Penawaran Geran Insentif Penyelidikan Yayasan Penyelidikan Otak, Minda dan Neurosains Malaysia Kitar 1-2020

Yayasan Penyelidikan Otak, Minda dan Neurosains Malaysia (YPOMNM) ingin menawarkan Geran Insentif Penyelidikan Kitar 1-2020 kepada semua penyelidik warganegara Malaysia yang berkebolehan dalam bidang Basic, Clinical and Applied Neurosciences. Jumlah geran yang ditawarkan adalah sehingga maksimum RM10,000 dan boleh dipohon mulai akhir tahun Disember 2020. Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Mac 2021

Maklumat lanjut, garis panduan dan borang permohonan boleh dirujuk di laman sesawang facebook BMNRF (https://www.facebook.com/YPOMNM). Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada pihak YPOMNM melalui emel info@bmnrf.com dan brainsciences@gmail.com selewat-lewatnya pada 31 Mac 2020 (Rabu) dan disalinkan kepada pegawai CRIM (psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti.

Justeru, sukacita kerjasama pihak  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan dapat memanjangkan hebahan ini kepada penyelidik bawah pengurusan  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Penawaran Geran Insentif Penyelidikan Yayasan Penyelidikan Otak, Minda dan Neurosains Malaysia Kitar 1-20202021-01-19T12:49:02+08:00

Pembukaan Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) – Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1 Tahun 2021

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah membuka permohonan Dana Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1 Tahun 2021 kepada kakitangan akademik di Universiti Awam dan Universiti Swasta (termasuk Kolej Universiti Swasta) mulai 18 Januari 2021.

Pembukaan permohonan ini dilaksanakan secara dalam talian menggunakan MyGRANTS (Malaysia Greater Research Network System) yang boleh diakses seperti di pautan https://mygrants.gov.myTarikh akhir penghantaran proposal FRGS Fasa 1 Tahun 2021 ke CRIM adalah pada 16 Februari 2021 (Rujuk Jadual Kerja Permohonan Geran FRGS Fasa 1 Tahun 2021 yang dilampirkan).

Sehubungan dengan ini, perhatian dan kerjasama pihak YBhg. Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan adalah dipohon untuk memaklumkan pembukaan permohonan geran penyelidikan ini kepada semua penyelidik di PTJ masing-masing.

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, pihak YBhg. Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan boleh menghubungi pegawai di CRIM, Puan Siti Noraida Binti Sood (Tel: 03-89215631, Emel: ctaida@ukm.edu.my) atau Cik Siti Fatin Nabilah Binti Abdullah Halim (Tel: 03-89214064, Emel: fatin_nabilah@ukm.edu.my).

**Pautan Video Sesi Taklimat Panduan dan Kriteria Permohonan FRGS Tahun 2021 Pada 7 Januari 2021: https://drive.google.com/drive/folders/1A9IXAMMenRGJ0ucQcy_dwPGgwEMQTZ9I?usp=sharing

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) – Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1 Tahun 20212021-01-18T10:26:48+08:00

Pembukaan Permohonan Dana R&D Di Bawah Program Pemacu, MOSTI Tahun 2021

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah melancarkan Malaysia Grand Challenge (MGC) pada 8 Januari 2021 sebagai usaha menggalakkan aktiviti Penyelidikan, Pembangunan, Pengkomersialan dan Inovasi (R&D&C&I) negara.  Sejumlah dana telah diperuntukkan untuk lima (5) Skim Dana Pembiayaan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) di bawah Program Dana Pemacu Teknologi Strategik (PEMACU) seperti di Lampiran A.

Permohonan dana ini dibuka sepanjang tahun. Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan secara dalam talian menggunakan Sistem eDana melalui pautan https://edana.mosti.gov.my/. Bersama-sama ini disampaikan Slide Pelancaran  Malaysia Grand Challenge (MGC), Poster  Dana R&D MOSTI dan Garis Panduan bagi setiap dana (berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021) untuk rujukan dan panduan. Namun begitu, penyelidik dinasihatkan untuk sentiasa merujuk Garis Panduan  melalui portal Sistem e-Dana dari semasa ke semasa kerana MOSTI berhak mengubah garis panduan ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.  

Pihak Urusetia Penyelidikan PTJ digalakkan membuat proses penilaian/pemurnian permohonan agar proposal yang dihantar berkualiti dan menepati keperluan garis panduan. Penyelidik yang telah mengemukakan permohonan melalui Sistem eDana perlu mengemukakan dokumen permohonan  secara hardcopy kepada CRIM melalui Sekretariat Penyelidikan PTJ masing-masing mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak CRIM seperti di Lampiran B

Sebarang pertanyaan, boleh dikemukakan kepada Puan Syafura Binti Abdul Halim di talian 03-89214679 atau Cik Adila Abdul Rasib di talian 03-89214392.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Dana R&D Di Bawah Program Pemacu, MOSTI Tahun 20212021-01-15T12:45:07+08:00

Pembukaan Tawaran Geran Penyelidikan Jangka Pendek PERKESO Tahun 2021

Pejabat Sistem Insuran Pekerjaan,  Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)  melalui EIS-UPMCS Centre for Future Labour Market Studies (EU-ERA) mempelawa ahli akademik dan penyelidik di universiti awam untuk memohon geran penyelidikan jangka pendek (6 sehingga 8 bulan) di dalam bidang analisis pasaran buruh. Bersama-sama ini disampaikan surat daripada PERKESO bertarikh 6 Januari 2021 yang jelas maksudnya untuk perhatian dan tindakan selanjutnya.

