Science & Technology Division, ASEAN Secretariat (ASEC) melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah membuka permohonan Horizon Europe to combat COVID-19 variants.

Maklumat lanjut mengenai permohonan boleh diperoleh melalui https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1548. Tarikh tutup permohonan ialah pada 6 Mei 2021.

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan boleh menghubungi Sekretariat Asean (ASEC) melalui emel STI_Division@asean.org

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

  1. Lampiran : https://bit.ly/3t6JO1i