Tawaran Permohonan Skim Zamalah Penyelidikan Sem 1 2020/2021 (Bantuan Yuran Pengajian Sahaja)

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah membuka permohonan Skim Zamalah Penyelidikan (Bantuan Yuran Pengajian Sahaja) bagi Semester 1 2020/2021 kepada pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah (calon yang belum mendaftar atau berada dalam semester pertama pengajian) secara penyelidikan dan mendaftar sepenuh masa.

Bersama – sama ini disampaikan dokumen – dokumen berkaitan bagi tujuan permohonan ini. Dokumen berkenaan adalah seperti berikut:

 1. Garis Panduan Skim Zamalah Penyelidikan iaitu seperti di Lampiran A
 2. Jadual Kerja Permohonan Skim Zamalah Universiti Penyelidikan Sem 1 2020/2021  iaitu seperti di Lampiran B
 3. Borang Permohonan Baharu seperti di Lampiran C
 4. Borang Laporan Prestasi untuk Permohonan Pelanjutan seperti di Lampiran D

Justeru, sukacita kerjasama YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dipohon agar dapat memaklumkan kepada semua kakitangan akademik (penyelia) dan pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah (secara penyelidikan) di PTJ masing – masing.

Borang yang telah lengkap boleh dimajukan kepada CRIM selewatnya pada 17 September 2020 sebelum jam 5.00 petang.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut sukacita YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dapat menghubungi urus setia CRIM di talian 03 – 8921 5112 (Puan Nur Izyani Ahamad Azahari).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Tawaran Permohonan Skim Zamalah Penyelidikan Sem 1 2020/2021 (Bantuan Yuran Pengajian Sahaja)2020-09-17T11:29:12+08:00

Jemputan Menyertai Invention, Innovation and Design Exposition (iidex2020)

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia akan menganjurkan Invention, Innovation and Design Exposition (iidex2020) dengan tema “Empowering Innovation for Society.

Ekspo ini akan diadakan pada:

Tarikh            :           2 – 4 November 2020
Tempat          :           Pembentangan secara maya

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama pihak  YBhg. Datuk / Dato’ / Prof / Tuan / Puan agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti/Institut/Pusat masing-masing. Sekiranya berminat untuk menyertai ekspo ini, ahli Fakulti/Institut/Pusat boleh mendaftar melalui pautan https://daisy.uitm.edu.my/iidexTarikh tutup penyertaan adalah pada 25 September 2020.

Untuk maklumat lanjut, boleh berhubung dengan Sekretariat iidex2020 (tel: 03- 5544 2785 / 2749 / 8252 / 2049, emel : iidex@uitm.edu.myatau layari https://iidex.uitm.edu.my/2020/.

Jemputan Menyertai Invention, Innovation and Design Exposition (iidex2020)2020-08-17T09:01:20+08:00

Tawaran Menjalankan Penyelidikan Secara Kerjasama Dengan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) sedang menawarkan permohonan untuk menjalankan penyelidikan jangka pendek (6 bulan) secara kerjasama bersama IYRES berdasarkan tajuk berikut : Latihan Upskilling dan Reskilling Untuk Peluang Pekerjaan Golongan Belia.

Pelaksanaan penyelidikan ini adalah selaras dengan usaha IYRES untuk menghasilkan dapatan kajian berhubung dengan belia serta pangkalan data yang lengkap untuk menyokong perancangan dan pelaksanaan program pembangunan belia.

IYRES amat mengalu-alukan pelaksanaan penyelidikan secara ‘matching funds’ agar penyelidikan yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan skop yang lebih meluas.

Penyelidik yang berminat untuk mengemukakan permohonan bagi melaksanakan kajian ini boleh mengisi dan mengemukakan.

Borang Permohonan Menjalankan Penyelidikan Secara Kerjasama melalui emel: kajiankerjasama@iyres.gov.my selewat-lewatnya pada 27 Julai 2020 (Isnin), dan disalinkan kepada pegawai CRIM (emel: psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti.

Sebarang pertanyaan boleh hubungi pegawai IYRES, Encik Shah Romnizam Ramli (nizam@iyres.gov.my) di talian 03-8871 3335.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Tawaran Menjalankan Penyelidikan Secara Kerjasama Dengan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)2020-07-23T09:44:29+08:00

Hebahan: Pelawaan Untuk Pencalonan 34th Khwarizmi International Award (KIA)

Ministry of Science, Research & Technology, Iran dengan kerjasama Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST) mempelawa pencalonan 34th Khwarizmi International Award (KIA). 

Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan melalui http://www.khwarizmi.ir selewat-lewatnya pada 1 November 2020 (Ahad). Keputusan akan diumumkan pada Januari 2021.

Hebahan: Pelawaan Untuk Pencalonan 34th Khwarizmi International Award (KIA)2020-07-23T16:42:18+08:00

Hebahan : ASEAN-ROK Award for Excellence In Science, Technology and Innovation

The Government of Republic of Korea (ROK), Science and Technology Policy Institute (STEPI) dan The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sedang membuka permohonan ‘ASEAN-Rok Award for excellence in Science, Technology and Innovation’.  Tarikh tutup permohonan ialah pada  31 Julai 2020.

Bersama-sama ini  disampaikan garis panduan permohonan untuk perhatian dan tindakan.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Hebahan : ASEAN-ROK Award for Excellence In Science, Technology and Innovation2020-07-12T23:57:02+08:00

Hebahan : Invitation for Proposals for International Collaborative Research and ICT Pilot Projects for Rural Areas for 2020 (Funded by the Government of Japan)

Asia Pacific Telecommunity (APT) melalui surat rujukan: APT/PD-1.5.1/ICT-Dev’t/Inv bertarikh 25 Mei 2020 telah mempelawa negara-negara anggotanya untuk mengemukakan cadangan International Collaborative Research dan ICT Pilot Projects for Rural Areas for 2020 melalui pembiayaan oleh Kerajaan Jepun.

Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) sebagai `focal point ` APT, mempelawa Universiti Awam untuk menyertai projek ini dan permohonan boleh dibuat dengan melengkapkan dokumen berkaitan yang boleh dimuat turun di https://bit.ly/2CbznoN

Maklumat lanjut berkenaan projek ini juga boleh didapati dengan melayari laman sesawang http://www.apt.int/APTICT

Semua permohonan perlu perlu dikemukakan kepada CRIM sebelum atau pada 4 Ogos 2020 (Selasa) sebelum jam 12.00 tengah hari melalui Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat untuk tujuan penyelarasan di peringkat CRIM. Pihak CRIM akan menghantar permohonan secara softcopy dan hardcopy kepada KKMM selewat-lewatnya pada 7 Ogos 2020 (Jumaat).

