyelidik bersama menggunakan templet permohonan yang disediakan
 2.  Permohonan yang disediakan perlu dikemukakan oleh Penyelidik Utama daripada Malaysia melalui emel yang disenaraikan dan      disalinkan (CC) kepada pihak KPT melalui emel danakhas.bkpi@mohe.gov.my, pihak CRIM (psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ.  Permohonan yang sama juga perlu dikemukakan oleh Penyelidik Utama Sepanyol melalui laman web CDTI;
 3. Permohonan peruntukan bagi penyelidik UA perlu diperaku oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) sebelum dimajukan kepada             urus setia. Walau bagaimanapun, penilaian dalaman bagi penghantaran ini tidak perlu dilaksanakan; dan
 4. Penyelidik yang berminat untuk memohon perlu mendaftarkan minat (register interest) menerusinpautan Google Form di laman                  web MIGHT  (https://www.might.org.my/): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc70N3sARLEznALG9PlEqIEiEzjWYxz20vA4OypfSDIdZ3q-Q/viewform

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Puan Syafura Binti Abdul Halim di talian 03-89214679 atau pegawai KPT, Puan Rohida binti Kamis (rohida.kamis@mohe.gov.my), 03 – 8870 6979 atau Cik Nor Amira Farhana binti Ahmad Zailani (amira.zailani@mohe.gov.my) 03 – 8870 6969 ext. 4584

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 20202020-09-25T11:32:27+08:00

Pemakluman Garis Panduan Baharu Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA)

Mesyuarat Pengurusan CRIM Bil. 6/2020 pada 17 Ogos 2020 telah bersetuju membuat penambahbaikan terhadap Garis Panduan Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) dengan membenarkan pelantikan GRA dalam kalangan pelajar Sarjana bukan warganegara di samping pelantikan dalam kalangan pelajar pengajian Doktor Falsafah sebagaimana garis panduan sedia ada. 

 

Ratio pelantikan antara pelajar warganegara dan bukan warganegara adalah berdasarkan penetapan yang telah ditetapkan oleh pihak Pengurusan CRIM

 

Sebagai makluman kepada pihak YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Tuan/Puan, pindaan ini adalah selari dengan peraturan pelantikan yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan peraturan lain yang berkaitan di peringkat UKM. Garis panduan baharu ini berkuatkuasa pada 1 Oktober 2020. 

 

Bersama-sama ini disampaikan Garis Panduan berkaitan untuk makluman dan rujukan pihak PTJDokumen garis panduan baharu ini juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang CRIM, http://research.ukm.my/muat-turun/.

 

Kerjasama YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/tuan/puan adalah dipohon agar dapat memaklumkan perkara ini kepada semua penyelidik di bawah pengawasan dan penyeliaan YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/tuan/puan.

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh dikemukakan terus kepada pegawai kami, Encik Mohd Asraf Bin Mohd Farid di talian 03-89214455.

Pemakluman Garis Panduan Baharu Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA)2020-09-10T16:49:12+08:00

Pembukaan Permohonan Bagi Projek Penyelidikan di Bawah Kerjasama Teknikal Dalam Bidang Sains dan Teknologi Antara Kerajaan Malaysia (SATREPS) Dengan Kerajaan Jepun Bagi Tahun Kewangan 2021

 

Kerajaan Jepun telah memanjangkan permohonan kepada Kerajaan Malaysia untuk menyertai kerjasama teknikal dalam bidang sains dan teknologi (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development – SATREPS) bagi tahun kewangan 2021. Program ini bertujuan untuk mewujudkan platform kerjasama antarabangsa di antara Jepun dan negara-negara membangun bagi menangani isu global dalam bidang tersebut.

 

Maklumat lanjut mengenai SATREPS (tempoh, peruntukan dan lain-lain maklumat berkaitan) boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang https://www.jica.go.jp/english/our_work/science/satreps.htmlBersama-sama ini disertakan Format Permohonan (Lampiran A), MOHE Cost Proforma (Lampiran B), Senarai Semak Penghantaran Permohonan SATREPS Tahun Kewangan 2021 (Lampiran C) dan Masterlist Permohonan SATREPS Tahun Kewangan 2021 (Lampiran D)  untuk perhatian dan tindakan. 

