Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) akan membuka permohonan Penyelidik Pasca Doktoral menggunakan Dana Modal Insan bagi tahun 2021 terbuka kepada calon warganegara dan bukan warganegara (berada di Malaysia).

Borang yang telah lengkap diisi boleh dimajukan kepada CRIM sebelum atau pada 12 Februari 2021. Penyelidik dimohon agar dapat mengemukakan permohonan yang telah lengkap kepada CRIM mengikut prosedur sedia ada dan menghantar dokumen tersebut melalui pautan berikut (http://bit.ly/36dOpGL) dan satu salinan keras perlu dimajukan ke CRIM melalui PTj masing-masing. Dokumen tersebut boleh diimbas (scan) dan diubah ke format PDF dan tandatangan digital adalah dibenarkan.

Sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi saya melalui No. Telefon : 03 – 8921 5112 atau emel : nurizyani@ukm.edu.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-