Ketua Projek perlu mengisi ‘Borang Permohonan Pertukaran/Memangku Ketua Projek Penyelidikan/Penambahan Penyelidik Bersama’. Borang ini boleh di muat turun di laman web CRIM. Bagi Ketua Projek yang telah bersara, tanggungjawab ini adalah dibawah Sekretariat Penyelidikan PTj.