 

Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan dengan merujuk kepada syarat dan kriteria permohonan.  Sukacita pihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr. dipohon untuk membuat saringan di peringkat PTJ bagi mengenal pasti projek yang berpotensi sebelum dikemukakan kepada CRIM selewat-lewatnya pada  22 September 2020 (Selasa) sebelum jam 12.00 tengah hari. Ulasan penilaian di peringkat PTJ perlu dikemukakan bersama kepada CRIM. Permohonan yang tidak melalui Sekretariat Penyelidikan PTJ tidak akan dipertimbangkan untuk diperaku ke KPT.

 

Dokumen permohonan yang perlu dikemukakan oleh Sekretariat Penyelidikan PTJ  kepada CRIM adalah seperti berikut:

 1. Surat rasmi Fakulti/Institut/Pusat : Sebagai bukti penghantaran permohonan.
 2. Borang Permohonan : 1 salinan lembut (softcopy) dalam format pdf (emel kepada psupp@ukm.edu.my), 3 salinan keras (hardcopy) dan Ulasan penilaian oleh Panel Penilai/JK Penilaian di peringkat Fakulti/Institut/Pusat. Format penilaian adalah tertakluk kepada Fakulti/Institut/Pusat masing-masing.
 3. Perincian Belanjawan MoE Cost Proforma : 1 salinan lembut (softcopy) dalam format excel (emel kepada psupp@ukm.edu.my) dan 3 salinan keras (hardcopy).
 4. Senarai Permohonan  (Masterlist) : 1 salinan lembut (softcopy) dalam format excel dan mengikut templet yang diberikan (emel kepada psupp@ukm.edu.my) dan 1 salinan keras (hardcopy).

Sukacita kerjasama pihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr. dapat memanjangkan perkara ini kepada penyelidik di bawah pengurusan YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr.

 

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Puan Syafura Binti Abdul Halim di talian 03-89214679 atau Cik Adila Abdul Rasib di talian 03-892143792.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Bagi Projek Penyelidikan di Bawah Kerjasama Teknikal Dalam Bidang Sains dan Teknologi Antara Kerajaan Malaysia (SATREPS) Dengan Kerajaan Jepun Bagi Tahun Kewangan 20212020-09-08T01:24:52+08:00

Tawaran Permohonan Skim Zamalah Penyelidikan Sem 1 2020/2021 (Bantuan Yuran Pengajian Sahaja)

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah membuka permohonan Skim Zamalah Penyelidikan (Bantuan Yuran Pengajian Sahaja) bagi Semester 1 2020/2021 kepada pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah (calon yang belum mendaftar atau berada dalam semester pertama pengajian) secara penyelidikan dan mendaftar sepenuh masa.

Bersama – sama ini disampaikan dokumen – dokumen berkaitan bagi tujuan permohonan ini. Dokumen berkenaan adalah seperti berikut:

 1. Garis Panduan Skim Zamalah Penyelidikan iaitu seperti di Lampiran A
 2. Jadual Kerja Permohonan Skim Zamalah Universiti Penyelidikan Sem 1 2020/2021  iaitu seperti di Lampiran B
 3. Borang Permohonan Baharu seperti di Lampiran C
 4. Borang Laporan Prestasi untuk Permohonan Pelanjutan seperti di Lampiran D

Justeru, sukacita kerjasama YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dipohon agar dapat memaklumkan kepada semua kakitangan akademik (penyelia) dan pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah (secara penyelidikan) di PTJ masing – masing.

Borang yang telah lengkap boleh dimajukan kepada CRIM selewatnya pada 17 September 2020 sebelum jam 5.00 petang.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut sukacita YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dapat menghubungi urus setia CRIM di talian 03 – 8921 5112 (Puan Nur Izyani Ahamad Azahari).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Tawaran Permohonan Skim Zamalah Penyelidikan Sem 1 2020/2021 (Bantuan Yuran Pengajian Sahaja)2020-09-17T11:29:12+08:00

Jemputan Menyertai Invention, Innovation and Design Exposition (iidex2020)

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia akan menganjurkan Invention, Innovation and Design Exposition (iidex2020) dengan tema “Empowering Innovation for Society.

