Malaysian-American Commission On Educational Exchange (MACEE) sedang mempelawa permohonan FY2021-2022 FULBRIGHT MALAYSIAN SCHOLAR PROGRAM. Maklumat lanjut mengenai permohonan boleh diperoleh melalui https://www.macee.org.my/2021fulbright-malaysian-scholar-program/. Tarikh tutup permohonan ialah pada 13 November 2020.

Bagi penyelidik yang menghantar permohonan, sukacita pihak CRIM memohon kerjasama agar dapat mengemukakan satu salinan permohonan kepada Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat dan satu salinan kepada Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) melalui emel psupp@ukm.edu.myuntuk tujuan rekod.

Pertanyaan lanjut mengenai perkara ini boleh hubungi Ms. Kalis/ Ms. Karen di talian 03-2166 8878 atau email: Fulbrightmalaysia@macee.org.my