Visi

Bertekad Menjadi Pusat Perkhidmatan yang dinamik dan Terkehadapan bagi Mencapai Universiti Bertaraf Dunia.

Misi

Menyediakan Perkhidmatan yang Cemerlang, Berkualiti dan Berinovasi.

Dasar Kualiti

Bertekad Menyediakan Perkhidmatan Secara Profesional dan Berkualiti Serta Mengamalkan Budaya Kerja Cemerlang Berteraskan Penambahbaikan Berterusan untuk Menjamin Kepuasan Pelanggan.

Fungsi

Aktiviti

Pelanggan

Secara Langsung

Secara Tidak Langsung