Ekspo ini akan diadakan pada:

Tarikh            :           2 – 4 November 2020
Tempat          :           Pembentangan secara maya

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama pihak  YBhg. Datuk / Dato’ / Prof / Tuan / Puan agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti/Institut/Pusat masing-masing. Sekiranya berminat untuk menyertai ekspo ini, ahli Fakulti/Institut/Pusat boleh mendaftar melalui pautan https://daisy.uitm.edu.my/iidexTarikh tutup penyertaan adalah pada 25 September 2020.

Untuk maklumat lanjut, boleh berhubung dengan Sekretariat iidex2020 (tel: 03- 5544 2785 / 2749 / 8252 / 2049, emel : iidex@uitm.edu.myatau layari https://iidex.uitm.edu.my/2020/.

Jemputan Menyertai Invention, Innovation and Design Exposition (iidex2020)2020-08-17T09:01:20+08:00

Pemakluman Pindaan Proses Permohonan Mengadakan Aktiviti Penyelidikan Dalam Garis Panduan Menghadiri Dan Mengadakan Aktiviti Penyelidikan (UKM-SPKP-CRIM-PK05-GP01)

Sukacita dimaklumkan bahawa Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) dari semasa ke semasa sentiasa berusaha menambahbaik sistem pengurusan atas talian CRIM bagi memudahkan semua Fakulti/Institut/Pusat. Justeru, pihak CRIM ingin memaklumkan bahawa penambahbaikan telah dibuat untuk permohonan mengadakan aktiviti penyelidikan di Sistem e-Mohon Aktiviti Rasmi (Sistem e-Aktiviti), di mana:

i. Pihak Fakulti/Institut/Pusat tidak perlu lagi mengemukakan salinan keras (hardcopy) permohonan mengadakan aktiviti penyelidikan ke CRIM bagi tujuan semakan dan kelulusan sebagaimana proses sebelum ini;

ii. Dengan penambahbaikan ini menjadikan permohonan mengadakan aktiviti penyelidikan hanya perlu dilakukan sepenuhnya dalam Sistem e-Aktiviti yang boleh dicapai melalui http://www.my/eaktiviti ataupun melalui aplikasi Gerbang Warga UKM melalui carian Aktiviti Rasmi; dan

iii. Proses baharu ini berkuatkuasa serta merta.

Pihak CRIM berharap semoga proses kerja yang baharu ini akan lebih memudahkan dan melancarkan permohonan mengadakan aktiviti penyelidikan melalui Sistem e-Aktiviti di peringkat Fakulti/Institut/Pusat. 

Sebarang pertanyaan, boleh menghubungi pegawai CRIM Puan Roslina Rosli (Ketua Pegawai Penyelidik Sosial) di talian 03-89215027 atau melalui emel r.rosli@ukm.edu.my.

Pemakluman Pindaan Proses Permohonan Mengadakan Aktiviti Penyelidikan Dalam Garis Panduan Menghadiri Dan Mengadakan Aktiviti Penyelidikan (UKM-SPKP-CRIM-PK05-GP01)2020-05-21T11:06:30+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 6/2020: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 2020

Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 2020 untuk digunapakai bagi tujuan insentif penerbitan semua jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 berdasarkan syarat dan kelayakan yang dinyatakan dalam garis panduan ini.
 
Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan terus kepada Pegawai CRIM, Puan Roslina Binti Rosli (r.rosli@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 6/2020: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 20202020-10-16T09:20:15+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 5/2020 : Pelanjutan Tempoh Penyelidikan Secara Automatik Selama Tiga (3) Bulan Untuk Semua Projek Penyelidikan di Bawah Program Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi

Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan Pegawai CRIM, Puan Siti Noraida Binti Sood (ctaida@ukm.edu.my) atau Cik Siti Fatin Nabilah Abdullah Halim (fatin_nabilah@ukm.edu.my)

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 5/2020 : Pelanjutan Tempoh Penyelidikan Secara Automatik Selama Tiga (3) Bulan Untuk Semua Projek Penyelidikan di Bawah Program Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi2020-10-16T09:20:15+08:00

Enago Learn: Online Course for UKM Authors

Enago ingin menawarkan perkhidmatan “Enago Learn” kepada penyelidik UKM secara percuma iaitu: 

Kursus 1 : How to Submit a Journal Article and Get it Published (with 8videos)

Kursus 2: How to Write an Effective Research Paper (with 6videos)

Kursus ini boleh dilayari melalui laman webhttps://enago-academy.thinkific.com/bundles/enago-learn-special-edition-courses

Sebarang pertanyaan mengenai program ini, boleh hubungi Nicole Arya (emel : nicoleb@enago.com / Skype: nicoleb.enago / talian: +1-877-712-2177).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Enago Learn: Online Course for UKM Authors2020-04-16T12:53:44+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 4/2020: Pemberian Pelanjutan Tempoh Selama Tiga (3) Bulan Bagi Projek Dana Universiti Penyelidikan Yang Tamat Pada 18 Mac 2020 Hingga 31 Disember 2020

Pekeliling CRIM Bil. 4/2020: Pemberian Pelanjutan Tempoh Selama Tiga (3) Bulan Bagi Projek Dana Universiti Penyelidikan yang Tamat pada  18 Mac 2020 hingga 31 Disember 2020 yang jelas maksudnya untuk makluman kepada semua ketua projek penyelidikan di bawah Dana Universiti Penyelidikan.

Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan Pegawai CRIM, Puan Syafura Binti Abdul Halim (psupp@ukm.edu.my) atau Cik Adila Binti Abdul Rasib (adilarasib@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 4/2020: Pemberian Pelanjutan Tempoh Selama Tiga (3) Bulan Bagi Projek Dana Universiti Penyelidikan Yang Tamat Pada 18 Mac 2020 Hingga 31 Disember 20202020-10-16T09:20:15+08:00

Penggunaan Dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (Edisi Kedua)

Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (DP KPM) untuk dijadikan sebagai rujukan dan panduan berhubung tatacara pengurusan geran penyelidikan di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Sebagai makluman YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./ Dr. juga, dokumen tadbir urus ini perlulah dirujuk bersekali dengan Garis Panduan Skim  Geran Penyelidikan JPT. Dokumen tadbir urus ini menerangkan secara jelas mengenai perkara-perkara seperti berikut:

3.1. Pengurusan Projek Penyelidikan
3.2. Pengurusan Kewangan dan Perolehan
3.3. Pemantauan Projek Penyelidikan
3.4. Peranan dan Tanggungjawab
3.5. Integriti dan Etika Penyelidikan

Taklimat mengenai penggunaan Dokumen Tadbir Urus DP KPM Edisi Kedua ini telah diberikan kepada semua Timbalan Dekan (Penyelidikan & Inovasi), Urusetia Penyelidikan PTj dan wakil Zon Kewangan PTj pada 7 Februari 2020. Beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./ Dr. berkenaan pindaan perkara utama dalam dokumen tadbir urus ini adalah seperti berikut:

4.1. Penggunaan peruntukan bagi tuntutan perbelanjaan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tamat projek adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, pengecualian khusus diberi kepada projek-projek penyelidikan yang akan tamat sebelum atau pada 31 Mac 2020. Projek-projek penyelidikan yang terlibat boleh memohon pelanjutan tempoh projek maksimum tiga (3) bulan untuk menyelesaikan tuntutan yang berkaitan. 

4.2. Tempoh lantikan Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) atau pelajar yang dikira sebagai KPI modal insan geran adalah ditetapkan minimum dua belas (12) bulan. Ini berkuatkuasa bagi projek-projek penyelidikan yang diluluskan pada tahun 2018 dan ke atas.

