Ketua Projek perlu mengambil tindakan berikut di SMPU :

  1. Klik pengesahan penerimaan projek.
  2. Cetak Surat Pengakuan Menjalankan Penyelidikan (SPMP).
  3. Semua penyelidik menandatandatangani SPMP.
  4. Hantar 1 salinan SPMP kepada CRIM.
  5. Status Projek di SMPU akan diaktifkan (Status Projek di UFASt akan diaktifkan oleh Pegawai Bendahari dalam tempoh 5 hari bekerja selepas SMPU diaktifkan).