Pekeliling

Pekeliling CRIM 2021 | Muat Turun / Download 20 | Kemaskini / update 14/01/2021
FileAction
1. Pekeliling CRIM 1/2021: Pelanjutan Tempoh Penyelidikan Secara Automatik Selama Enam (6) Bulan Untuk Projek Penyelidikan di Bawah Program Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian TinggiDownload 
Pekeliling CRIM 2020 | Muat Turun / Download 2501 | Kemaskini / update 13/01/2021
FileAction
1. Pekeliling CRIM 16/2020: Pemberian Pelanjutan Khas Bagi Projek Penyelidikan Di Bawah Dana Universiti Penyelidikan (UP) Yang Terkesan Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)Download 
2. Pekeliling CRIM 15/2020: Pemakluman Perubahan Siling Peruntukan Dana Padanan Kolaborasi (DPK) Bagi Permohonan Geran DPK Selepas 17 Ogos 2020Download 
3. Pekeliling CRIM 14/2020: Pemakluman Penting Kepada Penyelidik Dan Pihak Pengurusan (Sekretariat Penyelidikan) Di Fakulti/Institut/Pusat (PTJ) Mengenai Pengurusan Pentadbiran Dana Luar Dan Pecutan PenerbitanDownload 
4. Pekeliling CRIM 13/2020: Garis Panduan Pembantu Penyelidik (RA) berkuatkuasa pada 1 September 2020Download 
5. Pekeliling CRIM 12/2020: Hebahan/Pemakluman Pembukaan Permohonan Program Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan (KKP) 2020Download 
6. Pekeliling CRIM 11/2020: Garis Panduan Baharu Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA)Download 
7. Pekeliling CRIM 10/2020: Pemakluman Mengenai Pengemaskinian Maklumat Kesepakaran Akademik UKM Dalam Sistem UKMSarjana & Beberapa Pengubahsuaian Maklumat Dalam SistemDownload 
8. Pekeliling CRIM 9/2020: Pindaan Tarikh Lantikan Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) Mengikut Kalendar Akademik Program Pengajian Pascasiswazah Semester I Sesi Akademik 2020-2021Download 
9. Pekeliling CRIM 8/2020: Garis Panduan Aktiviti Penyelidikan (Versi 2.0) COVID19Download 
Garis Panduan Aktiviti Penyelidikan Sebagai Langkah Pencegahan Penularan Wabak COVID-19 (Versi 2.0)Download 
10. Pekeliling CRIM 6/2020: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 2020Download 
11. Pekeliling CRIM 5/2020: Pelanjutan Tempoh Penyelidikan Secara Automatik Selama Tiga (3) Bulan Untuk Semua Projek Penyelidikan di Bawah Program Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian TinggiDownload 
12. Pekeliling CRIM 4/2020: Pemberian Pelanjutan Tempoh Selama Tiga (3) Bulan Bagi Projek Dana Universiti Penyelidikan Yang Tamat Pada 18 Mac 2020 Hingga 31 Disember 2020Download 
13. Pekeliling CRIM 3/2020: Memohon Kerjasama Kakitangan Akademik Untuk Pendaftaran Maklumat di Sistem UKM SarjanaDownload 
14. Pekeliling CRIM 2/2020: Pindaan UKM-SPKP-CRIM-PK03-BO01 Borang Permohonan Tambah Masa Projek PenyelidikanDownload 
15. Pekeliling CRIM 1/2020: Garis Panduan Bayaran Saguhati Penyelidikan kepada Kakitangan UKMDownload 
Surat Edaran 2020 | Muat Turun / Download 145 | Kemaskini / update 20/07/2020
FileAction
Surat Edaran: Penggunaan Tadbir Urus DP KPM Edisi KeduaDownload 
Pekeliling CRIM 2019 | Muat Turun / Download 1508 | Kemaskini / update 20/07/2020
FileAction
1. Pekeliling CRIM 9/2019: Garis Panduan Pembantu Penyelidik Siswazah GraDownload 
2. Pekeliling CRIM 8/2019: Garis Panduan Menghadiri dan Mengadakan Aktiviti PenyelidikanDownload 
3. Pekeliling CRIM 7/2019: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan Penyelidik UKMDownload 
4. Pekeliling CRIM 6/2019: Pendaftaran Bagi Keperluan Warga Akademik UKM di Sistem UKM SarjanaDownload 
5. Pekeliling CRIM 5/2019: Kos Pelupusan Sisa BerbahayaDownload 
6. Pekeliling CRIM 4/2019: Borang Permohonan / Pelanjutan Pembantu Penyelidik (RA) Dan Surat Pengesahan Lapor Diri Pembantu Penyelidik (RA)Download 
7. Pekeliling CRIM 3/2019: Pengiktirafan CRIM, UKM Sebagai “Institut Penyelidikan Yang Diluluskan” Di Bawah Seksyen 34B Akta Cukai Pendapatan 1967Download 
