Seperti YBhg. Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan sedia maklum, permohonan FRGS dan PRGS Tahun 2022 telah dibuka mulai 20 Disember 2021. Sehubungan dengan ini, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) dengan kerjasama INOVASI UKM akan mengadakan dua (2) taklimat berkaitan Permohonan FRGS dan PRGS Tahun 2022 kepada semua penyelidik pada seperti berikut:

1️⃣ Taklimat Permohonan Dan Garis Panduan Skim Geran Penyelidikan FRGS & PRGS Tahun 2022
Tarikh: 22 Disember 2021 (Rabu)
Masa: 9.30 pagi – 12.30 tengah hari
Platform: Aplikasi Webex
Pautan: https://ukm.webex.com/ukm/j.php?MTID=me230348fc07243dd69ba8c2012db3012
Meeting number: 2640 480 4192
Password: 3452#67

2️⃣ Taklimat Carian Paten Bagi Permohonan Geran KPT Tahun 2022 & Bengkel Kesedaran Harta Intelek
Tarikh: 22 Disember 2021 (Rabu)
Masa: 2.30 petang – 4.30 petang
Platform: Aplikasi Webex
Pautan: https://ukm.webex.com/ukm/j.php?MTID=m1c3fbd8d58cebb092694d7597f9f3d06

Tujuan taklimat ini adalah untuk memberi penerangan mengenai syarat-syarat permohonan dan pindaan terkini dalam Garis Panduan FRGS dan PRGS Pindaan Tahun 2022 serta tatacara untuk mengisi proposal dalam sistem MyGRANTS dan carian paten.

Sehubungan dengan ini, sukacita YBhg. Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan dapat memanjangkan pemakluman ini kepada semua penyelidik dan Urusetia Penyelidikan di PTJ masing-masing.