ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET) telah melanjutkan tempoh permohonan sehingga 31 Mac 2021.

Penyelidik yang berminat, boleh mengemukakan permohonan melalui emel kepada asea-uninet@oead.atdisalinkan kepada CRIM (emel psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-