• Version
  • Nota: Untuk mengakses garis panduan sila login menggunakan akaun email @ukm.edu.my / @ppukm.ukm.edu.my / @siswa.ukm.edu.my yang telah didaftarkan.

Muat Turun / Download 5968
FileAction
1. Garis Panduan Pertukaran/Pemangkuan Ketua Projek dan Penambahan/Pengguguran Penyelidik Bersama (Pindaan Tahun 2018)Download 
2. Garis Panduan Dana Pembangunan Penyelidikan PTj (DPP-INSTITUT) Download 
3. Garis Panduan Dana Padanan Kolaborasi (DPK) (Kuat kuasa 1 Februari 2020)Download 
4. Garis Panduan Dana KRADownload 
5. Garis Panduan Projek Arus PerdanaDownload 
6. Garis Panduan Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM) Pindaan 2021 — Updated on 2021-03-12Download 
7. Garis Panduan Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Pindaan 2021 — Updated on 2021-03-12Download 
8. Garis Panduan Dana Impak Perdana (DIP) Pindaan 2021 — Updated on 2021-03-12Download 
9. Garis Panduan Geran Galakan Pengurusan & Profesional (GGPP) Pindaan 2020Download 
10. Garis Panduan Pemindahan V-Siri (Pindaan 1 November 2018)Download 
11. Garis Panduan Dana Lonjakan PenyelidikanDownload 
12. Garis Panduan Program Kolaborasi Antarabangsa MRUN-UKMDownload 
13. Garis Panduan Dana Modal Insan (DMI) (Pindaan 1 Februari 2020)Download 
14. UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP01: Garis Panduan Pemantauan PenyelidikanDownload 
15. Garis Panduan Tabung Agihan Penyelidikan (TAP)Download 
16. Garis Panduan Geran Galakan Penyelidik (Pindaan 1 Nov 2019)Download 
17. Garis Panduan Bayaran Saguhati Penyelidikan Kepada Kakitangan UKMDownload 
18. Tatacara Penggunaan Peruntukan Kewangan Ganjaran Penerbitan Download 
19. Garis Panduan Program Penyelidikan Prasiswazah Mutiara UKM — Updated on 2021-01-14Download