Geran penyelidikan ini diwujudkan bertujuan memberi peluang kepada ahli akademik dan penyelidik di universiti awam untuk mengetengah dan memanfaatkan kepakaran mereka bagi membantu menambahbaik perancangan dan analisis pasaran buruh di Malaysia. Pemohon yang terpilih bukan sahaja dapat meneroka penggunaan data pentadbiran masa nyata (real-time) malah hasil penyelidikan tersebut berpeluang dijadikan input kepada kertas dasar.

Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan dengan mengemukakan kertas cadangan penyelidikan (mengikut format yang ditetapkan oleh PERKESO) beserta surat iringan dan mengemukakan melalui emel kepada euera.centre@gmail.com selewat-lewatnya pada 26 Februari 2021 (Jumaat), disalinkan kepada pegawai CRIM (psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti.

Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini, YBhg. Dato’/ Datuk/ Datin/ YBrs. Prof./ Dr./ Tuan/ Puan boleh menghubungi Ketua Ekonomi EU-ERA, Prof. Madya Dr. Mohd Yusof Saari melalui email berikut: yusof.saari@perkeso.gov.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Tawaran Geran Penyelidikan Jangka Pendek PERKESO Tahun 20212021-01-14T11:37:21+08:00

[KEMASKINI] Pelawaan Geran Penyelidikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Tahun 2021

Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) akan membuka tawaran Geran Penyelidikan bagi melaksanakan penyelidikan saintifik dalam bidang kependudukan, kekeluargaan dan kesihatan reproduktif mulai 15 Januari 2021 (Jumaat) sehingga 15 Februari 2021 (Isnin)
 
Tujuan geran ini adalah untuk memberi peluang kepada penyelidik-penyelidik profesional menjalankan penyelidikan saintifik yang relevan dalam bidang kependudukan, kekeluargaan dan kesihatan reproduktif serta dapat menghasilkan penemuan baharu yang bermanfaat, boleh diguna pakai dan menjadi rujukan oleh LPPKN untuk mengemas kini, merangka dan menambah baik dasar dan program perkhidmatan kekeluargaan di masa akan datang. Tempoh penyelidikan yang dicadangkan adalah 6 hingga 24 bulan tertakluk kepada kesesuaian tajuk dan metodologi penyelidikan yang akan dijalankan. Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan secara dalam talian di laman sesawang  https://mprh.lppkn.gov.my/  selewat-lewatnya jam 5.30 petang, 15 Februari 2020 (Isnin).
 
Sehubungan dengan ini, sukacita kerjasama pihak  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan dapat memanjangkan hebahan ini kepada penyelidik bawah pengurusan  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan. Bersama-sama ini disampaikan Surat Pelawaan Geran Penyelidikan LPPKN 2021  dan Garis Panduan Permohonan/Syarat dan Skop Penyelidikan (Lampiran A). 
 
Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini, YBhg. Dato’/ Datuk/ Datin/ YBrs. Prof./ Dr./ Tuan/ Puan boleh menghubungi urus setia Geran Penyelidikan LPPKN seperti berikut:
 
     (i)         Puan Massita Mohamad di talian 03-2613 7555 samb. 1511
     (ii)        Cik Rosdiana Abd Hamid di talian 03-2613 7555 samb. 1517
     (iii)       Cik Umie Nabihah Mustafar di talian 03-2613 7555 samb. 1518
     (iv)       Urus setia Geran Penyelidikan melalui emel gp@lppkn.gov.my

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

[KEMASKINI] Pelawaan Geran Penyelidikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Tahun 20212021-01-08T00:24:33+08:00

Dana Penyelidikan Melalui Koordinator Dana Penyelidikan Harta Tanah Negara (NAPREC), Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH), Kementerian Kewangan Malaysia

Institut Penilaian Negara (INSPEN) telah mempelawa penyelidik yang berminat untuk mengemukakan permohonan penyelidikan dalam bidang harta tanah bagi mendapatkan dana tersebut. Permohonan ini terbuka untuk penyelidikan berskala kecil iaitu dalam lingkungan RM50,000.00 ke RM100,000.00 dan tempoh masa untuk menyiapkan projek penyelidikan adalah selama 12 bulan (1 tahun).

Keutamaan akan diberikan kepada penyelidikan yang boleh memberi impak kepada pembangunan harta tanah negara dan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).  

