Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) akan membuka permohonan Penyelidik Pasca Doktoral menggunakan Dana Modal Insan bagi fasa pertama tahun 2022 yang terbuka kepada calon warganegara dan bukan warganegara.

Bersama – sama ini disampaikan beberapa dokumen berkaitan untuk makluman dan rujukan YBhg. Datuk / Dato’ / Prof. / Tuan / Puan.

  1. a) Lampiran A – Dasar Penyelidik Pasca Doktoral (Pindaan 2021) : https://bit.ly/3gxNR3b
  2. b) Lampiran B – Borang Permohonan / Pelanjutan Penyelidik Pasca Doktoral (Kuat kuasa : 1 Januari 2022) : https://bit.ly/3sy1nJF
  3. c) Lampiran C – Jadual Kerja Permohonan Penyelidik Pasca Doktoral : https://bit.ly/3oFqCZs

Justeru, Borang yang telah lengkap diisi boleh dimajukan kepada CRIM sebelum atau pada 28 Februari 2022. Penyelidik dimohon agar dapat mengemukakan permohonan yang telah lengkap kepada CRIM mengikut prosedur sedia ada (salinan keras) sama ada secara serahan tangan atau melalui pos.

Sukacita juga pihak kami memohon kerjasama YBhg. Prof. Ulung / Datuk / Dato’ / Prof. / Tuan / Puan agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti / Institut / Pusat masing – masing.

Sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi Puan Nur Izyani Ahamad Azahari melalui No. Telefon : 03 – 8921 5112 atau emel : nurizyani@ukm.edu.my.