8. Pekeliling CRIM 2/2019: Pendaftaran Keterlibatan Sebagai Penyelidik Bersama Bagi Projek Penyelidikan Dana Luar Melalui SMPUDownload 
9. Pekeliling CRIM 1/2019: Garis Panduan Pengurusan Projek Penyelidikan Dana Luar (Kuat Kuasa 1 Januari 2019)Download 
Pekeliling CRIM 2018 | Muat Turun / Download 1484 | Kemaskini / update 20/07/2020
FileAction
1. Pekeliling CRIM 7/2018: Garis Panduan Pemindahan V-Siri (Pindaan 1 November 2018)Download 
2. Pekeliling CRIM 6/2018: Garis Panduan Pemantauan Projek Penyelidikan (UKM-SPKP-CRIM-PK02-GP01) Pindaan 24 September 2018Download 
UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP01: Garis Panduan Pemantauan Penyelidikan (Pindaan 24 September 2018)Download 
3. Pekeliling CRIM 5/2018: Garis Panduan Pertukaran/Pemangkuan Ketua Projek dan Penambahan/Pengguguran Penyelidik Bersama (Pindaan Tahun 2018)Download 
4. Pekeliling CRIM 4/2018: Garis Panduan Pemantauan Projek Penyelidikan (UKM-SPKP-CRIM-PK02-GP01) Pindaan 1 Julai 2018Download 
UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP01: Garis Panduan Pemantauan Penyelidikan (Pindaan 1 Julai 2018) **dibatalkan – Rujuk Pekeliling Bil. 6/2018Download 
5. Pekeliling CRIM 3/2018: Pengiraan Bayaran Gaji Pembantu PenyelidikDownload 
6. Pekeliling CRIM 2/2018: Pindaan Kadar Maksimum Yuran PenerbitanDownload 
7. Pekeliling CRIM 1/2018: Penggunaan Peruntukan Projek Penyelidikan Bagi Tujuan Caj Pengurusan PentadbiranDownload 
Pekeliling CRIM 2017 | Muat Turun / Download 599 | Kemaskini / update 20/07/2020
FileAction
1. Pekeliling CRIM 3/2017: Pelantikan Warganegara Asing Menggunakan Dana Universiti Penyelidikan bagi Modal Insan (Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) & Skim Zamalah Penyelidikan)Download 
Pemakluman: Surat Makluman Pembayaran Upah dan Elaun Kepada Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) Antarabangsa bagi Geran Penyelidikan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)Download 
2. Pekeliling CRIM 2/2017: Garis Panduan Penggunaan Peruntukan Projek Penyelidikan Selepas Tarikh Tamat ProjekDownload 
3. Pekeliling CRIM 1/2017: Skim Zamalah Universiti PenyelidikanDownload 
Pekeliling CRIM 2016 | Muat Turun / Download 3562 | Kemaskini / update 20/07/2020
FileAction
1. Pekeliling CRIM 16/2016: Pengemaskinian Maklumat Penerbitan Dalam Akaun Google ScholarDownload 
2. Pekeliling CRIM 15/2016: Garis Panduan Prosedur Pemohonan Rayuan Menghadiri PersidanganDownload 
3. Pekeliling CRIM 14/2016: Pelaksanaan GST ke atas Dana Penyelidikan Fundamental KPTDownload 
4. Pekeliling CRIM 13/2016: Pelaksanaan Permohonan Pelanjutan Tempoh, Pemindahan Siri-V dan Perubahan Ahli Penyelidik Melalui Sistem MyGRANTS Bagi Geran-geran Penyelidikan di Bawah Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)Download 
5. Pekeliling CRIM 12/2016: Skim Zamalah Universiti PenyelidikanDownload 
6. Pekeliling CRIM 11/2016: Pekeliling Tawaran Permohonan Skim Zamalah Penyelidikan Yayasan Canselor 2016Download 
7. Pekeliling CRIM 10/2016: Senarai Aktiviti Penyelidikan Untuk Tujuan e-Mohon Persidangan (eMP)Download 
8. Pekeliling CRIM 9/2016: Pelanjutan Tempoh Penggunaan Peruntukan DPPDownload 
9. Pekeliling CRIM 8/2016: Kemudahan Kepada Penyelidik Pasca DoktoralDownload 
10. Pekeliling CRIM 7/2016: Peringatan Prosedur Permohonan Aktiviti Penyelidikan Ke Luar Negara Bagi Projek Sciencefund dan Flagship Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Projek LRGS di Bawah Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dan NRGS di Bawah Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani (MOA)Download 
11. Pekeliling CRIM 6/2016: Garis Panduan dan Borang Permohonan Bantuan Pembiayaan Yuran Penerbitan Jurnal 2015 Kepada Pelajar Pascasiswazah UKMDownload 
12. Pekeliling CRIM 5/2016: Garis Panduan dan Borang Permohonan/Pelanjutan Pembantu Penyelidik (RA)Download 
