Hakcipta

Hakcipta © Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) 2017

Semua aspek berkenaan laman web CRIM – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta CRIM dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web CRIM, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak CRIM.