Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) akan menganjurkan Karnival Inovasi UTeMEX 2019.

Sekiranya berminat, penyelidik boleh mengisi borang penyertaan melalui pautan http://utemex.utem.edu.my/register/. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 13 September 2019.

Untuk maklumat lanjut, sila layari http://utemex2019.utem.edu.my/ atau berhubung dengan Sekretariat di talian 06-270 1293/1295/1296.