Pengenalan

Peranan

Profesor Dato’ Dr. Fuad Bin Ismail
Rafidah Mamat
Fatimah Binti Mat Zin
Urusan
Nor Raiadah Hussin
Urusan
Adam Jamaludin

Sekretariat Etika Penyelidikan Universiti Kebangsaan Malaysia,
Tingkat 1, Blok Klinikal, Hospital Canselor Tuanku Muhriz, Pusat Perubatan UKM,
Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras Kuala Lumpur.
Tel: +603-9145 5046 / 5048
E-mail: sepukm@ukm.edu.my
Waktu Operasi: 8AM-5:30PM