Kelulusan  akan dipertimbangkan berdasarkan perkara berikut :

  1. Tertakluk kepada perancangan dan belanjawan semasa projek diluluskan; dan
  2. Prosedur menghadiri persidangan ke luar negara yang telah ditetapkan oleh Universiti