Permohonan boleh dibuat dengan merujuk iklan hebahan pembukaan permohonan. Hebahan akan dibuat melalui laman web CRIM, Portal ewarga, email, atau surat rasmi daripada CRIM.