Tidak boleh. Semua perolehan hanya boleh dibuat semasa projek aktif sahaja.