Semua permohonan geran RU perlu dimohon dengan cara mengisi borang secara atas talian https://appsmu.ukm.my/smpu kecuali semua geran di bawah Dana Universiti Penyelidikan kecuali Dana Penyelidikan Strategik dan Dana Cabaran Perdana yang menggunakan borang secara manual. Penyelidik perlu merujuk iklan dari semasa ke semasa.