Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah membuka permohonan Skim Zamalah Penyelidikan Sem 2 2019/2020 (permohonan baharu dan pelanjutan) kepada pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah (secara penyelidikan) dan mendaftar sepenuh masa.

Bersama – sama ini disampaikan dokumen – dokumen berkaitan bagi tujuan permohonan ini. Dokumen berkenaan adalah seperti berikut:
i. Garis Panduan Skim Zamalah Penyelidikan iaitu seperti di Lampiran A
ii. Jadual Kerja Permohonan Skim Zamalah Universiti Penyelidikan Sem 2 2019/2020 iaitu seperti di Lampiran B
iii. Borang Permohonan Baharu seperti di Lampiran C
iv. Borang Permohonan Pelanjutan seperti di Lampiran D
v. Syarat Minimum seperti di Lampiran E

Justeru, sukacita kerjasama YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dipohon agar dapat memaklumkan kepada semua kakitangan akademik (penyelia) dan pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah (secara penyelidikan) di PTJ masing – masing.

Borang yang telah lengkap boleh dimajukan kepada CRIM sebelum 17 Mac 2020.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut sukacita YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dapat menghubungi urus setia CRIM di talian 03 – 8921 5112 (Puan Nur Izyani Ahamad Azahari).