Garis Panduan dan borang permohonan boleh dicapai melalui  http://www.inspen.gov.my

Borang permohonan yang lengkap hendaklah diposkan kepada pihak INSPEN atau emel kepada 1naprec@gmail.com atau norain@inspen.gov.my  selewat-lewatnya pada 18 Januari 2020  (Isnin)  dan disalinkan kepada pegawai CRIM (psupp@ukm.edu.my) dan Sekretarait Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Dana Penyelidikan Melalui Koordinator Dana Penyelidikan Harta Tanah Negara (NAPREC), Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH), Kementerian Kewangan Malaysia2020-12-30T11:39:52+08:00

Pelawaan Untuk Pencalonan 2021 UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in The Basic Sciences

UNESCO menerusi Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SKUM) telah memanjangkan hebahan mengenai pencalonan 2021 UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences yang menawarkan hadiah bernilai USD250,000. Anugerah tahunan ini adalah sebagai pengiktirafan kepada penyelidik bagi pencapaian dalam basic science dari segi pembangunan, penyebaran dan kerjasama antarabangsa.

Maklumat lanjut mengenai anugerah ini boleh diperoleh menerusi pautan https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize

Dilampirkan bersama-sama Circular Letter serta Rules and Regulations berkaitan 2021 UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences seperti di Lampiran 1 dan Lampiran 2  untuk makluman dan rujukan pihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr./Tuan/Puan selanjutnya.  

Penyelidik yang berminat hendaklah membuat permohonan secara atas talian dan perlu dilengkapkan selewat-lewatnya pada 5 Mac 2021 (Jumaat) bagi tujuan penyelarasan oleh SKUM selanjutnya. 

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pelawaan Untuk Pencalonan 2021 UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in The Basic Sciences2020-12-30T00:42:58+08:00

TÜBİTAK-MIGHT Call for Covid-19 Proposals on Post Pandemic Impact

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) dan The Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) sedang mempelawa penyelidik di Malaysia untuk memohon cadangan penyelidikan yang tersebut di atas. Permohonan telah dibuka mulai 23 November 2020

Penyelidik yang berminat untuk memohon boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui laman sesawang rasmi https://www.might.org.my/. Bersama-sama ini dilampirkan syarat permohonan, borang permohonan penyelidikan dan borang perincian bajet.Borang permohonan yang lengkap perlu dikemukakan secara emel kepada razif@might.org.my selewat-lewatnya pada 12 Februari 2021 (10 malam)

Sehubungan dengan ini, sukacita kerjasama pihak  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan dapat memanjangkanhebahan ini kepada penyelidik bawah pengurusan  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan. 

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

TÜBİTAK-MIGHT Call for Covid-19 Proposals on Post Pandemic Impact2020-12-28T01:18:32+08:00

Pembukaan Permohonan Bagi Uk National Institute For Health Research (NIHR) Global Health Research

United Kingdom melalui UK National Institute for Health Research (NIHR) sedang mempelawa penyelidik di Malaysia untuk memohon empat (4) geran penyelidikan berkenaan kesihatan global yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat di negara berpendapatan rendah dan sederhana (Low & Middle Income Countries). 

Penyelidik yang berminat untuk memohon boleh mendapatkan maklumat selanjutnya melalui laman sesawang rasmi NIHR Global Health Research dan menghubungi pihak NIHR.

Pembukaan Permohonan Bagi Uk National Institute For Health Research (NIHR) Global Health Research2020-12-16T12:28:31+08:00

Call for Proposals Smart Partnership Initiative for Polar Research

Yayasan Penyelidikan Sultan Mizan (YPASM) sedang membuka iklan permohonan Geran Penyelidikan, Skim Fellowship dan Berth Support to Antarctica di bawah program Smart Partnership Initiative.

Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan dengan merujuk kepada syarat dan kriteria permohonan melalui laman sesawang YPASM  (www.ypasm.my). Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar melalui emel (dalam format pdf) kepada fardy@ypasm.my / intan@ypasm.my dan disalinkan kepada Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi) atau Timbalan Pengarah dan emel ini (Psupp@ukm.edu.my) untuk tujuan rekod Universiti.                                                                                                   

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan ini boleh hubungi Pegawai CRIM, Puan Syafura Abdul Halim di talian 03-8921469/ Cik Adila Abdul Rasib di talian 03-89214392  atau Pegawai YPSM melalui emel fardy@ypasm.my / intan@ypasm.my atau telefon 03-2691 0651.

Call for Proposals Smart Partnership Initiative for Polar Research2020-11-18T09:31:15+08:00

FY2021-2022 Fulbright Malaysian Scholar Program

Malaysian-American Commission On Educational Exchange (MACEE) sedang mempelawa permohonan FY2021-2022 FULBRIGHT MALAYSIAN SCHOLAR PROGRAM. Maklumat lanjut mengenai permohonan boleh diperoleh melalui https://www.macee.org.my/2021fulbright-malaysian-scholar-program/. Tarikh tutup permohonan ialah pada 13 November 2020

Bagi penyelidik yang menghantar permohonan, sukacita pihak CRIM memohon kerjasama agar dapat mengemukakan satu salinan permohonan kepada Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat dan satu salinan kepada Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) melalui emel psupp@ukm.edu.myuntuk tujuan rekod.

