Ketua Projek di nasihatkan merancang belanjawan dan membuat permohonan pindah vot kepada Urus Setia Dana dengan melengkapkan ‘Borang Pemindahan Siri-V’. Borang ini boleh di muat turun dari laman web CRIM.