Persatuan Optik Malaysia(OSM), Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu dan Universitas Airlangga, Surabaya akan menganjurkan “The 4th Annual International Conference And Webinar: Photonics Meeting 2021” secara atas talian pada 15 – 16 September 2021.

Sekiranya berminat, penyelidik boleh mendaftar melalui capaian https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScypBMphOVTgO_VuCQMsnIXmeI6meYmFSZzsempFloxcwwkQ/viewform. Untuk maklumat lanjut boleh layari laman web –https://www.opticsmy.com/photonicsmeeting.html.

Sebarang pertanyaan boleh diajukan melalui emel ke photonics.meeting@gmail.com.