4.3. Artikel dalam jurnal terindeks yang dikira sebagai KPI penerbitan geran perlu berstatus ‘published’ atau sekurang-kurangnya telah mempunyai DOI adalah berkuatkuasa bagi semua projek penyelidikan yang sedang berjalan (on-going). 

4.4. Pembelian atau perolehan aset, bekalan dan perkhidmatan hanya dibenarkan sekiranya telah diluluskan dan dinyatakan dalam proposal yang diluluskan. Walau bagaimanapun, pembelian aset tidak dibenarkan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh tamat asal projek. Pindah peruntukan ke institusi lain untuk pembelian aset adalah tidak dibenarkan.

4.5. Tidak dibenarkan menggunakan peruntukan melebihi kelulusan setiap vot. Perbelanjaan hanya oleh dibuat setelah pindah vot diluluskan RMC/JPT. Pindah peruntukan hanya dibenarkan sekali setahun bagi setiap projek dan pindah peruntukan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 50% dari jumlah kelulusan asal setiap vot.

4.6. Penambahan perkara baharu sebelum pindaan proposal disahkan oleh RMC/JPT adalah tidak dibenarkan. 

Melalui dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (DP KPM) Edisi Kedua ini, pihak CRIM berharap agar pengurusan geran penyelidikan DP KPM dapat dilaksanakan secara lebih teratur dan berkesan serta mematuhi prosedur dan pekeliling yang telah ditetapkan oleh JPT, KPM dan juga UKM. Penggunaan Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (DP KPM) Edisi Kedua ini di peringkat UKM adalah berkuatkuasa mulai 24 Februari 2020.

Kerjasama dan perhatian YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./ Dr. dalam memaklumkan perkara ini dan mengadakan sesi penerangan kepada semua penyelidik di PTj masing-masing amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Penggunaan Dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (Edisi Kedua)2020-10-16T09:20:20+08:00

4TH UUM International Qualitative Research Conference (QRC2020)

Tunku Puteri Intan Safinaz School of Accountancy (TISSA) dengan kerjasama Institute for Strategic and Sustainable Accounting Development akan mengadakan 4TH UUM INTERNATIONAL QUALITATIVE RESEARCH CONFERENCE (QRC2020) dengan temaBridging Knowledge and Experience through Qualitative Research.                                                                                                                        

Program ini akan diadakan pada:    

Tarikh        :       24 – 27 Ogos 2020

Tempat       :       UUM EDC Hotels and Resort, Sintok, Kedah

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama pihak  YBhg. Datuk / Dato’ / Prof / Tuan / Puan agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti/Institut/Pusat masing-masing. Sekiranya berminat, penyelidik boleh menghantar manuskrip secara atas talian melalui http://qualitative-research-conference.com/ sebelum atau pada 30 April 2020. 

Untuk maklumat lanjut, sila layari http://qualitative-research-conference.com/.

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Sekretariat di qrc@uum.edu.my / hazel@uum.edu.my (Tel: + 6013 421 8839).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

4TH UUM International Qualitative Research Conference (QRC2020)2020-03-02T15:59:09+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 3/2020: Memohon Kerjasama Kakitangan Akademik Untuk Pendaftaran Maklumat Di Sistem UKM Sarjana

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan boleh berhubung terus dengan Prof. Madya Dr. Zulaiha Ali Othman, Ketua Unit Maklumat Penyelidikan, CRIM di talian 03-89213096 atau Pegawai Teknologi Maklumat, Puan Ratih Wulandari Binti Barata di talian 03-89214064 atau Encik Amirol Bin Ahmad Jamaluddin di talian 03-89214455.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 3/2020: Memohon Kerjasama Kakitangan Akademik Untuk Pendaftaran Maklumat Di Sistem UKM Sarjana2020-10-16T09:20:15+08:00

Pekeliling CRIM 2/2020: Pindaan UKM-SPKP-CRIM-PK03-BO01 Borang Permohonan Tambah Masa Projek Penyelidikan

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/ tuan/puan boleh berhubung terus dengan pegawai CRIM di bawah Seksyen Geran Universiti & Geran Luar di talian 03-89214679/4392 atau Seksyen Data & Geran KPM di talian 03-89215631/4064.