Pertanyaan lanjut mengenai perkara ini boleh hubungi Ms. Kalis/ Ms. Karen  di talian 03-2166 8878 atau email: Fulbrightmalaysia@macee.org.my

FY2021-2022 Fulbright Malaysian Scholar Program2020-10-20T13:08:24+08:00

Pembukaan Permohonan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 2020

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) melalui Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) dengan kerjasama Malaysian Industry Government Group for High Technology (MIGHT) dan The Centre for the Development of Industrial Technology, E.P.E. (CDTI) telah bersetuju untuk melaksanakan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 2020 di bawah inisiatif MyPAiR. Pembukaan permohonan ini adalah khusus bagi pelaksanaan kerjasama projek inovasi dalam bidang-bidang berikut:

 1. Sustainable City Development (Pembangunan Bandar Lestari);
 2. Knowledge-based Economy/k-Economy (Ekonomi berasaskan Pengetahuan); 
 3. Advanced Manufacturing and Materials (Pembuatan dan Bahan Termaju); dan
 4. Health (Kesihatan).

Permohonan projek perlu berasaskan industri dan berorientasikan pasaran yang mana kerjasama yang dibangunkan adalah berteraskan kerjasama teknologi bersama di antara syarikat, organisasi penyelidikan, akademik di Malaysia dan rakan industri (start-ups, PKS dan syarikat besar) di Sepanyol melibatkan pembangunan atau penambahbaikan yang penting (substantial) terhadap produk, proses atau perkhidmatan. Permohonan bagi program ini mestilah melibatkan penyelidik daripada UA dan industri Malaysia serta rakan industri daripada Sepanyol

Tarikh akhir penghantaran permohonan ini adalah pada 11 Mac 2021 (Khamis). Penyelidik yang berminat perlu menepati syarat-syarat permohonan yang ditetapkan sepertimana Garis Panduan MYSIP dan mengambil perhatian akan perkara-perkara berikut:

 1. Permohonan perlu disediakan secara bersama dengan penyelidik bersama menggunakan templet permohonan yang disediakan
 2.  Permohonan yang disediakan perlu dikemukakan oleh Penyelidik Utama daripada Malaysia melalui emel yang disenaraikan dan      disalinkan (CC) kepada pihak KPT melalui emel danakhas.bkpi@mohe.gov.my, pihak CRIM (psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ.  Permohonan yang sama juga perlu dikemukakan oleh Penyelidik Utama Sepanyol melalui laman web CDTI;
 3. Permohonan peruntukan bagi penyelidik UA perlu diperaku oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) sebelum dimajukan kepada             urus setia. Walau bagaimanapun, penilaian dalaman bagi penghantaran ini tidak perlu dilaksanakan; dan
 4. Penyelidik yang berminat untuk memohon perlu mendaftarkan minat (register interest) menerusinpautan Google Form di laman                  web MIGHT  (https://www.might.org.my/): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc70N3sARLEznALG9PlEqIEiEzjWYxz20vA4OypfSDIdZ3q-Q/viewform

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Puan Syafura Binti Abdul Halim di talian 03-89214679 atau pegawai KPT, Puan Rohida binti Kamis (rohida.kamis@mohe.gov.my), 03 – 8870 6979 atau Cik Nor Amira Farhana binti Ahmad Zailani (amira.zailani@mohe.gov.my) 03 – 8870 6969 ext. 4584

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 20202020-09-25T11:32:27+08:00

Pembukaan Permohonan Bagi Projek Penyelidikan di Bawah Kerjasama Teknikal Dalam Bidang Sains dan Teknologi Antara Kerajaan Malaysia (SATREPS) Dengan Kerajaan Jepun Bagi Tahun Kewangan 2021

 

Kerajaan Jepun telah memanjangkan permohonan kepada Kerajaan Malaysia untuk menyertai kerjasama teknikal dalam bidang sains dan teknologi (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development – SATREPS) bagi tahun kewangan 2021. Program ini bertujuan untuk mewujudkan platform kerjasama antarabangsa di antara Jepun dan negara-negara membangun bagi menangani isu global dalam bidang tersebut.

 

Maklumat lanjut mengenai SATREPS (tempoh, peruntukan dan lain-lain maklumat berkaitan) boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang https://www.jica.go.jp/english/our_work/science/satreps.htmlBersama-sama ini disertakan Format Permohonan (Lampiran A), MOHE Cost Proforma (Lampiran B), Senarai Semak Penghantaran Permohonan SATREPS Tahun Kewangan 2021 (Lampiran C) dan Masterlist Permohonan SATREPS Tahun Kewangan 2021 (Lampiran D)  untuk perhatian dan tindakan. 

 

Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan dengan merujuk kepada syarat dan kriteria permohonan.  Sukacita pihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr. dipohon untuk membuat saringan di peringkat PTJ bagi mengenal pasti projek yang berpotensi sebelum dikemukakan kepada CRIM selewat-lewatnya pada  22 September 2020 (Selasa) sebelum jam 12.00 tengah hari. Ulasan penilaian di peringkat PTJ perlu dikemukakan bersama kepada CRIM. Permohonan yang tidak melalui Sekretariat Penyelidikan PTJ tidak akan dipertimbangkan untuk diperaku ke KPT.