13. Pekeliling CRIM 4/2016: Penghantaran Laporan Prestasi dan Laporan Akhir Geran Penyelidikan di Bawah Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)Download 
14. Pekeliling CRIM 3/2016: Kegagalan Memenuhi Terma dan Syarat Dokumen Perjanjian Penyelidikan Geran di Bawah Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI)Download 
15. Pekeliling CRIM 2/2016: Tawaran Permohonan Zamalah Penyelidikan Sem 2 2015/2016Download 
16. Pekeliling CRIM 1/2016: Penghantaran Laporan PenyelidikanDownload 
Pekeliling CRIM 2015 | Muat Turun / Download 1550 | Kemaskini / update 20/07/2020
FileAction
1. Pekeliling CRIM 7/2015: Tawaran Permohonan Zamalah Penyelidikan Sem 1 2015/2016Download 
2. Pekeliling CRIM 6/2015: Jadual Proses Pengurusan Pelantikan/Perlanjutan/Penamatan Tahun 2015 – GRA dan RADownload 
3. Pekeliling CRIM 5/2015: Prosedur Pemindahan V-Siri Projek PenyelidikanDownload 
4. Pekeliling CRIM 4/2015: Tawaran Permohonan Zamalah Penyelidikan Sem 2 2014/2015Download 
5. Pekeliling CRIM 3/2015: Prestasi Penerbitan UKM Tahun 2014Download 
6. Pekeliling CRIM 2/2015: Prosedur Permohonan Pertukaran / Pemangkuan Ketua Projek dan Penambahan Ahli Penyelidik BersamaDownload 
7. Pekeliling CRIM 1/2015: Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir PenyelidikanDownload 
Pekeliling CRIM 2014 | Muat Turun / Download 2077 | Kemaskini / update 20/07/2020
FileAction
1. Pekeliling CRIM 9/2014: Tawaran Permohonan Zamalah Penyelidikan 2014Download 
2. Pekeliling CRIM 8/2014: Teguran Audit Negara Dalam Pengurusan PemantauanDownload 
3. Pekeliling CRIM 7/2014: Kemudahan SMPU – Modul Permohonan dan Pemantauan Projek PenyelidikanDownload 
4. Pekeliling CRIM 6/2014: Garis Panduan Bantuan Kewangan Bahan Penyelidikan 2014 (Pindaan)Download 
5. Pekeliling CRIM 5/2014: Kemudahan Capaian Laporan Penyelidikan SMPUDownload 
6. Pekeliling CRIM 4/2014: Peraturan Dana ScienceFund MOSTIDownload 
7. Pekeliling CRIM 3/2014: Prosedur Permohonan Geran Penyelidikan Berkaitan Bioteknologi Moden – Organisma Diubah Suai Yang HidupDownload 
8. Pekeliling CRIM 2/2014: Perlanjutan Tempoh Penyelidikan Dana Pembangunan Penyelidikan (DPP) Tahun 2013Download 
9. Pekeliling CRIM 1/2014: Laporan Pemantauan Projek Penyelidikan (Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir)Download 
Pekeliling CRIM 2013 | Muat Turun / Download 1696 | Kemaskini / update 20/07/2020
FileAction
1. Pekeliling CRIM 6/2013: Borang Pasca Doktoral (Pindaan)Download 
UKM-SPKP-CRIM-PK04-BO02 Borang Permohonan atau Pelanjutan Tempoh Penyelidik Pasca Doktoral pindaan 2Download 
UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP05 Dasar Pasca Doktoral UKMDownload 
2. Pekeliling CRIM 5/2013: Permohonan Pelantikan/Pelanjutan/Penamatan Perkhidmatan Pembantu Penyelidik (RA) Yang Menggunakan Dana PenyelidikanDownload 
3. Pekeliling CRIM 3/2013: Prosedur Pendaftaran Kod Penyelidikan Dana Luar di Fakulti / Institut / Pusat (pindaan)Download 
Manual Pengguna SMPU Dana Luar kuatkuasa 31 Julai 2013Download 
5. Pekeliling CRIM 2/2013: Penambahbaikan bagi Prosedur Permohonan Kod Penyelidikan Dana Luar di Fakulti/Institut/Pusat melalui SMPU & Manual Pengguna SMPUDownload 
6. Pekeliling CRIM 1/2013: Bantuan Kewangan Bahan Penyelidikan Tahun 2013Download 
Pekeliling CRIM 2012 | Muat Turun / Download 763 | Kemaskini / update 20/07/2020
FileAction
1. Pekeliling CRIM 4/2012: Pemakluman Pindaan Tadbir Urus Dana Penyelidikan KPT 2012Download 
2. Pekeliling CRIM 3/2012: Garis Panduan Bantuan Kewangan Bahan Penyelidikan kepada Pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah Tahun 2012Download 
3. Pekeliling CRIM 2/2012: Garis Panduan Menghadiri Persidangan dan Mengadakan Persidangan 2012Download 
4. Pekeliling CRIM 1/2012: Garis Panduan Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) 2012Download