• Version
  • Nota: Untuk mengakses garis panduan sila login menggunakan akaun email @ukm.edu.my / @ppukm.ukm.edu.my / @siswa.ukm.edu.my yang telah didaftarkan.

Muat Turun / Download 16461
FileAction
1. Garis Panduan Pertukaran/Pemangkuan Ketua Projek dan Penambahan/Pengguguran Penyelidik Bersama (Pindaan Tahun 2018)Download
2. Garis Panduan Dana Pembangunan Penyelidikan PTj (DPP-INSTITUT) Download
3. Garis Panduan Dana Padanan Kolaborasi (DPK) (Kuat kuasa 1 Oktober 2022) — Updated on 2022-10-03Download
4. Garis Panduan Dana KRADownload
5. Garis Panduan Projek Arus PerdanaDownload
6. Garis Panduan Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM) Kuat Kuasa 1 April 2022Download
7. Garis Panduan Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Kuat Kuasa 1 April 2022Download
8. Garis Panduan Dana Impak Perdana (DIP) Pindaan 2021 — Updated on 2021-03-12Download
9. Garis Panduan Dana Impak Perdana 2.0 (DIP 2.0) Kuat kuasa 1 April 2022Download
10. Garis Panduan Geran Galakan Pengurusan & Profesional (GGPP) Pindaan 2020Download
11. Garis Panduan Pemindahan V-Siri (Pindaan 1 November 2018)Download
12. Garis Panduan Dana Lonjakan PenyelidikanDownload
13. Garis Panduan Program Kolaborasi Antarabangsa MRUN-UKMDownload
14. Garis Panduan Dana Modal Insan (DMI) (Pindaan 1 Februari 2020)Download
15. UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP01: Garis Panduan Pemantauan PenyelidikanDownload
16. Garis Panduan Tabung Agihan Penyelidikan (TAP)Download
17. Garis Panduan Geran Galakan Penyelidik (Pindaan 1 Nov 2019)Download
18. Garis Panduan Bayaran Saguhati Penyelidikan Kepada Kakitangan UKMDownload
19. Tatacara Penggunaan Peruntukan Kewangan Ganjaran Penerbitan Download
20. Garis Panduan Program Penyelidikan Prasiswazah Mutiara UKM — Updated on 2021-01-14Download
21. Garis Panduan Penilaian Geran PenyelidikanDownload