Dokumen permohonan yang perlu dikemukakan oleh penyelidik dan Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat adalah seperti berikut:

 1. Surat rasmi daripada Fakulti/Institut/Pusat : Sebagai bukti penghantaran permohonan
 2. Borang Permohonan : Salinan lembut (softcopy) – emel kepada psupp@ukm.edu.my dan 2 salinan keras (hardcopy)
 3. Senarai Permohonan (Masterlist) : Salinan lembut (softcopy) dalam format excel mengikut templet yang diberikan – emel kepada psupp@ukm.edu.my dan 1 salinan keras (hardcopy)

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh diajukan kepada :

Pegawai KKMM

 1. Encik Mohd Azreey Shah Abd. Aziz : azreey@kkmm.gov.my / 03-8911 5639
 2. Puan Nur Risyah Musa : risyah@kkmm.gov.my / 03-8911 7521

Pegawai CRIM

 1. Puan Syafura Binti Abdul Halim :  03-89214679
 2. Cik Adila Abdul Rasib : 03-89214392

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Hebahan : Invitation for Proposals for International Collaborative Research and ICT Pilot Projects for Rural Areas for 2020 (Funded by the Government of Japan)2020-07-12T23:54:21+08:00

Pembukaan Permohonan Dana Penyelenggaraan Instrumentasi Penyelidikan Gunasama UKM Tahun 2020

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) akan membuka permohonan bagi Dana Penyelenggaraan untuk Tahun 2020. Peralatan penyelidikan gunasama ditakrifkan sebagai instrumen yang boleh digunakan oleh penyelidik-penyelidik atau kumpulan penyelidikan dari berbilang Fakulti/Institut/Pusat atau berbilang kluster penyelidikan yang merangkumi pelbagai latar bidang penyelidikan seperti sains sosial, kejuruteraan, sains dan teknologi serta perubatan. Objektif dana ini adalah untuk membantu Fakulti/Institut/Pusat menyelenggara peralatan penyelidikan Universiti agar peralatan ini dapat diguna secara bersama oleh penyelidik dalam dan luar UKM. Dana penyelenggaraan ini juga penting supaya peralatan penyelidikan dapat digunakan untuk jangka masa yang panjang. Output daripada dana yang diperuntukkan ini seharusnya menyumbang kepada pencapaian KPI universiti penyelidikan.

Permohonan dana akan dibuka mulai 15 Jun 2020 hingga 14 Julai 2020. Setiap permohonan boleh dibuat dengan mengisi Borang Permohonan Dana Penyelenggaraan Peralatan Gunasama UKM dan Masterlist Permohona Dana Penyelenggaraan yang boleh dimuat turun di laman sesawang CRIM https://research.ukm.my. Bersama-sama ini disampaikan Garis Panduan Dana Penyelenggaraan Peralatan Penyelidikan Gunasama UKM, Borang Permohonan Dana Penyelenggaraan Peralatan Gunasama UKM, Masterlist Permohonan Dana Penyelenggaraan dan Jadual Kerja Permohonan untuk perhatian dan tindakan YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr./tuan/puan selanjutnya.

Satu taklimat secara atas talian berkenaan Dana Penyelenggaraan ini akan diadakan pada 10 Jun 2020, jam 10.00 pagi sehingga 12.00 tengah hari untuk memberi penerangan secara terperinci kepada penyelidik-penyelidik dan sesi soal jawab di akhir taklimat jika ada persoalan daripada penyelidik-penyelidik. Pendaftaran untuk taklimat tersebut boleh dibuat melalui pautan berikut http://bit.ly/pendaftarantaklimat untuk memudahkan urus setia untuk membuat jemputan.

Sukacita diingatkan setiap permohonan hendaklah dihantar secara hard copy dan soft copy. Penghantaran soft copy hendaklah diemelkan kepada tpicrim@ukm.edu.my. Setiap permohonan hendaklah melalui Fakulti/Institut/Pusat. Dekan/Pengarah Fakulti/Institut/Pusat perlu memberi ranking keutamaan permohonan memandangkan jumlah peruntukan yang ada hanyalah RM 500 ribu. Permohonan yang tidak melalui Fakulti/Institut/Pusat tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan lanjut mengenai geran ini, boleh menghubungi pegawai CRIM: Puan Norzamzurina Ismail di talian 03-89118506 dan emel norzamzurina@ukm.edu.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Dana Penyelenggaraan Instrumentasi Penyelidikan Gunasama UKM Tahun 20202020-06-03T18:15:37+08:00

Pembukaan Permohonan Dana Pembangunan Instrumentasi Penyelidikan (Dana PIP) Tahun 2020

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) akan membuka permohonan bagi Dana PIP untuk Tahun 2020. Pembukaan dana ini adalah untuk menempatkan instrumen penyelidikan gunasama di UKM. Peralatan penyelidikan gunasama ditakrifkan sebagai instrumen yang boleh digunakan oleh penyelidik-penyelidik atau kumpulan penyelidikan dari berbilang Fakulti/Institut/Pusat atau berbilang kluster penyelidikan yang merangkumi pelbagai latar bidang penyelidikan seperti sains sosial, kejuruteraan, sains dan teknologi serta perubatan. Objektif dana ini adalah untuk membantu Fakulti/Institut/Pusat mengembangkan dan mengukuhkan penyelidikan melalui kemudahan instrumentasi yang disediakan. Output daripada dana yang diperuntukkan ini seharusnya menyumbang kepada pencapaian KPI universiti penyelidikan.

Permohonan Dana PIP akan dibuka mulai 15 Jun 2020 hingga 14 Julai 2020. Setiap permohonan boleh dibuat dengan mengisi Borang Permohonan Instrumen Penyelidikan Gunasama UKM menggunakan Dana PIP (UKM-SPKP-CRIM-PK01-BO06) yang boleh dimuat turun di laman sesawang CRIM https://research.ukm.my. Bersama-sama ini disampaikan Garis Panduan Permohonan Dana Pembangunan Instrumentasi Penyelidikan PIP (UKM-SPKP-CRIM-PK01-GP07), Borang Permohonan dan Jadual Kerja Permohonan untuk perhatian dan tindakan YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr./tuan/puan selanjutnya.

Satu taklimat secara atas talian berkenaan Dana PIP ini akan diadakan pada 10 Jun 2020, jam 10.00 pagi sehingga 12.00 tengah hari untuk memberi penerangan secara terperinci kepada penyelidik-penyelidik dan sesi soal jawab di akhir taklimat jika ada persoalan daripada penyelidik-penyelidik. Pendaftaran untuk taklimat tersebut boleh dibuat melalui pautan berikut http://bit.ly/pendaftarantaklimat untuk memudahkan urus setia untuk membuat jemputan.

Sukacita diingatkan setiap permohonan hendaklah dihantar secara hard copy dan soft copy. Penghantaran soft copy hendaklah diemelkan kepada tpicrim@ukm.edu.my. Setiap permohonan hendaklah melalui Fakulti/Institut/Pusat. Dekan/Pengarah Fakulti/Institut/Pusat perlu memberi ranking keutamaan permohonan memandangkan jumlah peruntukan yang ada hanyalah RM 1.5 juta. Permohonan yang tidak melalui Fakulti/Institut/Pusat tidak akan dipertimbangkan.