Pekeliling CRIM 2/2020: Pindaan UKM-SPKP-CRIM-PK03-BO01 Borang Permohonan Tambah Masa Projek Penyelidikan2020-10-16T09:20:15+08:00

Jemputan Bagi Menyertai “Briefing Session on e-ASIA Joint research Program (e-Asia JRP)” Pada 9 April 2020 di Putrajaya

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) Malaysia akan menganjurkan programBriefing Session on e-ASIA Joint research Program (e-Asia JRP)” pada 9 April 2020 (Khamis) 8.30 pagi – 12.00 tengah hari di Auditorium JPA, Aras 4, Blok C1, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662, Putrajaya.

Untuk makluman, e-ASIA JRP adalah merupakan sebuah program penggalakan kerjasama dalam bidang penyelidikan yang telah diselaraskan oleh Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Jepun. Program ini bertujuan untuk menyokong kerjasama dalam bidang penyelidikan di peringkat antarabangsa khususnya di rantau Asia Timur menerusi platform pelbagai hala (multilateral platform) di samping meningkat jaringan kerjasama dan interaksi di kalangan komuniti saintifik melalui program pembangunan keupayaan seperti bengkel, seminar dan lain-lain.

Pensyarah/ahli akademik/penyelidik  yang berminat untuk hadir boleh membuat pengesahan kehadiran bersama pendaftaran lengkap kepada Bahagian Antarabangsa, MESTECC selewat-lewatnya pada 20 Mac 2020 melalui pautan berikut https://forms.gle/j4xUByTrpKvmRzkD8 berikutan kuota penyertaan yang terhad.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Jemputan Bagi Menyertai “Briefing Session on e-ASIA Joint research Program (e-Asia JRP)” Pada 9 April 2020 di Putrajaya2020-03-02T09:52:10+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 1/2020: Garis Panduan Bayaran Saguhati Penyelidikan Kepada Kakitangan UKM

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/ tuan/puan boleh berhubung terus dengan pegawai CRIM di bawah Seksyen Geran Universiti & Geran Luar di talian 03-89214679/4392 atau Seksyen Data & Geran KPM di talian 03-89215631/4064.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 1/2020: Garis Panduan Bayaran Saguhati Penyelidikan Kepada Kakitangan UKM2020-10-16T09:20:15+08:00

Pelawaan Permohonan Peruntukan di Bawah Geran Sumbangan Suruhanjaya Kebangsaan Unesco Malaysia (GSS)

Suruhanjaya UNESCO Malaysia (SKUM) telah membuka permohonan geran sumbangan SKUM (GSS) yang merupakan peruntukan khas yang berbentuk ‘seed money’, bertujuan membantu pelaksanaan aktiviti/program/projek berkaitan UNESCO yang telah dirancang untuk dilaksanakan pada tahun semasa. 

Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan dan mengambil perhatian kepada perkara-perkara berikut :

(i) Program yang dipohon hendaklah berkaitan dengan bidang kompetensi UNESCO terutamanya yang menyokong pencapaian SDG diperingkat  nasional;
(ii) Permohonan perlu disertakan dengan kertas kerja yang lengkap berdasarkan format yang disediakan;
(iii) Mengemukakan salinan penyata bank (yang telah disahkan) bagi tujuan penyaluran peruntukan. Penyata bank ini boleh diperoleh daripada pihak  CRIM;

(iv) Cadangan peruntukan program tidak boleh melibatkan perkara berikut :
     (a) Pembelian aset.
      (b) Pembayaran emolument serta perkara-perkara lain yang tidak bersesuaian dengan program yang ingin dilaksanakan. 

