Sukacita dimaklumkan bahawa pembukaan geran ini telah dilanjutkan sehingga 31 Mac 2022. Bersama-sama ini disampaikan e-mel pemakluman daripada pihak Sekretariat RBS yang jelas maksudnya.

Sehubungan dengan ini, sukacita kerjasama pihak YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan dapat memanjangkan hebahan ini kepada penyelidik bawah pengurusan YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan.

Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini, YBhg. Dato’/ Datuk/ Datin/ YBrs. Prof./ Dr./ Tuan/ Puan boleh menghubungi Sekretariat RBS, ASM melalui e-mel vinotheni@akademisains.gov.my / sheril@akademisains.gov.my (telefon: Tel: 603-6203 0633)