Sebarang pertanyaan lanjut mengenai geran ini, boleh menghubungi pegawai CRIM: Puan Norzamzurina Ismail di talian 03-89118506 dan emel norzamzurina@ukm.edu.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Dana Pembangunan Instrumentasi Penyelidikan (Dana PIP) Tahun 20202020-06-03T18:17:49+08:00

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Global Effort on Covid-19 (GECO) Health Research, United Kingdom

National Institute for Health Research (NIHR) dan UK Research and Innovation (UKRI) melalui The Medical Research Council (MRC), United Kingdom ingin mempelawa mana-mana penyelidik di Malaysia untuk memohon geran penyelidikan Global Effort On Covid-19 (GECO) Health Research (sila klik pautan ini untuk maklumat lanjut). 

Skop penyelidikan adalah berdasarkan keutamaan WHO COVID-19 Global Research Roadmap berikut:

 • Epidemiology
 • Clinical management
 • Infection prevention and control
 • Social Sciences and Humanities in the Outbreak Response

Pembukaan permohonan geran penyelidikan GECO Health ini akan dilaksanakan secara bersiri, iaitu tiga pusingan berturut-turut yang akan dibuka secara bergilir. Tarikh akhir permohonan bagi setiap pusingan adalah seperti berikut:

Pusingan 122 Jun 2020
Pusingan 210 Ogos 2020
Pusingan 3: 28 September 2020 

Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan menggunakan template Borang Permohonan yang dilampirkan bersama dan e-melkan bersama-sama dokumen sokong kepada  geco@nihr.ac.uk. disalinkan kepada pegawai CRIM (e-mel : psupp@ukm.edu.my) dan Timbalan Dekan Penyelidikan Fakulti/Timbalan Pengarah Institut/Pusat untuk tujuan rekod.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Global Effort on Covid-19 (GECO) Health Research, United Kingdom2020-05-27T15:34:54+08:00

Pelanjutan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’

ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET) telah melanjutkan tempoh permohonan sehingga 31 Mac 2021.

Penyelidik yang berminat, boleh mengemukakan permohonan melalui emel kepada asea-uninet@oead.atdisalinkan kepada CRIM (emel psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pelanjutan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’2020-05-27T15:25:55+08:00

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response Call to Address Covid-19

Newton Fund melalui UKRI GCRF sedang menawarkan geran UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response Call To Address Covid-19. Maklumat lanjut boleh diperoleh  melalui laman sesawang Universities UK International.

Syarat permohonan iaitu:

i)Tawaran geran adalah secara rolling call, tidak ada tarikh akhir permohonan bagi geran ini.
ii)Geran ini ditawarkan secara individu ataupun berkolaborasi bersama penyelidik UK dan penyelidik dari negara-negara berpendapatan sederhana dan rendah (sila rujuk senarai LMIC dari OECD).
iii) Geran ini bersifat agile response, hanya penyelidik yang berpengalaman menerima dan melaksanakan geran penyelidikan UKRI sahaja yang layak memohon. Bagi penyelidik yang tidak pernah menerima geran UKRI juga boleh bekerjasama dengan penyelidik yang berpengalaman menerima geran tersebut (dari senarai Malaysia/UK/DAC). Pihak Universities UK International juga menawarkan bantuan kepada penyelidik antarabangsa untuk mendapatkan rakan penyelidik UK.

Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan menggunakan ‘Covid-19 Proposal Form’ yang dilampirkan bersama dan emelkan kepadaGCRFCV19@ukri.org, disalinkan kepada pegawai CRIM (emel : psupp@ukm.edu.my) dan Timbalan Dekan Penyelidikan Fakult /Timbalan Pengarah Institut/Pusat untuk tujuan rekod.  

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response Call to Address Covid-192020-05-27T15:19:36+08:00

Pembukaan Permohonan Penyelidik Pasca Doktoral Menggunakan Dana Modal Insan Fasa 3/2020

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) membuka permohonan Penyelidik Pasca Doktoral menggunakan Dana Modal Insan bagi tahun 2020 untuk semua bidang.

Borang yang telah lengkap boleh dimajukan kepada CRIM sebelum atau pada 22 Mei 2020 melalui pautan berikut (Klik). Semua permohonan perlu lengkap dan mengikut prosedur sedia ada. Dokumen tersebut boleh diimbas (scan) atau diubah ke format PDF dan tandatangan digital adalah dibenarkan

Sebagai makluman, tatacara ini hanya terpakai dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalah Pergerakan, iaitu mulai 18 Mac – 12 Mei 2020 (Perubahan adalah tertakluk kepada pengumuman selanjutnya oleh kerajaan Malaysia dan UKM).

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama  YBhg. Prof./Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan  agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti / Institut / Pusat masing – masing. 

Sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi Pegawai CRIM, Puan Nur Izyani Ahamad Azahari melalui emel : nurizyani@ukm.edu.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Penyelidik Pasca Doktoral Menggunakan Dana Modal Insan Fasa 3/20202020-05-05T10:25:16+08:00

Pembukaan Permohonan Dana Penerbitan (DPB) Buku Tahun 2020

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) akan membuka permohonan Dana Penerbitan Buku (DPB) Tahun 2020. Permohonan ini akan dibuka mulai 4 Mei hingga 12 Jun 2020. Tanggungjawab dalam pengurusan dan penilaian permohonan Dana Penerbitan Buku ini adalah di bawah Penerbit UKM dan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi hanya membantu dalam urusan hebahan dan pemakluman keputusan kerana ia melibatkan permohonan secara atas talian melalui Sistem Maklumat Penyelidikan Universiti (SMPU).

 Pembukaan permohonan ini dilaksanakan secara atas talian menggunakan Sistem Maklumat Penyelidikan Universiti (SMPU) yang boleh  diakses  di  pautan  https://appsmu.ukm.my/smpu/. Permohonan perlu diperaku oleh fakulti/institut/pusat melalui SMPU tanpa melalui proses penilaian di peringkat PTJ.

Setiap permohonan perlu menepati kriteria dan syarat yang ditetapkan seperti berikut: 

(i) Geran ini terbuka kepada semua kakitangan akademik aktif UKM (berdasarkan glosari MyRA).
(ii) Keutamaan diberikan kepada pemohon yang mempunyai deraf lengkap buku.

(iii) Buku yang akan dihasilkan adalah dari penyelidikan semasa/lepas.

Bersama-sama ini disampaikan Garis Panduan DPB dan Jadual Kerja Permohonan DPB untuk makluman dan rujukan.

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./ tuan/puan boleh terus menghubungi pihak Penerbit UKM seperti butiran berikut:

Prof. Datin Dr. Ruzy Suliza Hashim
Pengarah
Penerbit UKM
e-mel: penguruspenerbit@ukm.edu.my/ ruzy@ukm.edu.my

Raja Nur Aina Binti Raja Hussain Shah
Penolong Pendaftar
(Ketua Pentadbiran)
Penerbit UK
Me-mel: rajaaina@ukm.edu.my

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Dana Penerbitan (DPB) Buku Tahun 20202020-05-01T00:11:41+08:00

Pembukaan ‘AXA Research Fund-Mitiging Risk In The Wake Of The Covid-19 Pandemic’

AXA Research Fund sedang membuka tawaran geran ‘Mitigating risk in the wake of the Covid-19 Pandemic’.