 

Dokumen permohonan yang perlu dikemukakan oleh Sekretariat Penyelidikan PTJ  kepada CRIM adalah seperti berikut:

 1. Surat rasmi Fakulti/Institut/Pusat : Sebagai bukti penghantaran permohonan.
 2. Borang Permohonan : 1 salinan lembut (softcopy) dalam format pdf (emel kepada psupp@ukm.edu.my), 3 salinan keras (hardcopy) dan Ulasan penilaian oleh Panel Penilai/JK Penilaian di peringkat Fakulti/Institut/Pusat. Format penilaian adalah tertakluk kepada Fakulti/Institut/Pusat masing-masing.
 3. Perincian Belanjawan MoE Cost Proforma : 1 salinan lembut (softcopy) dalam format excel (emel kepada psupp@ukm.edu.my) dan 3 salinan keras (hardcopy).
 4. Senarai Permohonan  (Masterlist) : 1 salinan lembut (softcopy) dalam format excel dan mengikut templet yang diberikan (emel kepada psupp@ukm.edu.my) dan 1 salinan keras (hardcopy).

Sukacita kerjasama pihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr. dapat memanjangkan perkara ini kepada penyelidik di bawah pengurusan YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Prof./Dr.

 

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Puan Syafura Binti Abdul Halim di talian 03-89214679 atau Cik Adila Abdul Rasib di talian 03-892143792.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Bagi Projek Penyelidikan di Bawah Kerjasama Teknikal Dalam Bidang Sains dan Teknologi Antara Kerajaan Malaysia (SATREPS) Dengan Kerajaan Jepun Bagi Tahun Kewangan 20212020-09-08T01:24:52+08:00

Hebahan Pembukaan Permohonan Program Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan (KKP) 2020

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) telah menerima surat hebahan daripada Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia bertarikh 26 Ogos 2020 mengenai pembukaan permohonan Program Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan (KKP) Tahun 2020. Program KKP ini adalah program baharu yang dilaksanakan oleh KPT bagi menggalakkan penyelidikan bidang nic melalui gabungan kerjasama antara kumpulan penyelidik IPT. KKP merupakan gabungan kumpulan penyelidik dari Pusat Kecemerlangan (CoE) di IPT dengan kumpulan penyelidik di CoE lain dan/atau kumpulan penyelidik (berbeza IPT) yang sama bidang kepakaran bagi menghasilkan kerangka kerja yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah nasional.

 

Permohonan ini dibuka mulai 4 September 2020 hingga 30 September 2020 berdasarkan lapan (8) bidang keutamaan seperti berikut:

i.  Pengangkutan dan Mobiliti

ii. Kepintaran Buatan

iii. 4 Revolusi lndustri

iv. Pengajaran dan Pembelajaran

v.  Industri Kreatif

vi. Pembelajaran Digital

vii. Future Food

viii. Daya Saing Ekonomi

 

Borang permohonan dan Garis Panduan KKP boleh dimuat turun bermula 4 September 2020 daripada laman sesawang KPT iaitu, http://www.mohe.gov.my. Perincian mengenai prosedur permohonan sila rujuk surat KPT seperti yang dilampirkan.

 

Semua permohonan ini akan diselaraskan di peringkat CRIM, di bawah portfolio Timbalan Pengarah (lnfrstruktur & lnstrumentasi). Semua permohonan perlu dikemukakan kepada Timbalan Pengarah (lnfrstruktur dan lnstrumentasi) sebelum 23 September 2020 bagi tujuan semakan dan penyelarasan sebelum ianya dikemukakan oleh CRIM kepada KPT.

 

Justeru, sukacita kerjasama YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dipohon agar dapat memanjangkan hebahan ini kepada semua kakitangan akademik/penyelidik di Fakulti/lnstitut/Pusat masing-masing.

 

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan ini, boleh berhubung terus dengan Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern, Timbalan Pengarah (lnfrastruktur & lnstrumentasi), dan pihak sekretariat di Makmal i-CRIM, Puan Norzamzurina Binti Ismail, Pegawai Sains Kanan di talian 03-89118506 (norzamzurina@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Hebahan Pembukaan Permohonan Program Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan (KKP) 20202020-10-16T09:20:20+08:00

Tawaran Menjalankan Penyelidikan Secara Kerjasama Dengan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) sedang menawarkan permohonan untuk menjalankan penyelidikan jangka pendek (6 bulan) secara kerjasama bersama IYRES berdasarkan tajuk berikut : Latihan Upskilling dan Reskilling Untuk Peluang Pekerjaan Golongan Belia.

Pelaksanaan penyelidikan ini adalah selaras dengan usaha IYRES untuk menghasilkan dapatan kajian berhubung dengan belia serta pangkalan data yang lengkap untuk menyokong perancangan dan pelaksanaan program pembangunan belia.

IYRES amat mengalu-alukan pelaksanaan penyelidikan secara ‘matching funds’ agar penyelidikan yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan skop yang lebih meluas.

Penyelidik yang berminat untuk mengemukakan permohonan bagi melaksanakan kajian ini boleh mengisi dan mengemukakan.

Borang Permohonan Menjalankan Penyelidikan Secara Kerjasama melalui emel: kajiankerjasama@iyres.gov.my selewat-lewatnya pada 27 Julai 2020 (Isnin), dan disalinkan kepada pegawai CRIM (emel: psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti.