(v) Mengemukakan permohonan lengkap kepada SUKUM di alamat seperti di bawah selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum program dilaksanakan

Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SUKUM)
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Hubungan Antarabangsa
Aras 14, Blok No. 2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5
62200 Wilayah Persekutuan
Putrajaya

(vi) Tempoh penerimaan permohonan oleh pihak SUKUM bagi tahun semasa adalah selewat-lewatnya pada 15 Mac 2020

Bersama-sama ini disampaikan  dokumen berkaitan untuk makluman dan rujukan

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, boleh menghubungi Bahagian Hubungan Antarabangsa, Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SUKUM) di talian 03-88705371/5382/5393/6049/6310 atau emel skum.bha@moe.gov.my

Pelawaan Permohonan Peruntukan di Bawah Geran Sumbangan Suruhanjaya Kebangsaan Unesco Malaysia (GSS)2020-02-11T15:31:13+08:00

Pembukaan Permohonan Dana Padanan Kolaborasi (DPK) Bagi Tahun 2020

Universiti Kebangssan Malaysia (UKM) telah membuka permohonan geran penyelidikan di bawah Dana Universiti Penyelidikan (UP) bagi Dana Padanan Kolaborasi (DPK) Tahun 2020 mulai 3 Februari 2020. Pembukaan permohonan adalah sepanjang masa, tertakluk kepada baki peruntukan yang ada.

Pembukaan dana ini terbahagi kepada dua (2) kategori iaitu Geran Padanan DPK dan Insentif Galakan DPK. Setiap permohonan perlu menepati kriteria dan syarat yang ditetapkan dalam Garis Panduan Dana Padanan Kolaborasi (Tarikh Kuatkuasa: 1 Februari 2020)

Semua permohonan daripada penyelidik perlu di hantar kepada CRIM melalui Sekretariat Penyelidikan fakulti/institut/pusat. Bersama – sama ini disampaikan  dokumen berkaitan untuk makluman dan rujukan.

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, boleh menghubungi pegawai CRIM, Puan Syafura Abdul Halim  di talian 03-8921 4679 atau Cik Adila Abdul Rasib di talian 03-8921 4392.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Dana Padanan Kolaborasi (DPK) Bagi Tahun 20202020-07-23T13:03:04+08:00

Pertandingan Penyelidikan dan Pembangunan (Research & Development) dan Pertandingan Pitching Sempena Research, Development and Innovation (R, D & I) Expo Negeri Selangor Tahun 2019

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan akan mengadakan Pertandingan Penyelidikan dan Pembangunan (Research & Development) dan Pertandingan Pitching sempena Research, Development and Innovation (R, D & I) Expo Negeri Selangor Tahun 2019.

Program ini akan diadakan pada:
Tarikh : 10 hingga13 Oktober 2019
Tempat : Malaysia International Trade And Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur

Sekiranya berminat, penyelidik boleh mengisi borang penyertaan yang disertakan dan hantar kepada: Urus Setia Pertandingan R & D Selangor, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Aras 3, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (SSAAS), 40503 Shah Alam, Selangor

Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 September 2019.

Untuk maklumat lanjut, boleh berhubung dengan Puan Liyana Azira Binti Mohammad Azmi, Tel: 03-5544 7396, Emel: liyana@selangor.gov.my atau En. Muhammad Hazim Bin Ismail, Tel: 03-5544 7589, Emel: hazim@selangor.gov.my.

Pertandingan Penyelidikan dan Pembangunan (Research & Development) dan Pertandingan Pitching Sempena Research, Development and Innovation (R, D & I) Expo Negeri Selangor Tahun 20192019-09-11T15:53:14+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 7/2019: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan Penyelidik UKM