Sehubungan ini, sukacita YBhg. Datuk /Dato’/Prof./Tuan/Puan dapat mengenalpasti seorang sahaja penyelidik dari setiap jabatan yang disenaraipendek untuk mengemukakan permohonan. Permohonan yang telah dikenalpasti oleh pihak YBhg. Datuk /Dato’/Prof./Tuan/Puan,perlu dihantar secara emel kepada fellowships@axa.com. dan disalinkan kepada CRIM melalui emel psupp@ukm.edu.my untuk tujuan rekod universiti.

Tarikh tutup permohonan ialah pada 7 Mei 2020 (4pm- Paris time).

Bersama-sama ini disampaikan garis panduan permohonan untuk perhatian dan tindakan .

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan ‘AXA Research Fund-Mitiging Risk In The Wake Of The Covid-19 Pandemic’2020-04-22T11:21:47+08:00

Pembukaan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’

The ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET)  sedang membuka permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’

Maklumat lanjut dan syarat kelayakan permohonan boleh dilayari melalui laman web https://asea-uninet.org/. Bersama-sama ini disampaikan garis panduan permohonan untuk perhatian dan tindakan 

Penyelidik yang berminat, boleh mengemukakan permohonan melalui emel kepadaasea-uninet@oead.at, disalinkan kepada CRIM (emel psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti. Tarikh tutup permohonan ialah pada 10 Mei 2020.

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh diajukan kepadaasea-uninet@oead.at.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’2020-04-22T11:05:31+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 6/2020: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 2020

Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 2020 untuk digunapakai bagi tujuan insentif penerbitan semua jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 berdasarkan syarat dan kelayakan yang dinyatakan dalam garis panduan ini.
 
Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan terus kepada Pegawai CRIM, Puan Roslina Binti Rosli (r.rosli@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 6/2020: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 20202020-10-16T09:20:15+08:00

Pelanjutan Tempoh Pembukaan Permohonan Penyelidik Pasca Doktoral Menggunakan Dana Modal Insan Fasa 2/2020 (Bidang Sains Sosial Sahaja)

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) akan membuka permohonan Penyelidik Pasca Doktoral menggunakan Dana Modal Insan bagi tahun 2020 (Bidang Sains Sosial Sahaja).

Borang yang telah lengkap boleh dimajukan kepada CRIM sebelum atau pada 20 April 2020. Penyelidik boleh mengemukakan permohonan yang telah lengkap kepada CRIM mengikut prosedur sedia ada danPusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) telah membuka permohonan Penyelidik Pasca Doktoral menggunakan Dana Modal Insan Fasa 2/2020 bagi bidang Sains Sosial bermula 23 Mac 2020 sehingga 20 April 2020. Setelah mengambil kira beberapa perkara berkaitan dan kekangan yang dihadapi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), pihak CRIM bersetuju permohonan Penyelidik Pasca Doktoral ini dilanjutkan sehingga 15 Mei 2020 (Jumaat). 

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama YBhg. Datuk / Dato’ / Prof. / Tuan / Puan agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti / Institut / Pusat masing – masing. 

Sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi Pegawai CRIM, Puan Nur Izyani Ahamad Azahari ; No Telefon : 03 – 8921 5112 atau emel : nurizyani@ukm.edu.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pelanjutan Tempoh Pembukaan Permohonan Penyelidik Pasca Doktoral Menggunakan Dana Modal Insan Fasa 2/2020 (Bidang Sains Sosial Sahaja)2020-04-20T18:44:13+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 5/2020 : Pelanjutan Tempoh Penyelidikan Secara Automatik Selama Tiga (3) Bulan Untuk Semua Projek Penyelidikan di Bawah Program Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi

Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan Pegawai CRIM, Puan Siti Noraida Binti Sood (ctaida@ukm.edu.my) atau Cik Siti Fatin Nabilah Abdullah Halim (fatin_nabilah@ukm.edu.my)

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 5/2020 : Pelanjutan Tempoh Penyelidikan Secara Automatik Selama Tiga (3) Bulan Untuk Semua Projek Penyelidikan di Bawah Program Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi2020-10-16T09:20:15+08:00

Pembukaan Geran Makna Cancer Research Award Tahun 2020

Majlis Kanser Nasional (MAKNA) dengan kerjasama Akademi Sains Malaysia (ASM) sedang menawarkan permohonan Geran Makna Cancer Research Award bagi Tahun 2020. Penyelidik/pelajar pasca-Siswazah yang berminat boleh mengisi borang permohonan secara dalam talian melalui Pangkalan Data Top Research Scientists Malaysia (TRSM) www.mytopscientists.org.

Setiap permohonan perlu disahkan oleh Dekan/Pengarah Fakulti/Institut/Pusat. Maklumat permohonan daripada penyelidik/pelajar yang telah dihantar secara dalam talian perlu diemelkan kepada pegawai CRIM (emel : psupp@ukm.edu.my) dan disalinkan kepada Timbalan Dekan Penyelidikan Fakult /Timbalan Pengarah Institut/Pusat untuk tujuan rekod.

Maklumat lanjut boleh juga dicapai melalui http://makna.org.my/services/research/

Tarikh akhir penghantaran permohonan ialah pada 15 Mei 2020 (Jumaat) sebelum jam 5 petang.

Sebarang pertanyaan mengenai perkara berikut boleh hubungi :

 1. Makna Cancer Research Award – emel kepada peifeng.choong@makna.org.my/ashira.ahmad@makna.org.my
 2. ASM Awards & Recognitions syestem and database – 03-62030633/emel kepada awards@akademisains.gov.my

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Geran Makna Cancer Research Award Tahun 20202020-04-16T13:04:41+08:00

Enago Learn: Online Course for UKM Authors

Enago ingin menawarkan perkhidmatan “Enago Learn” kepada penyelidik UKM secara percuma iaitu: 

Kursus 1 : How to Submit a Journal Article and Get it Published (with 8videos)

Kursus 2: How to Write an Effective Research Paper (with 6videos)

Kursus ini boleh dilayari melalui laman webhttps://enago-academy.thinkific.com/bundles/enago-learn-special-edition-courses

Sebarang pertanyaan mengenai program ini, boleh hubungi Nicole Arya (emel : nicoleb@enago.com / Skype: nicoleb.enago / talian: +1-877-712-2177).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Enago Learn: Online Course for UKM Authors2020-04-16T12:53:44+08:00

Makluman Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Khas Pasca Covid-19 di Bawah Dana Kementerian Pengajian Tinggi (TARIH TUTUP: 20 April 2020)

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dalam suratnya dan emel bertarikh 14 April 2020 akan menawarkan Geran Penyelidikan Khas Pasca COVID-19 terbuka kepada semua pensyarah Universiti Awam (UA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta. Penawaran geran penyelidikan ini yang bersifat jangka pendek, adalah usaha KPT dalam menyediakan sumber rujukan kepada Kerajaan terutamanya kepada Kementerian berkaitan sebagai persediaan merangka polisi atau dasar dalam menghadapi senario kehidupan selepas wabak Covid19.

Geran Penyelidikan Khas Pasca COVID-19 ini akan dibuka untuk penyelidik UKM mulai 15 April 2020 sehingga 20 April 2020. Sehubungan itu, penyelidik adalah dipohon untuk mengambil perhatian akan perkara-perkara berikut:

3.1   Syarat permohonan dan peraturan kewangan perlu dirujuk kepada Garis Panduan Geran Penyelidikan Khas Pasca COVID-19 yang disertakan. Borang Permohonan adalah seperti yang dilampirkan.

 3.2   Permohonan akan dinilai oleh penilaian dalaman peringkat UKM dengan minimum seorang panel berpangkat Profesor dalam bidang kepakaran berkaitan. Ulasan panel beserta bukti tindakan penambahbaikan yang telah diambil turut perlu disertakan.

 3.3   Hanya 10 proposal terbaik yang terpilih akan dihantar ke KPT.

3.4   Ketua Penyelidik mestilah warganegara Malaysia.

 3.5   Ketua Penyelidik mestilah pernah menerima mana-mana geran penyelidikan kompetitif peringkat nasional atau antarabangsa yang berkaitan serta berjaya melaksanakan projek tersebut.

 3.6   Pemohon hanya dibenarkan mengetuai satu (1) projek sahaja dan hanya satu permohonan projek akan diperakukan untuk geran ini.

 3.7   Setiap Kertas Cadangan Penyelidikan mesti diketuai oleh seorang penyelidik utama dan dianggotai oleh 2 orang penyelidik bersama.

 3.8   Tempoh penyelidikan bagi geran ini adalah selama enam (6) bulan (1 Jun-31 Disember 2020)

 3.9   Setiap permohonan projek mestilah memenuhi salah satu bidang yang telah ditetapkan berdasarkan 20 Bidang Utama seperti yang dinyatakan dalam garis panduan. Mohon rujuk Garis Panduan Geran Penyelidikan Khas Pasca COVID-19 (2020).

 3.10   Jumlah peruntukan yang dipohon hendaklah tidak melebihi siling yang ditetapkan berjumlah RM25,000.00 dan minima RM5,000.00 (berpadanan dengan skop penyelidikan yang akan dilaksanakan. 

 3.11   Hasil Penyelidikan:

Kajian jangka pendek ini diharapkan untuk menghasilkan pelan tindakan yang mengandungi quick wins, jangka pendek dan jangka panjang yang berpaksikan rakyat, kos rendah/efektif, berkonsepkan blue ocean strategy dan memanfaatkan kerajaan yang meliputi aspek:

 1. Keberkesanan polisi sedia ada
 2. Cadangan kepada penambahbaikan polisi/dasar kesan COVID-19
 3. Kerangka Halatuju dan/atau Garis Panduan Baharu
 4. Lain-lain Kerangka Kertas Polisi/Dasar
 5. Penerbitan sekurang-kurangnya 1 jurnal terindeks SCOPUS

3.12   Borang Permohonan perlu ditandatangan dan disertakan bersama CV ringkas setiap penyelidik, carta alir dan carta perbatuan (Gantt Chart). Borang perlu diemelkan kepada ctaida@ukm.edu.my selewat-lewatnya pada 20 April 2020 jam 5.00 petang.

Bersama-sama ini dikemukakan garis panduan, borang permohonan dan jadual kerja bagi permohonan Geran Penyelidikan Khas Pasca COVID-19 peringkat UKM untuk perhatian pihak YBhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Prof./ Dr./ Tuan/ Puan. Sukacita YBhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Prof./ Dr./ Tuan/ Puan memanjangkan perkara ini kepada semua penyelidik di PTj masing-masing. 

Untuk sebarang pertanyaan berhubung geran ini  YBhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Prof./ Dr./ Tuan/ Puan boleh menghubungi pegawai CRIM secara emel, Puan Siti Noraida Binti Sood (ctaida@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Makluman Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Khas Pasca Covid-19 di Bawah Dana Kementerian Pengajian Tinggi (TARIH TUTUP: 20 April 2020)2020-04-16T12:49:35+08:00

2020 Satu Joint Research Scheme (JRS) Call for Co-PI

SATU Joint Research Scheme (JRS) sedang mempelawa penyelidik yang berminat untuk memohon sebagai Co-PI. Maklumat lanjut boleh diperoleh melalui laman web  2020 SATU JRS (https://sites.google.com/view/2020-satujrs-1/home). 

Senarai Projek yang telah dikemukakan oleh PI pada Tahun 2020 adalah seperti pada Lampiran excel. Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan dengan melengkapkan borang permohonan dan memuatnaik  Curriculum vitae  (CV) secara dalam talian dengan  selewat-lewatnya pada 26 April 2020. Keputusan akan dimaklumkan pada 18 Mei 2020 melalui laman web SATU.

Sehubungan ini, kerjasama pihak  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan dipohon untuk memaklumkan hebahan ini kepada semua penyelidik di fakulti/institut/pusat masing-masing.

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, pihak  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan boleh berhubung terus dengan  pihak Sekretariat SATU, Ms. Peggy Hsieh (satu@email.ncku.edu.tw).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

2020 Satu Joint Research Scheme (JRS) Call for Co-PI2020-04-13T12:14:27+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 4/2020: Pemberian Pelanjutan Tempoh Selama Tiga (3) Bulan Bagi Projek Dana Universiti Penyelidikan Yang Tamat Pada 18 Mac 2020 Hingga 31 Disember 2020

Pekeliling CRIM Bil. 4/2020: Pemberian Pelanjutan Tempoh Selama Tiga (3) Bulan Bagi Projek Dana Universiti Penyelidikan yang Tamat pada  18 Mac 2020 hingga 31 Disember 2020 yang jelas maksudnya untuk makluman kepada semua ketua projek penyelidikan di bawah Dana Universiti Penyelidikan.

Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan Pegawai CRIM, Puan Syafura Binti Abdul Halim (psupp@ukm.edu.my) atau Cik Adila Binti Abdul Rasib (adilarasib@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 4/2020: Pemberian Pelanjutan Tempoh Selama Tiga (3) Bulan Bagi Projek Dana Universiti Penyelidikan Yang Tamat Pada 18 Mac 2020 Hingga 31 Disember 20202020-10-16T09:20:15+08:00

IEEE HAC & SIGHT Projects 2020 Special Call for Proposals Related to COVID-19

The IEEE Humanitarian Activities Committee (HAC) dan Special Interest Group on Humanitarian Technology (SIGHT) sedang menawarkan pembukaan permohonan cadangan penyelidikan yang berpotensi memberi impak segera dalam menangani penularan wabak penyakit COVID-19. Permohonan dibuka sehingga 15 Mei 2020. Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan secara dalam talian  https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=ieeecorporate

Bersama-sama ini disampaikan Garis Panduan permohonan untuk rujukan dan panduan. Maklumat ini boleh juga diperoleh melalui https://hac.ieee.org/funding-opportunities/covid-19-projects/

Maklumat pemohonan daripada penyelidik yang telah dihantar secara dalam talian perlu diemelkan kepada pegawai CRIM (emel:psupp@ukm.edu.my) dan disalinkan kepada Timbalan Dekan Penyelidikan Fakulti/Timbalan Pengarah Institut/Pusat untuk tujuan rekod.    

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, boleh berhubung terus dengan Sekretariat IEEE melalui emel hac-projects@ieee.org.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

IEEE HAC & SIGHT Projects 2020 Special Call for Proposals Related to COVID-192020-04-06T11:18:34+08:00

Pelanjutan Permohonan Geran Penyelidikan di Bawah Dana Universiti Penyelidikan (UP) Tahun 2020

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) telah membuka permohonan Geran Penyelidikan di bawah Dana Universiti Penyelidikan (UP) Tahun 2020 bagi Geran Galakan Pengurusan & Profesional (GGPP),Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM), Geran Universiti Penyelidikan (GUP) dan Dana Impak Perdana (DIP) bermula 16 Mac 2020 sehingga 21 April 2020. Setelah mengambil kira beberapa perkara berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia, pihak CRIM bersetuju permohonan Dana UP ini dilanjutkan sehingga 4 Mei 2020 (Isnin)

Sukacita dimaklumkan juga, merujuk kepada syarat permohonan Geran Universiti Penyelidikan (GUP) pada perkara 1.5.(b) [Cadangan penyelidikan perlu mempunyai rakan kolaborasi dari agensi kerajaan, swasta atau komuniti yang berkaitan bagi melaksanakan projek tersebut. Bukti dokumen adalah sekurang-kurangnya surat niat (Letter of Intent) atau surat persetujuan rasmi daripada rakan kolaborasi], dengan mengambil kira tempoh pelaksanaan PKP bermula 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020 dan telah dilanjutkan sehingga 14 April 2020, pihak CRIM membenarkan pemohon mengemukakan pembuktian berikut semasa menghantar permohonan kepada CRIM:

i) Emel persetujuan daripada agensi kolaborator sebagai rakan kolaborasi GUP; atau
ii) Surat/email rasmi permohonan pihak UKM kepada agensi kolaborator.

Namun begitu, pemohon masih disyaratkan untuk mengemukakan surat niat (Letter of Intent) atau surat persetujuan rasmi daripada rakan kolaborasi selewat-lewatnya sebulan selepas tarikh akhir PKP (tertakluk kepada arahan Kerajaan Malaysia). Pembuktian ini perlu diemelkan kepada pegawai CRIM melalui psupp@ukm.edu.my.

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan boleh menghubungi pegawai CRIM, Puan Syafura Abdul Halim (psupp@ukm.edu.my) atau Cik Adila Abdul Rasib (adilarasib@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pelanjutan Permohonan Geran Penyelidikan di Bawah Dana Universiti Penyelidikan (UP) Tahun 20202020-04-06T11:04:52+08:00

Hebahan : Pelawaan Permohonan Geran Khas COVID-19 Fakulti Perubatan UKM (GCOVID-19)

Fakulti Perubatan UKM akan membuka permohonan Geran Khas Covid-19 Fakulti Perubatan UKM (GCOVID-19) bermula pada 20 Mac 2020 sehingga 20 April 2020. Bersama-sama ini disampaikan poster hebahan, Garis Panduan dan  Borang Permohonan untuk rujukan dan panduan pihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan. 

Sehubungan itu, semua kakitangan akademik UKM dipelawa untuk memohon geran ini dengan mengisi Borang Permohonan yang dilampirakn bersama ini. Borang permohonan juga boleh dimuat turun di laman sesawang Sekretariat Penyelidikan & Inovasi (http://www.ukm.my/spifper) atau CRIM-UKM (http://research.ukm.my). Salinan lembut (softcopy) Borang Permohonan yang telah lengkap perlu dihantar kepada Sekretariat Penyelidikan & Inovasi (SPI), Fakulti Perubatan  melalui emel sppi@ppukm.ukm.edu.m

Justeru, sukacita diharapkan YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dapat memaklumkan perkara ini kepada semua penyelidik di bawah seliaan masing-masing. Sebarang pertanyaan berkenaan perkara ini boleh menghubungi pegawai SPI iaitu Puan Siti Noorain di talian 03-91459498 atau emel sitinoorain@ppukm.ukm.edu.my dan Puan Nurazilah di talian 03-91459497 atau emel intuiti_2011@yahoo.com.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Hebahan : Pelawaan Permohonan Geran Khas COVID-19 Fakulti Perubatan UKM (GCOVID-19)2020-04-13T12:16:02+08:00

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan di Bawah Dana Universiti Penyelidikan (UP) Tahun 2020

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) akan membuka permohonan geran penyelidikan di bawah Dana Universiti Penyelidikan (UP) bagi Tahun 2020 seperti berikut :
(i) Geran Galakan Pengurusan & Profesional (GGPP).
(ii) Geran galakan Penyelidik Muda (GGPM).
(iii) Geran Universiti Penyelidikan (GUP).
(iv) Dana Impak Perdana (DIP).

Permohonan ini dibuka mulai 16 Mac 2020 (Isnin) sehingga 21 April 2020 (Selasa). Pembukaan permohonan ini dilaksanakan secara atas talian menggunakan Sistem Maklumat Penyelidikan Universiti (SMPU) yang boleh diakses di pautan https://appsmu.ukm.my/smpu/

Agihan kelulusan geran UP akan diberi mengikut peratusan skim jawatan seperti berikut :

Setiap permohonan perlu menepati kriteria dan syarat yang ditetapkan seperti berikut:

(i) Kertas cadangan projek penyelidikan yang menepati kriteria penyelidikan, berkualiti dan mengikut garis panduan setiap geran penyelidikan. Sila rujuk di web CRIM http://research.ukm.my/muat-turun/ 

(ii) Jumlah peruntukan projek penyelidikan yang dipohon tidak melebihi siling yang ditetapkan. 

(iii) Setiap pemohon hanya dibenarkan mengemukakan satu (1) permohonan sahaja sama ada GGPM/GUP/DIP/GGPP bagi tempoh pembukaan ini.

(iv) Pemohon digalakkan mengemukakan bukti carian paten bagi setiap permohonan projek dengan menggunakan website http://lens.org/

(v) Pemohon perlu mengenalpasti sebarang risiko (kekuatan/kelemahan/ peluang/ancaman/lain-lain yang berkaitan) yang berpotensi berlaku sebelum, semasa dan selepas penyelidikan dilaksanakan.

(vi) Kakitangan akademik yang sedang mengetuai geran GUP/DIP yang masih aktif dibenarkan membuat permohonan baharu di bawah geran yang sama jika tahap selesai projek adalah pada kadar 75%. (Bukti adalah dari laporan kewangan projek sehingga 21 April 2020). Pegawai  P&P yang sedang mengetuai geran GGPP yang masih aktif tidak layak memohon GGPP bagi tempoh pembukaan ini.

(vii) Pemohon yang masih belum menghantar laporan akhir projek penyelidikan di bawah Dana UP perlu memastikan semua laporan akhir projek telah dihantar melalui Sistem Maklumat Penyelidikan Universiti (SMPU).

(viii) Permohonan perlu melalui proses penilaian di peringkat fakulti/institut/pusat. Fakulti/institut/pusat perlu membuat pengesahan penilaian menggunakan UKM-SPKP-CRIM-PK01-BO014:Borang Penilaian Permohonan Geran di bawah Dana Universiti Penyelidikan (UP). Permohonan yang tidak melalui proses penilaian di peringkat fakulti/institut/pusat tidak akan dipertimbangkan untuk penilaian peringkat UKM. 