Sebarang pertanyaan boleh hubungi pegawai IYRES, Encik Shah Romnizam Ramli (nizam@iyres.gov.my) di talian 03-8871 3335.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Tawaran Menjalankan Penyelidikan Secara Kerjasama Dengan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)2020-07-23T09:44:29+08:00

Hebahan: Pelawaan Untuk Pencalonan 34th Khwarizmi International Award (KIA)

Ministry of Science, Research & Technology, Iran dengan kerjasama Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST) mempelawa pencalonan 34th Khwarizmi International Award (KIA). 

Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan melalui http://www.khwarizmi.ir selewat-lewatnya pada 1 November 2020 (Ahad). Keputusan akan diumumkan pada Januari 2021.

Hebahan: Pelawaan Untuk Pencalonan 34th Khwarizmi International Award (KIA)2020-07-23T16:42:18+08:00

Hebahan : ASEAN-ROK Award for Excellence In Science, Technology and Innovation

The Government of Republic of Korea (ROK), Science and Technology Policy Institute (STEPI) dan The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sedang membuka permohonan ‘ASEAN-Rok Award for excellence in Science, Technology and Innovation’.  Tarikh tutup permohonan ialah pada  31 Julai 2020.

Bersama-sama ini  disampaikan garis panduan permohonan untuk perhatian dan tindakan.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Hebahan : ASEAN-ROK Award for Excellence In Science, Technology and Innovation2020-07-12T23:57:02+08:00

Hebahan : Invitation for Proposals for International Collaborative Research and ICT Pilot Projects for Rural Areas for 2020 (Funded by the Government of Japan)

Asia Pacific Telecommunity (APT) melalui surat rujukan: APT/PD-1.5.1/ICT-Dev’t/Inv bertarikh 25 Mei 2020 telah mempelawa negara-negara anggotanya untuk mengemukakan cadangan International Collaborative Research dan ICT Pilot Projects for Rural Areas for 2020 melalui pembiayaan oleh Kerajaan Jepun.

Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) sebagai `focal point ` APT, mempelawa Universiti Awam untuk menyertai projek ini dan permohonan boleh dibuat dengan melengkapkan dokumen berkaitan yang boleh dimuat turun di https://bit.ly/2CbznoN

Maklumat lanjut berkenaan projek ini juga boleh didapati dengan melayari laman sesawang http://www.apt.int/APTICT

Semua permohonan perlu perlu dikemukakan kepada CRIM sebelum atau pada 4 Ogos 2020 (Selasa) sebelum jam 12.00 tengah hari melalui Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat untuk tujuan penyelarasan di peringkat CRIM. Pihak CRIM akan menghantar permohonan secara softcopy dan hardcopy kepada KKMM selewat-lewatnya pada 7 Ogos 2020 (Jumaat).

Dokumen permohonan yang perlu dikemukakan oleh penyelidik dan Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat adalah seperti berikut:

 1. Surat rasmi daripada Fakulti/Institut/Pusat : Sebagai bukti penghantaran permohonan
 2. Borang Permohonan : Salinan lembut (softcopy) – emel kepada psupp@ukm.edu.my dan 2 salinan keras (hardcopy)
 3. Senarai Permohonan (Masterlist) : Salinan lembut (softcopy) dalam format excel mengikut templet yang diberikan – emel kepada psupp@ukm.edu.my dan 1 salinan keras (hardcopy)

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh diajukan kepada :

Pegawai KKMM

 1. Encik Mohd Azreey Shah Abd. Aziz : azreey@kkmm.gov.my / 03-8911 5639
 2. Puan Nur Risyah Musa : risyah@kkmm.gov.my / 03-8911 7521

Pegawai CRIM

 1. Puan Syafura Binti Abdul Halim :  03-89214679
 2. Cik Adila Abdul Rasib : 03-89214392

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Hebahan : Invitation for Proposals for International Collaborative Research and ICT Pilot Projects for Rural Areas for 2020 (Funded by the Government of Japan)2020-07-12T23:54:21+08:00

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Global Effort on Covid-19 (GECO) Health Research, United Kingdom

National Institute for Health Research (NIHR) dan UK Research and Innovation (UKRI) melalui The Medical Research Council (MRC), United Kingdom ingin mempelawa mana-mana penyelidik di Malaysia untuk memohon geran penyelidikan Global Effort On Covid-19 (GECO) Health Research (sila klik pautan ini untuk maklumat lanjut). 

Skop penyelidikan adalah berdasarkan keutamaan WHO COVID-19 Global Research Roadmap berikut:

 • Epidemiology
 • Clinical management
 • Infection prevention and control
 • Social Sciences and Humanities in the Outbreak Response

Pembukaan permohonan geran penyelidikan GECO Health ini akan dilaksanakan secara bersiri, iaitu tiga pusingan berturut-turut yang akan dibuka secara bergilir. Tarikh akhir permohonan bagi setiap pusingan adalah seperti berikut:

Pusingan 122 Jun 2020
Pusingan 210 Ogos 2020
Pusingan 3: 28 September 2020 

Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan menggunakan template Borang Permohonan yang dilampirkan bersama dan e-melkan bersama-sama dokumen sokong kepada  geco@nihr.ac.uk. disalinkan kepada pegawai CRIM (e-mel : psupp@ukm.edu.my) dan Timbalan Dekan Penyelidikan Fakulti/Timbalan Pengarah Institut/Pusat untuk tujuan rekod.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Global Effort on Covid-19 (GECO) Health Research, United Kingdom2020-05-27T15:34:54+08:00

Pelanjutan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’

ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET) telah melanjutkan tempoh permohonan sehingga 31 Mac 2021.

