1. Ketua Projek perlu melengkapkan Borang UKM-SPKP-CRIM-PK03- BO01: Borang Permohonan Tambah Masa Projek Penyelidikan yang boleh dicapai   melalui web CRIM dan menghantar permohonan kepada CRIM.
  2. Kelulusan adalah tertakluk kepada Pembiaya Dana seperti berikut :
  • Geran MOSTI dan LRGS : Kelulusan MOSTI/KPT
  • Geran KPT selain LRGS : Permohonan lanjut tempoh kurang (6) bulan atau (6) bulan tertakluk kepada kelulusan CRIM manakala lebih (6) bulan tertakluk kepada KPT.
  • Geran luar : tertakluk kepada Pembiaya Dana