Boleh. Ketua Projek perlu memaklumkan secara rasmi kepada Urus Setia Dana dengan memberikan tarikh dan justifikasi penamatan penyelidik berkenaan.