Penyelidik yang berminat, boleh mengemukakan permohonan melalui emel kepada asea-uninet@oead.atdisalinkan kepada CRIM (emel psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pelanjutan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’2020-05-27T15:25:55+08:00

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response Call to Address Covid-19

Newton Fund melalui UKRI GCRF sedang menawarkan geran UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response Call To Address Covid-19. Maklumat lanjut boleh diperoleh  melalui laman sesawang Universities UK International.

Syarat permohonan iaitu:

i)Tawaran geran adalah secara rolling call, tidak ada tarikh akhir permohonan bagi geran ini.
ii)Geran ini ditawarkan secara individu ataupun berkolaborasi bersama penyelidik UK dan penyelidik dari negara-negara berpendapatan sederhana dan rendah (sila rujuk senarai LMIC dari OECD).
iii) Geran ini bersifat agile response, hanya penyelidik yang berpengalaman menerima dan melaksanakan geran penyelidikan UKRI sahaja yang layak memohon. Bagi penyelidik yang tidak pernah menerima geran UKRI juga boleh bekerjasama dengan penyelidik yang berpengalaman menerima geran tersebut (dari senarai Malaysia/UK/DAC). Pihak Universities UK International juga menawarkan bantuan kepada penyelidik antarabangsa untuk mendapatkan rakan penyelidik UK.

Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan menggunakan ‘Covid-19 Proposal Form’ yang dilampirkan bersama dan emelkan kepadaGCRFCV19@ukri.org, disalinkan kepada pegawai CRIM (emel : psupp@ukm.edu.my) dan Timbalan Dekan Penyelidikan Fakult /Timbalan Pengarah Institut/Pusat untuk tujuan rekod.  

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response Call to Address Covid-192020-05-27T15:19:36+08:00

Pembukaan ‘AXA Research Fund-Mitiging Risk In The Wake Of The Covid-19 Pandemic’

AXA Research Fund sedang membuka tawaran geran ‘Mitigating risk in the wake of the Covid-19 Pandemic’.

Sehubungan ini, sukacita YBhg. Datuk /Dato’/Prof./Tuan/Puan dapat mengenalpasti seorang sahaja penyelidik dari setiap jabatan yang disenaraipendek untuk mengemukakan permohonan. Permohonan yang telah dikenalpasti oleh pihak YBhg. Datuk /Dato’/Prof./Tuan/Puan,perlu dihantar secara emel kepada fellowships@axa.com. dan disalinkan kepada CRIM melalui emel psupp@ukm.edu.my untuk tujuan rekod universiti.

Tarikh tutup permohonan ialah pada 7 Mei 2020 (4pm- Paris time).

Bersama-sama ini disampaikan garis panduan permohonan untuk perhatian dan tindakan .

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan ‘AXA Research Fund-Mitiging Risk In The Wake Of The Covid-19 Pandemic’2020-04-22T11:21:47+08:00

Pembukaan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’

The ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET)  sedang membuka permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’

Maklumat lanjut dan syarat kelayakan permohonan boleh dilayari melalui laman web https://asea-uninet.org/. Bersama-sama ini disampaikan garis panduan permohonan untuk perhatian dan tindakan 

Penyelidik yang berminat, boleh mengemukakan permohonan melalui emel kepadaasea-uninet@oead.at, disalinkan kepada CRIM (emel psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti. Tarikh tutup permohonan ialah pada 10 Mei 2020.

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh diajukan kepadaasea-uninet@oead.at.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’2020-04-22T11:05:31+08:00

Pembukaan Geran Makna Cancer Research Award Tahun 2020

Majlis Kanser Nasional (MAKNA) dengan kerjasama Akademi Sains Malaysia (ASM) sedang menawarkan permohonan Geran Makna Cancer Research Award bagi Tahun 2020. Penyelidik/pelajar pasca-Siswazah yang berminat boleh mengisi borang permohonan secara dalam talian melalui Pangkalan Data Top Research Scientists Malaysia (TRSM) www.mytopscientists.org.

Setiap permohonan perlu disahkan oleh Dekan/Pengarah Fakulti/Institut/Pusat. Maklumat permohonan daripada penyelidik/pelajar yang telah dihantar secara dalam talian perlu diemelkan kepada pegawai CRIM (emel : psupp@ukm.edu.my) dan disalinkan kepada Timbalan Dekan Penyelidikan Fakult /Timbalan Pengarah Institut/Pusat untuk tujuan rekod.

Maklumat lanjut boleh juga dicapai melalui http://makna.org.my/services/research/

Tarikh akhir penghantaran permohonan ialah pada 15 Mei 2020 (Jumaat) sebelum jam 5 petang.