JTVCc3VfZG9jdW1lbnQlMjB1cmwlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGcmVzZWFyY2gudWttLm15JTJGd3AtY29udGVudCUyRnVwbG9hZHMlMkYyMDE5JTJGMDUlMkZQZWtlbGlsaW5nLUNSSU0tQmlsLi03LjIwMTkucGRmJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjIyMDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzMDAlMjIlNUQlMEElNUJzdV9saXN0JTIwaWNvbiUzRCUyMmljb24lM0ElMjBjbG91ZC1kb3dubG9hZCUyMiUyMGljb25fY29sb3IlM0QlMjIlMjNkNDIxMDAlMjIlNUQlMEElMEElNUJzdV9saXN0JTIwaWNvbiUzRCUyMmljb24lM0ElMjBleHRlcm5hbC1saW5rLXNxdWFyZSUyMiUyMGljb25fY29sb3IlM0QlMjIlMjNmYzA3MDAlMjIlNUQlMEElM0NzdHJvbmclM0VQZWtlbGlsaW5nJTIwQ1JJTSUyMDYlMkYyMDE5JTNBJTNDJTJGc3Ryb25nJTNFJTBBJTNDdWwlMjBzdHlsZSUzRCUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBqdXN0aWZ5JTNCJTIyJTNFJTBBJTIwJTA5JTNDbGklM0UlM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZyZXNlYXJjaC51a20ubXklMkZ3cC1jb250ZW50JTJGdXBsb2FkcyUyRjIwMTklMkYwNSUyRlBla2VsaWxpbmctQ1JJTS1CaWwuLTcuMjAxOS5wZGYlMjIlM0VTdXJhdCUyMFBla2VsaWxpbmclMjBDUklNJTIwQmlsLiUyMDclMkYyMDE5JTNBJTIwR2FyaXMlMjBQYW5kdWFuJTIwU2tpbSUyMEluc2VudGlmJTIwUGVuZXJiaXRhbiUyMFBlbnllbGlkaWslMjBVS00lM0MlMkZhJTNFJTNDJTJGbGklM0UlMEElM0NsaSUzRSUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnJlc2VhcmNoLnVrbS5teSUyRndwLWNvbnRlbnQlMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOSUyRjA1JTJGQ09OVE9ILUJvcmFuZy1QZXJtb2hvbmFuLUdhbmphcmFuLVBlbmVyYml0YW4ucGRmJTIyJTNFQ29udG9oJTIwQm9yYW5nJTIwUGVybW9ob25hbiUyMEdhbmphcmFuJTIwUGVuZXJiaXRhbiUzQyUyRmElM0UlM0MlMkZsaSUzRSUwQSUzQyUyRnVsJTNFJTBBJTNDc3Ryb25nJTNFR2FyaXMlMjBQYW5kdWFuJTNDJTJGc3Ryb25nJTNFJTBBJTNDdWwlM0UlMEElM0NsaSUzRSUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRmJpdC5seSUyRjJKRlEwTEclMjIlM0VHYXJpcyUyMFBhbmR1YW4lMjBTa2ltJTIwaW5zZW50aWYlMjBwZW5lcmJpdGFuJTIwVUtNJTIwMjAxOSUzQ2ltZyUyMHNyYyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZyZXNlYXJjaC51a20ubXklMkZ3cC1jb250ZW50JTJGdXBsb2FkcyUyRjIwMTUlMkYwMSUyRnRlcmJhcnUuZ2lmJTIyJTIwYWx0JTNEJTIybGF0ZXN0JTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI0NCUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjE0JTIyJTIwJTJGJTNFJTNDJTJGYSUzRSUzQyUyRmxpJTNFJTBBJTNDJTJGdWwlM0UlMEFOb3RhJTNBJTIwVW50dWslMjBtZW5nYWtzZXMlMjAlM0NzdHJvbmclM0VnYXJpcyUyMHBhbmR1YW4lM0MlMkZzdHJvbmclM0UlMjBzaWxhJTIwbG9naW4lMjBtZW5nZ3VuYWthbiUyMCUzQ3N0cm9uZyUzRWFrYXVuJTIwZW1haWwlMjAlNDB1a20uZWR1Lm15JTIwJTJGJTIwJTQwcHB1a20udWttLmVkdS5teSUyMCUyRiUyMCU0MHNpc3dhLnVrbS5lZHUubXklM0MlMkZzdHJvbmclM0UlMjB5YW5nJTIwdGVsYWglMjBkaWRhZnRhcmthbi4lMEElNUIlMkZzdV9saXN0JTVE

Pekeliling CRIM Bil. 7/2019: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan Penyelidik UKM2020-10-16T09:20:15+08:00