Sehubungan dengan ini, sukacita bersama-sama ini disampaikan surat daripada Pengarah CRIM yang jelas maksudnya untuk perhatian dan tindakan selanjutnya. 

Sukacita kerjasama pihak  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan dapat memanjangkan hebahan ini kepada penyelidik bawah pengurusan YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan.

Pengurusan Peringkat Ukm Bagi Permohonan Skim Dana Pembangunan Dan Penyelidikan (R&D) Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI) di Bawah Rancangan Malaysia Ke-12 | Muat Turun / Download 381 | Kemaskini / update 02/03/2021
FileAction
1. Surat Hebahan CRIM-Pengurusan Dana MOSTIDownload 
2. Carta Alir Pengurusan Dana MOSTIDownload 
3. (OUTREACH MOSTI)-Presentation 21 Jan 2021Download 
4. Garis Panduan Dana Pembangunan Teknologi (TeD1).pdfDownload 
5. Garis Panduan Dana Pembangunan Teknologi 2 (TeD2).pdfDownload 
6. Garis Panduan Combating COVID-19 MOSTI.pdfDownload 
7. Garis Panduan Bridging Fund (BGF).pdfDownload 
8. Garis Panduan Applied Innovasion Fund (AIF).pdfDownload 
9. Garis Panduan Dana Penyelidikan Strategik (SRF).pdfDownload