Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SKUM), Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuka permohonan Geran Sumbangan SKUM (GSS) Fasa 2.

Bahagian Hubungan Antarabangsa (BHA), Kementerian Pengajian Tinggi adalah merupakan urus setia Jawatankuasa Kecil Tetap Pendidikan Tinggi (JKTPT) bagi SKUM. Maklumat lanjut mengenaik permohonan boleh diperoleh melalui laman web SKUM https://unesco.org.my/v2/ .

Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan dan mengambil perhatian kepada perkara-perkara penting berikut :

  • Program yang dipohon hendaklah berkaitan dengan bidang kompetensi UNESCO terutamanya yang menyokong pencapaian SDG diperingkat nasional;
  • Permohonan haruslah menggunakan Format Borang dan Garis Panduan bagi Permohonan GSSseperti yang dilampirkan. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan;
  • Salinan penyata bank UKM (yang telah disahkan oleh Jabatan Bendahari) dilampirkan bersama bagi tujuan penyaluran peruntukan. Penyata bank ini boleh diperoleh daripada Seksyen Geran Universiti & Geran Luar, CRIM atau Bahagian Dasar & Akaun, Jabatan Bendahari:
  • Cadangan peruntukan program tidak boleh melibatkan perkara berikut : (a) pembelian aset. (b) pembayaran emolument serta perkara-perkara lain yang tidak bersesuaian dengan program yang ingin dilaksanakan.
  • Tarikh tutup untuk pemohon mengemukakan permohonan kepada JKT: selewat-lewatnya 30 April 2021 (Jumaat);
  • Permohonan perlu dikemukakan melalui Setiausaha Bahagian Hubungan Antarabangsa (BHA), Kementerian Pengajian Tinggi dan die-melkan kepada shahid@mohe.gov.myserta disalinkan kepada SKUM (skum.bha@moe.gov.my), pegawai CRIM (psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTj masing-masing untuk tujuan rekod.

Justeru, kerjasama pihak YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan dipohon untuk memaklumkan pembukaan permohonan geran ini kepada semua penyelidik di fakulti/institut/pusat masing-masing.

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan boleh menghubungi pegawai CRIM, Puan Syafura Abdul Halim ditalian 03-89214679 atau Cik Adila Abdul Rasib di talian 89214392 atau pihak SKUM: Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SKUM), Bahagian Perancangan Strategik dan Hubungan Antarabangsa, Aras 7, Blok E8, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya
No. Telefon : 03 – 8884 6109

No. Faks : 03 – 8889 5473
Emel : skum.bha@moe.gov.my

Pelawaan Permohonan Geran Sumbangan SKUM (GSS) Tahun 2021 Fasa 2 | Muat Turun / Download 523 | Kemaskini / update 12/04/2021
FileAction
1. Garis Panduan GSS (2021 F2) Download
2. Borang Permohonan GSSDownload