Dalam tempoh 10 hari selepas kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan.