Hebahan Pembukaan Permohonan Program Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan (KKP) 2020

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) telah menerima surat hebahan daripada Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia bertarikh 26 Ogos 2020 mengenai pembukaan permohonan Program Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan (KKP) Tahun 2020. Program KKP ini adalah program baharu yang dilaksanakan oleh KPT bagi menggalakkan penyelidikan bidang nic melalui gabungan kerjasama antara kumpulan penyelidik IPT. KKP merupakan gabungan kumpulan penyelidik dari Pusat Kecemerlangan (CoE) di IPT dengan kumpulan penyelidik di CoE lain dan/atau kumpulan penyelidik (berbeza IPT) yang sama bidang kepakaran bagi menghasilkan kerangka kerja yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah nasional.

 

Permohonan ini dibuka mulai 4 September 2020 hingga 30 September 2020 berdasarkan lapan (8) bidang keutamaan seperti berikut:

i.  Pengangkutan dan Mobiliti

ii. Kepintaran Buatan

iii. 4 Revolusi lndustri

iv. Pengajaran dan Pembelajaran

v.  Industri Kreatif

vi. Pembelajaran Digital

vii. Future Food

viii. Daya Saing Ekonomi

 

Borang permohonan dan Garis Panduan KKP boleh dimuat turun bermula 4 September 2020 daripada laman sesawang KPT iaitu, http://www.mohe.gov.my. Perincian mengenai prosedur permohonan sila rujuk surat KPT seperti yang dilampirkan.

 

Semua permohonan ini akan diselaraskan di peringkat CRIM, di bawah portfolio Timbalan Pengarah (lnfrstruktur & lnstrumentasi). Semua permohonan perlu dikemukakan kepada Timbalan Pengarah (lnfrstruktur dan lnstrumentasi) sebelum 23 September 2020 bagi tujuan semakan dan penyelarasan sebelum ianya dikemukakan oleh CRIM kepada KPT.

 

Justeru, sukacita kerjasama YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dipohon agar dapat memanjangkan hebahan ini kepada semua kakitangan akademik/penyelidik di Fakulti/lnstitut/Pusat masing-masing.

 

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan ini, boleh berhubung terus dengan Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern, Timbalan Pengarah (lnfrastruktur & lnstrumentasi), dan pihak sekretariat di Makmal i-CRIM, Puan Norzamzurina Binti Ismail, Pegawai Sains Kanan di talian 03-89118506 (norzamzurina@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Hebahan Pembukaan Permohonan Program Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan (KKP) 20202020-10-16T09:20:20+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 6/2020: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 2020

Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 2020 untuk digunapakai bagi tujuan insentif penerbitan semua jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 berdasarkan syarat dan kelayakan yang dinyatakan dalam garis panduan ini.
 
Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan terus kepada Pegawai CRIM, Puan Roslina Binti Rosli (r.rosli@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 6/2020: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan UKM 20202020-10-16T09:20:15+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 5/2020 : Pelanjutan Tempoh Penyelidikan Secara Automatik Selama Tiga (3) Bulan Untuk Semua Projek Penyelidikan di Bawah Program Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi

Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan Pegawai CRIM, Puan Siti Noraida Binti Sood (ctaida@ukm.edu.my) atau Cik Siti Fatin Nabilah Abdullah Halim (fatin_nabilah@ukm.edu.my)

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 5/2020 : Pelanjutan Tempoh Penyelidikan Secara Automatik Selama Tiga (3) Bulan Untuk Semua Projek Penyelidikan di Bawah Program Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi2020-10-16T09:20:15+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 4/2020: Pemberian Pelanjutan Tempoh Selama Tiga (3) Bulan Bagi Projek Dana Universiti Penyelidikan Yang Tamat Pada 18 Mac 2020 Hingga 31 Disember 2020

Pekeliling CRIM Bil. 4/2020: Pemberian Pelanjutan Tempoh Selama Tiga (3) Bulan Bagi Projek Dana Universiti Penyelidikan yang Tamat pada  18 Mac 2020 hingga 31 Disember 2020 yang jelas maksudnya untuk makluman kepada semua ketua projek penyelidikan di bawah Dana Universiti Penyelidikan.

Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan Pegawai CRIM, Puan Syafura Binti Abdul Halim (psupp@ukm.edu.my) atau Cik Adila Binti Abdul Rasib (adilarasib@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 4/2020: Pemberian Pelanjutan Tempoh Selama Tiga (3) Bulan Bagi Projek Dana Universiti Penyelidikan Yang Tamat Pada 18 Mac 2020 Hingga 31 Disember 20202020-10-16T09:20:15+08:00

Penggunaan Dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (Edisi Kedua)

Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (DP KPM) untuk dijadikan sebagai rujukan dan panduan berhubung tatacara pengurusan geran penyelidikan di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Sebagai makluman YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./ Dr. juga, dokumen tadbir urus ini perlulah dirujuk bersekali dengan Garis Panduan Skim  Geran Penyelidikan JPT. Dokumen tadbir urus ini menerangkan secara jelas mengenai perkara-perkara seperti berikut:

3.1. Pengurusan Projek Penyelidikan
3.2. Pengurusan Kewangan dan Perolehan
3.3. Pemantauan Projek Penyelidikan
3.4. Peranan dan Tanggungjawab
3.5. Integriti dan Etika Penyelidikan

Taklimat mengenai penggunaan Dokumen Tadbir Urus DP KPM Edisi Kedua ini telah diberikan kepada semua Timbalan Dekan (Penyelidikan & Inovasi), Urusetia Penyelidikan PTj dan wakil Zon Kewangan PTj pada 7 Februari 2020. Beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./ Dr. berkenaan pindaan perkara utama dalam dokumen tadbir urus ini adalah seperti berikut:

4.1. Penggunaan peruntukan bagi tuntutan perbelanjaan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tamat projek adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, pengecualian khusus diberi kepada projek-projek penyelidikan yang akan tamat sebelum atau pada 31 Mac 2020. Projek-projek penyelidikan yang terlibat boleh memohon pelanjutan tempoh projek maksimum tiga (3) bulan untuk menyelesaikan tuntutan yang berkaitan. 

4.2. Tempoh lantikan Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) atau pelajar yang dikira sebagai KPI modal insan geran adalah ditetapkan minimum dua belas (12) bulan. Ini berkuatkuasa bagi projek-projek penyelidikan yang diluluskan pada tahun 2018 dan ke atas.

4.3. Artikel dalam jurnal terindeks yang dikira sebagai KPI penerbitan geran perlu berstatus ‘published’ atau sekurang-kurangnya telah mempunyai DOI adalah berkuatkuasa bagi semua projek penyelidikan yang sedang berjalan (on-going). 

4.4. Pembelian atau perolehan aset, bekalan dan perkhidmatan hanya dibenarkan sekiranya telah diluluskan dan dinyatakan dalam proposal yang diluluskan. Walau bagaimanapun, pembelian aset tidak dibenarkan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh tamat asal projek. Pindah peruntukan ke institusi lain untuk pembelian aset adalah tidak dibenarkan.

4.5. Tidak dibenarkan menggunakan peruntukan melebihi kelulusan setiap vot. Perbelanjaan hanya oleh dibuat setelah pindah vot diluluskan RMC/JPT. Pindah peruntukan hanya dibenarkan sekali setahun bagi setiap projek dan pindah peruntukan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 50% dari jumlah kelulusan asal setiap vot.

4.6. Penambahan perkara baharu sebelum pindaan proposal disahkan oleh RMC/JPT adalah tidak dibenarkan. 

Melalui dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (DP KPM) Edisi Kedua ini, pihak CRIM berharap agar pengurusan geran penyelidikan DP KPM dapat dilaksanakan secara lebih teratur dan berkesan serta mematuhi prosedur dan pekeliling yang telah ditetapkan oleh JPT, KPM dan juga UKM. Penggunaan Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (DP KPM) Edisi Kedua ini di peringkat UKM adalah berkuatkuasa mulai 24 Februari 2020.

Kerjasama dan perhatian YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./ Dr. dalam memaklumkan perkara ini dan mengadakan sesi penerangan kepada semua penyelidik di PTj masing-masing amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Penggunaan Dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (Edisi Kedua)2020-10-16T09:20:20+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 3/2020: Memohon Kerjasama Kakitangan Akademik Untuk Pendaftaran Maklumat Di Sistem UKM Sarjana

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan boleh berhubung terus dengan Prof. Madya Dr. Zulaiha Ali Othman, Ketua Unit Maklumat Penyelidikan, CRIM di talian 03-89213096 atau Pegawai Teknologi Maklumat, Puan Ratih Wulandari Binti Barata di talian 03-89214064 atau Encik Amirol Bin Ahmad Jamaluddin di talian 03-89214455.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 3/2020: Memohon Kerjasama Kakitangan Akademik Untuk Pendaftaran Maklumat Di Sistem UKM Sarjana2020-10-16T09:20:15+08:00

Pekeliling CRIM 2/2020: Pindaan UKM-SPKP-CRIM-PK03-BO01 Borang Permohonan Tambah Masa Projek Penyelidikan

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/ tuan/puan boleh berhubung terus dengan pegawai CRIM di bawah Seksyen Geran Universiti & Geran Luar di talian 03-89214679/4392 atau Seksyen Data & Geran KPM di talian 03-89215631/4064.

Pekeliling CRIM 2/2020: Pindaan UKM-SPKP-CRIM-PK03-BO01 Borang Permohonan Tambah Masa Projek Penyelidikan2020-10-16T09:20:15+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 1/2020: Garis Panduan Bayaran Saguhati Penyelidikan Kepada Kakitangan UKM

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, pihak YBhg. Prof. Ulung/Prof./Datuk/Dato’/Datin/ tuan/puan boleh berhubung terus dengan pegawai CRIM di bawah Seksyen Geran Universiti & Geran Luar di talian 03-89214679/4392 atau Seksyen Data & Geran KPM di talian 03-89215631/4064.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pekeliling CRIM Bil. 1/2020: Garis Panduan Bayaran Saguhati Penyelidikan Kepada Kakitangan UKM2020-10-16T09:20:15+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 7/2019: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan Penyelidik UKM

JTVCc3VfZG9jdW1lbnQlMjB1cmwlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGcmVzZWFyY2gudWttLm15JTJGd3AtY29udGVudCUyRnVwbG9hZHMlMkYyMDE5JTJGMDUlMkZQZWtlbGlsaW5nLUNSSU0tQmlsLi03LjIwMTkucGRmJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjIyMDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzMDAlMjIlNUQlMEElNUJzdV9saXN0JTIwaWNvbiUzRCUyMmljb24lM0ElMjBjbG91ZC1kb3dubG9hZCUyMiUyMGljb25fY29sb3IlM0QlMjIlMjNkNDIxMDAlMjIlNUQlMEElMEElNUJzdV9saXN0JTIwaWNvbiUzRCUyMmljb24lM0ElMjBleHRlcm5hbC1saW5rLXNxdWFyZSUyMiUyMGljb25fY29sb3IlM0QlMjIlMjNmYzA3MDAlMjIlNUQlMEElM0NzdHJvbmclM0VQZWtlbGlsaW5nJTIwQ1JJTSUyMDYlMkYyMDE5JTNBJTNDJTJGc3Ryb25nJTNFJTBBJTNDdWwlMjBzdHlsZSUzRCUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBqdXN0aWZ5JTNCJTIyJTNFJTBBJTIwJTA5JTNDbGklM0UlM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZyZXNlYXJjaC51a20ubXklMkZ3cC1jb250ZW50JTJGdXBsb2FkcyUyRjIwMTklMkYwNSUyRlBla2VsaWxpbmctQ1JJTS1CaWwuLTcuMjAxOS5wZGYlMjIlM0VTdXJhdCUyMFBla2VsaWxpbmclMjBDUklNJTIwQmlsLiUyMDclMkYyMDE5JTNBJTIwR2FyaXMlMjBQYW5kdWFuJTIwU2tpbSUyMEluc2VudGlmJTIwUGVuZXJiaXRhbiUyMFBlbnllbGlkaWslMjBVS00lM0MlMkZhJTNFJTNDJTJGbGklM0UlMEElM0NsaSUzRSUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnJlc2VhcmNoLnVrbS5teSUyRndwLWNvbnRlbnQlMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOSUyRjA1JTJGQ09OVE9ILUJvcmFuZy1QZXJtb2hvbmFuLUdhbmphcmFuLVBlbmVyYml0YW4ucGRmJTIyJTNFQ29udG9oJTIwQm9yYW5nJTIwUGVybW9ob25hbiUyMEdhbmphcmFuJTIwUGVuZXJiaXRhbiUzQyUyRmElM0UlM0MlMkZsaSUzRSUwQSUzQyUyRnVsJTNFJTBBJTNDc3Ryb25nJTNFR2FyaXMlMjBQYW5kdWFuJTNDJTJGc3Ryb25nJTNFJTBBJTNDdWwlM0UlMEElM0NsaSUzRSUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRmJpdC5seSUyRjJKRlEwTEclMjIlM0VHYXJpcyUyMFBhbmR1YW4lMjBTa2ltJTIwaW5zZW50aWYlMjBwZW5lcmJpdGFuJTIwVUtNJTIwMjAxOSUzQ2ltZyUyMHNyYyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZyZXNlYXJjaC51a20ubXklMkZ3cC1jb250ZW50JTJGdXBsb2FkcyUyRjIwMTUlMkYwMSUyRnRlcmJhcnUuZ2lmJTIyJTIwYWx0JTNEJTIybGF0ZXN0JTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI0NCUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjE0JTIyJTIwJTJGJTNFJTNDJTJGYSUzRSUzQyUyRmxpJTNFJTBBJTNDJTJGdWwlM0UlMEFOb3RhJTNBJTIwVW50dWslMjBtZW5nYWtzZXMlMjAlM0NzdHJvbmclM0VnYXJpcyUyMHBhbmR1YW4lM0MlMkZzdHJvbmclM0UlMjBzaWxhJTIwbG9naW4lMjBtZW5nZ3VuYWthbiUyMCUzQ3N0cm9uZyUzRWFrYXVuJTIwZW1haWwlMjAlNDB1a20uZWR1Lm15JTIwJTJGJTIwJTQwcHB1a20udWttLmVkdS5teSUyMCUyRiUyMCU0MHNpc3dhLnVrbS5lZHUubXklM0MlMkZzdHJvbmclM0UlMjB5YW5nJTIwdGVsYWglMjBkaWRhZnRhcmthbi4lMEElNUIlMkZzdV9saXN0JTVE

Pekeliling CRIM Bil. 7/2019: Garis Panduan Skim Insentif Penerbitan Penyelidik UKM2020-10-16T09:20:15+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 6/2019: Pendaftaran Bagi Keperluan Warga Akademik UKM di Sistem UKM Sarjana

JTVCc3VfZG9jdW1lbnQlMjB1cmwlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGcmVzZWFyY2gudWttLm15JTJGd3AtY29udGVudCUyRnVwbG9hZHMlMkYyMDE5JTJGMDUlMkZQZW1ha2x1bWFuLVBlbmRhZnRhcmFuLUJhZ2ktS2VwZXJsdWFuLVdhcmdhLUFrYWRlbWlrLVVLTS1EaS1TaXN0ZW0tVUtNLVNhcmphbmEucGRmJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjIyMDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzMDAlMjIlNUQlMEElNUJzdV9saXN0JTIwaWNvbiUzRCUyMmljb24lM0ElMjBjbG91ZC1kb3dubG9hZCUyMiUyMGljb25fY29sb3IlM0QlMjIlMjNkNDIxMDAlMjIlNUQlMEElMEElNUJzdV9saXN0JTIwaWNvbiUzRCUyMmljb24lM0ElMjBleHRlcm5hbC1saW5rLXNxdWFyZSUyMiUyMGljb25fY29sb3IlM0QlMjIlMjNmYzA3MDAlMjIlNUQlMEElM0NzdHJvbmclM0VQZWtlbGlsaW5nJTIwQ1JJTSUyMDYlMkYyMDE5JTNBJTNDJTJGc3Ryb25nJTNFJTBBJTNDdWwlMjBzdHlsZSUzRCUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBqdXN0aWZ5JTNCJTIyJTNFJTBBJTIwJTA5JTNDbGklM0UlM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZiaXQubHklMkYySEFpRWVaJTIyJTNFU3VyYXQlMjBQZWtlbGlsaW5nJTIwQ1JJTSUyMEJpbC4lMjA2JTJGMjAxOSUzQSUyMFBlbmRhZnRhcmFuJTIwQmFnaSUyMEtlcGVybHVhbiUyMFdhcmdhJTIwQWthZGVtaWslMjBVS00lMjBkaSUyMFNpc3RlbSUyMFVLTSUyMFNhcmphbmElM0MlMkZhJTNFJTNDJTJGbGklM0UlMEElMEElM0MlMkZ1bCUzRSUwQSU1QiUyRnN1X2xpc3QlNUQ=

Pekeliling CRIM Bil. 6/2019: Pendaftaran Bagi Keperluan Warga Akademik UKM di Sistem UKM Sarjana2020-10-16T09:20:16+08:00

Pekeliling CRIM Bil. 5/2019: Kos Pelupusan Sisa Berbahaya

JTVCc3VfZG9jdW1lbnQlMjB1cmwlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGcmVzZWFyY2gudWttLm15JTJGd3AtY29udGVudCUyRnVwbG9hZHMlMkYyMDE5JTJGMDUlMkZQRUtFTElMSU5HLUNSSU0tQklMLTUtS09TLVBFTFVQVVNBTi1TSVNBLUJFUkJBSEFZQS5wZGYlMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjIwMCUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjMwMCUyMiU1RCUwQSU1QnN1X2xpc3QlMjBpY29uJTNEJTIyaWNvbiUzQSUyMGNsb3VkLWRvd25sb2FkJTIyJTIwaWNvbl9jb2xvciUzRCUyMiUyM2Q0MjEwMCUyMiU1RCUwQSUwQSU1QnN1X2xpc3QlMjBpY29uJTNEJTIyaWNvbiUzQSUyMGV4dGVybmFsLWxpbmstc3F1YXJlJTIyJTIwaWNvbl9jb2xvciUzRCUyMiUyM2ZjMDcwMCUyMiU1RCUwQSUzQ3N0cm9uZyUzRVBla2VsaWxpbmclMjBDUklNJTIwNSUyRjIwMTklM0ElM0MlMkZzdHJvbmclM0UlMEElM0N1bCUyMHN0eWxlJTNEJTIydGV4dC1hbGlnbiUzQSUyMGp1c3RpZnklM0IlMjIlM0UlMEElMjAlMDklM0NsaSUzRSUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRmJpdC5seSUyRjJZSTFyRzElMjIlM0VTdXJhdCUyMFBla2VsaWxpbmclMjBDUklNJTIwQmlsLiUyMDUlMkYyMDE5JTNBJTIwS29zJTIwUGVsdXB1c2FuJTIwU2lzYSUyMEJlcmJhaGF5YSUzQyUyRmElM0UlM0MlMkZsaSUzRSUwQSUwQSUzQyUyRnVsJTNFJTBBJTVCJTJGc3VfbGlzdCU1RA==

Pekeliling CRIM Bil. 5/2019: Kos Pelupusan Sisa Berbahaya2020-10-16T09:20:16+08:00