Bersama-sama ini disampaikan poster hebahan pembukaan dana, poster taklimat permohonan dana dan Jadual Kerja Permohonan Dana Universiti Penyelidikan untuk makluman dan rujukan. Garis panduan permohonan akan diedarkan dalam masa terdekat.

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, pihak  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan  boleh menghubungi pegawai CRIM, Puan Syafura Abdul Halim  di talian 03-89214679 atau Cik Adila Abdul Rasib di talian 03-89214392.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan di Bawah Dana Universiti Penyelidikan (UP) Tahun 20202020-03-06T11:03:52+08:00

Penggunaan Dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (Edisi Kedua)

Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (DP KPM) untuk dijadikan sebagai rujukan dan panduan berhubung tatacara pengurusan geran penyelidikan di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Sebagai makluman YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./ Dr. juga, dokumen tadbir urus ini perlulah dirujuk bersekali dengan Garis Panduan Skim  Geran Penyelidikan JPT. Dokumen tadbir urus ini menerangkan secara jelas mengenai perkara-perkara seperti berikut:

3.1. Pengurusan Projek Penyelidikan
3.2. Pengurusan Kewangan dan Perolehan
3.3. Pemantauan Projek Penyelidikan
3.4. Peranan dan Tanggungjawab
3.5. Integriti dan Etika Penyelidikan

Taklimat mengenai penggunaan Dokumen Tadbir Urus DP KPM Edisi Kedua ini telah diberikan kepada semua Timbalan Dekan (Penyelidikan & Inovasi), Urusetia Penyelidikan PTj dan wakil Zon Kewangan PTj pada 7 Februari 2020. Beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./ Dr. berkenaan pindaan perkara utama dalam dokumen tadbir urus ini adalah seperti berikut:

4.1. Penggunaan peruntukan bagi tuntutan perbelanjaan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tamat projek adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, pengecualian khusus diberi kepada projek-projek penyelidikan yang akan tamat sebelum atau pada 31 Mac 2020. Projek-projek penyelidikan yang terlibat boleh memohon pelanjutan tempoh projek maksimum tiga (3) bulan untuk menyelesaikan tuntutan yang berkaitan. 

4.2. Tempoh lantikan Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) atau pelajar yang dikira sebagai KPI modal insan geran adalah ditetapkan minimum dua belas (12) bulan. Ini berkuatkuasa bagi projek-projek penyelidikan yang diluluskan pada tahun 2018 dan ke atas.

4.3. Artikel dalam jurnal terindeks yang dikira sebagai KPI penerbitan geran perlu berstatus ‘published’ atau sekurang-kurangnya telah mempunyai DOI adalah berkuatkuasa bagi semua projek penyelidikan yang sedang berjalan (on-going). 

4.4. Pembelian atau perolehan aset, bekalan dan perkhidmatan hanya dibenarkan sekiranya telah diluluskan dan dinyatakan dalam proposal yang diluluskan. Walau bagaimanapun, pembelian aset tidak dibenarkan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh tamat asal projek. Pindah peruntukan ke institusi lain untuk pembelian aset adalah tidak dibenarkan.

4.5. Tidak dibenarkan menggunakan peruntukan melebihi kelulusan setiap vot. Perbelanjaan hanya oleh dibuat setelah pindah vot diluluskan RMC/JPT. Pindah peruntukan hanya dibenarkan sekali setahun bagi setiap projek dan pindah peruntukan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 50% dari jumlah kelulusan asal setiap vot.

4.6. Penambahan perkara baharu sebelum pindaan proposal disahkan oleh RMC/JPT adalah tidak dibenarkan. 

Melalui dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (DP KPM) Edisi Kedua ini, pihak CRIM berharap agar pengurusan geran penyelidikan DP KPM dapat dilaksanakan secara lebih teratur dan berkesan serta mematuhi prosedur dan pekeliling yang telah ditetapkan oleh JPT, KPM dan juga UKM. Penggunaan Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (DP KPM) Edisi Kedua ini di peringkat UKM adalah berkuatkuasa mulai 24 Februari 2020.

Kerjasama dan perhatian YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./ Dr. dalam memaklumkan perkara ini dan mengadakan sesi penerangan kepada semua penyelidik di PTj masing-masing amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Penggunaan Dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (Edisi Kedua)2020-10-16T09:20:20+08:00

4TH UUM International Qualitative Research Conference (QRC2020)

Tunku Puteri Intan Safinaz School of Accountancy (TISSA) dengan kerjasama Institute for Strategic and Sustainable Accounting Development akan mengadakan 4TH UUM INTERNATIONAL QUALITATIVE RESEARCH CONFERENCE (QRC2020) dengan temaBridging Knowledge and Experience through Qualitative Research.                                                                                                                        

Program ini akan diadakan pada:    

Tarikh        :       24 – 27 Ogos 2020

Tempat       :       UUM EDC Hotels and Resort, Sintok, Kedah

Sehubungan dengan ini, mohon kerjasama pihak  YBhg. Datuk / Dato’ / Prof / Tuan / Puan agar dapat memaklumkan kepada ahli Fakulti/Institut/Pusat masing-masing. Sekiranya berminat, penyelidik boleh menghantar manuskrip secara atas talian melalui http://qualitative-research-conference.com/ sebelum atau pada 30 April 2020. 

Untuk maklumat lanjut, sila layari http://qualitative-research-conference.com/.

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Sekretariat di qrc@uum.edu.my / hazel@uum.edu.my (Tel: + 6013 421 8839).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

4TH UUM International Qualitative Research Conference (QRC2020)2020-03-02T15:59:09+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 3/2020: Memohon Kerjasama Kakitangan Akademik Untuk Pendaftaran Maklumat Di Sistem UKM Sarjana

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan boleh berhubung terus dengan Prof. Madya Dr. Zulaiha Ali Othman, Ketua Unit Maklumat Penyelidikan, CRIM di talian 03-89213096 atau Pegawai Teknologi Maklumat, Puan Ratih Wulandari Binti Barata di talian 03-89214064 atau Encik Amirol Bin Ahmad Jamaluddin di talian 03-89214455.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 3/2020: Memohon Kerjasama Kakitangan Akademik Untuk Pendaftaran Maklumat Di Sistem UKM Sarjana2020-10-16T09:20:15+08:00

Pekeliling CRIM 2/2020: Pindaan UKM-SPKP-CRIM-PK03-BO01 Borang Permohonan Tambah Masa Projek Penyelidikan

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/ tuan/puan boleh berhubung terus dengan pegawai CRIM di bawah Seksyen Geran Universiti & Geran Luar di talian 03-89214679/4392 atau Seksyen Data & Geran KPM di talian 03-89215631/4064.

