Tidak boleh. Perolehan yang dinyatakan di atas adalah di bawah V27000.