[vc_row][vc_column][vc_column_text]Qatar National Research Fund (QNRF) mempelawa penyelidik untuk memohon dan mengemukakan kertas cadangan penyelidikan seperti yang dinyatakan dalam emel qnrf-pr@qnrf.org bertarikh 5 Disember 2019.

Untuk maklumat lanjut, penyelidik adalah dipohon untuk melayari laman sesawang https://www.qnrf.org/en-us/Funding/Research-Programs/National-Priorities-Research-Program-NPRP.

Penyelidik adalah dipohon untuk mengambil perhatian akan perkara-perkara berikut:

The deadline for proposal submission by the LPI is 25 February 2020, and for RO vetting, is 3 March 2020, 12pm, Doha time.

Penyelidik yang mengemukakan permohonan ini diminta untuk memaklumkan kepada pihak CRIM untuk tujuan rekod Universiti.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]