Pekeliling CRIM 2/2020: Pindaan UKM-SPKP-CRIM-PK03-BO01 Borang Permohonan Tambah Masa Projek Penyelidikan2020-10-16T09:20:15+08:00

Jemputan Bagi Menyertai “Briefing Session on e-ASIA Joint research Program (e-Asia JRP)” Pada 9 April 2020 di Putrajaya

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) Malaysia akan menganjurkan programBriefing Session on e-ASIA Joint research Program (e-Asia JRP)” pada 9 April 2020 (Khamis) 8.30 pagi – 12.00 tengah hari di Auditorium JPA, Aras 4, Blok C1, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662, Putrajaya.

Untuk makluman, e-ASIA JRP adalah merupakan sebuah program penggalakan kerjasama dalam bidang penyelidikan yang telah diselaraskan oleh Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Jepun. Program ini bertujuan untuk menyokong kerjasama dalam bidang penyelidikan di peringkat antarabangsa khususnya di rantau Asia Timur menerusi platform pelbagai hala (multilateral platform) di samping meningkat jaringan kerjasama dan interaksi di kalangan komuniti saintifik melalui program pembangunan keupayaan seperti bengkel, seminar dan lain-lain.

Pensyarah/ahli akademik/penyelidik  yang berminat untuk hadir boleh membuat pengesahan kehadiran bersama pendaftaran lengkap kepada Bahagian Antarabangsa, MESTECC selewat-lewatnya pada 20 Mac 2020 melalui pautan berikut https://forms.gle/j4xUByTrpKvmRzkD8 berikutan kuota penyertaan yang terhad.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Jemputan Bagi Menyertai “Briefing Session on e-ASIA Joint research Program (e-Asia JRP)” Pada 9 April 2020 di Putrajaya2020-03-02T09:52:10+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 1/2020: Garis Panduan Bayaran Saguhati Penyelidikan Kepada Kakitangan UKM

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/ tuan/puan boleh berhubung terus dengan pegawai CRIM di bawah Seksyen Geran Universiti & Geran Luar di talian 03-89214679/4392 atau Seksyen Data & Geran KPM di talian 03-89215631/4064.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 1/2020: Garis Panduan Bayaran Saguhati Penyelidikan Kepada Kakitangan UKM2020-10-16T09:20:15+08:00

Tawaran Permohonan Skim Zamalah Penyelidikan Sem 2 2019/2020 (Permohonan Baharu & Pelanjutan)

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah membuka permohonan Skim Zamalah Penyelidikan Sem 2 2019/2020 (permohonan baharu dan pelanjutan) kepada pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah (secara penyelidikan) dan mendaftar sepenuh masa.

Bersama – sama ini disampaikan dokumen – dokumen berkaitan bagi tujuan permohonan ini. Dokumen berkenaan adalah seperti berikut:
i. Garis Panduan Skim Zamalah Penyelidikan iaitu seperti di Lampiran A
ii. Jadual Kerja Permohonan Skim Zamalah Universiti Penyelidikan Sem 2 2019/2020 iaitu seperti di Lampiran B
iii. Borang Permohonan Baharu seperti di Lampiran C
iv. Borang Permohonan Pelanjutan seperti di Lampiran D
v. Syarat Minimum seperti di Lampiran E

Justeru, sukacita kerjasama YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dipohon agar dapat memaklumkan kepada semua kakitangan akademik (penyelia) dan pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah (secara penyelidikan) di PTJ masing – masing.

Borang yang telah lengkap boleh dimajukan kepada CRIM sebelum 17 Mac 2020.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut sukacita YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dapat menghubungi urus setia CRIM di talian 03 – 8921 5112 (Puan Nur Izyani Ahamad Azahari).

Tawaran Permohonan Skim Zamalah Penyelidikan Sem 2 2019/2020 (Permohonan Baharu & Pelanjutan)2020-02-20T11:44:29+08:00

Pelawaan Permohonan Peruntukan di Bawah Geran Sumbangan Suruhanjaya Kebangsaan Unesco Malaysia (GSS)

Suruhanjaya UNESCO Malaysia (SKUM) telah membuka permohonan geran sumbangan SKUM (GSS) yang merupakan peruntukan khas yang berbentuk ‘seed money’, bertujuan membantu pelaksanaan aktiviti/program/projek berkaitan UNESCO yang telah dirancang untuk dilaksanakan pada tahun semasa. 

Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan dan mengambil perhatian kepada perkara-perkara berikut :

(i) Program yang dipohon hendaklah berkaitan dengan bidang kompetensi UNESCO terutamanya yang menyokong pencapaian SDG diperingkat  nasional;
(ii) Permohonan perlu disertakan dengan kertas kerja yang lengkap berdasarkan format yang disediakan;
(iii) Mengemukakan salinan penyata bank (yang telah disahkan) bagi tujuan penyaluran peruntukan. Penyata bank ini boleh diperoleh daripada pihak  CRIM;

(iv) Cadangan peruntukan program tidak boleh melibatkan perkara berikut :
     (a) Pembelian aset.
      (b) Pembayaran emolument serta perkara-perkara lain yang tidak bersesuaian dengan program yang ingin dilaksanakan. 

(v) Mengemukakan permohonan lengkap kepada SUKUM di alamat seperti di bawah selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum program dilaksanakan

Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SUKUM)
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Hubungan Antarabangsa
Aras 14, Blok No. 2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5
62200 Wilayah Persekutuan
Putrajaya

(vi) Tempoh penerimaan permohonan oleh pihak SUKUM bagi tahun semasa adalah selewat-lewatnya pada 15 Mac 2020

Bersama-sama ini disampaikan  dokumen berkaitan untuk makluman dan rujukan

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, boleh menghubungi Bahagian Hubungan Antarabangsa, Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SUKUM) di talian 03-88705371/5382/5393/6049/6310 atau emel skum.bha@moe.gov.my

Pelawaan Permohonan Peruntukan di Bawah Geran Sumbangan Suruhanjaya Kebangsaan Unesco Malaysia (GSS)2020-02-11T15:31:13+08:00

Pembukaan Permohonan Dana Padanan Kolaborasi (DPK) Bagi Tahun 2020

Universiti Kebangssan Malaysia (UKM) telah membuka permohonan geran penyelidikan di bawah Dana Universiti Penyelidikan (UP) bagi Dana Padanan Kolaborasi (DPK) Tahun 2020 mulai 3 Februari 2020. Pembukaan permohonan adalah sepanjang masa, tertakluk kepada baki peruntukan yang ada.

Pembukaan dana ini terbahagi kepada dua (2) kategori iaitu Geran Padanan DPK dan Insentif Galakan DPK. Setiap permohonan perlu menepati kriteria dan syarat yang ditetapkan dalam Garis Panduan Dana Padanan Kolaborasi (Tarikh Kuatkuasa: 1 Februari 2020)

Semua permohonan daripada penyelidik perlu di hantar kepada CRIM melalui Sekretariat Penyelidikan fakulti/institut/pusat. Bersama – sama ini disampaikan  dokumen berkaitan untuk makluman dan rujukan.

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, boleh menghubungi pegawai CRIM, Puan Syafura Abdul Halim  di talian 03-8921 4679 atau Cik Adila Abdul Rasib di talian 03-8921 4392.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Dana Padanan Kolaborasi (DPK) Bagi Tahun 20202020-07-23T13:03:04+08:00