Unit Teknologi Maklumat Penyelidikan
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
03-8921 6069