Toshiba International Foundation sedang mempelawa permohonan Toshiba International Foundation Grants mulai 1 Oktober sehingga 30 November 2020

Maklumat lanjut mengenai permohonan boleh diperoleh melalui https://www.toshibafoundation.com/apply/grantsapplication.html