Sebarang pertanyaan mengenai perkara berikut boleh hubungi :

 1. Makna Cancer Research Award – emel kepada peifeng.choong@makna.org.my/ashira.ahmad@makna.org.my
 2. ASM Awards & Recognitions syestem and database – 03-62030633/emel kepada awards@akademisains.gov.my

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pembukaan Geran Makna Cancer Research Award Tahun 20202020-04-16T13:04:41+08:00

Makluman Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Khas Pasca Covid-19 di Bawah Dana Kementerian Pengajian Tinggi (TARIH TUTUP: 20 April 2020)

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dalam suratnya dan emel bertarikh 14 April 2020 akan menawarkan Geran Penyelidikan Khas Pasca COVID-19 terbuka kepada semua pensyarah Universiti Awam (UA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta. Penawaran geran penyelidikan ini yang bersifat jangka pendek, adalah usaha KPT dalam menyediakan sumber rujukan kepada Kerajaan terutamanya kepada Kementerian berkaitan sebagai persediaan merangka polisi atau dasar dalam menghadapi senario kehidupan selepas wabak Covid19.

Geran Penyelidikan Khas Pasca COVID-19 ini akan dibuka untuk penyelidik UKM mulai 15 April 2020 sehingga 20 April 2020. Sehubungan itu, penyelidik adalah dipohon untuk mengambil perhatian akan perkara-perkara berikut:

3.1   Syarat permohonan dan peraturan kewangan perlu dirujuk kepada Garis Panduan Geran Penyelidikan Khas Pasca COVID-19 yang disertakan. Borang Permohonan adalah seperti yang dilampirkan.

 3.2   Permohonan akan dinilai oleh penilaian dalaman peringkat UKM dengan minimum seorang panel berpangkat Profesor dalam bidang kepakaran berkaitan. Ulasan panel beserta bukti tindakan penambahbaikan yang telah diambil turut perlu disertakan.

 3.3   Hanya 10 proposal terbaik yang terpilih akan dihantar ke KPT.

3.4   Ketua Penyelidik mestilah warganegara Malaysia.

 3.5   Ketua Penyelidik mestilah pernah menerima mana-mana geran penyelidikan kompetitif peringkat nasional atau antarabangsa yang berkaitan serta berjaya melaksanakan projek tersebut.

 3.6   Pemohon hanya dibenarkan mengetuai satu (1) projek sahaja dan hanya satu permohonan projek akan diperakukan untuk geran ini.

 3.7   Setiap Kertas Cadangan Penyelidikan mesti diketuai oleh seorang penyelidik utama dan dianggotai oleh 2 orang penyelidik bersama.

 3.8   Tempoh penyelidikan bagi geran ini adalah selama enam (6) bulan (1 Jun-31 Disember 2020)

 3.9   Setiap permohonan projek mestilah memenuhi salah satu bidang yang telah ditetapkan berdasarkan 20 Bidang Utama seperti yang dinyatakan dalam garis panduan. Mohon rujuk Garis Panduan Geran Penyelidikan Khas Pasca COVID-19 (2020).

 3.10   Jumlah peruntukan yang dipohon hendaklah tidak melebihi siling yang ditetapkan berjumlah RM25,000.00 dan minima RM5,000.00 (berpadanan dengan skop penyelidikan yang akan dilaksanakan. 

 3.11   Hasil Penyelidikan:

Kajian jangka pendek ini diharapkan untuk menghasilkan pelan tindakan yang mengandungi quick wins, jangka pendek dan jangka panjang yang berpaksikan rakyat, kos rendah/efektif, berkonsepkan blue ocean strategy dan memanfaatkan kerajaan yang meliputi aspek:

 1. Keberkesanan polisi sedia ada
 2. Cadangan kepada penambahbaikan polisi/dasar kesan COVID-19
 3. Kerangka Halatuju dan/atau Garis Panduan Baharu
 4. Lain-lain Kerangka Kertas Polisi/Dasar
 5. Penerbitan sekurang-kurangnya 1 jurnal terindeks SCOPUS

3.12   Borang Permohonan perlu ditandatangan dan disertakan bersama CV ringkas setiap penyelidik, carta alir dan carta perbatuan (Gantt Chart). Borang perlu diemelkan kepada ctaida@ukm.edu.my selewat-lewatnya pada 20 April 2020 jam 5.00 petang.

Bersama-sama ini dikemukakan garis panduan, borang permohonan dan jadual kerja bagi permohonan Geran Penyelidikan Khas Pasca COVID-19 peringkat UKM untuk perhatian pihak YBhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Prof./ Dr./ Tuan/ Puan. Sukacita YBhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Prof./ Dr./ Tuan/ Puan memanjangkan perkara ini kepada semua penyelidik di PTj masing-masing. 

Untuk sebarang pertanyaan berhubung geran ini  YBhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Prof./ Dr./ Tuan/ Puan boleh menghubungi pegawai CRIM secara emel, Puan Siti Noraida Binti Sood (ctaida@ukm.edu.my).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Makluman Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Khas Pasca Covid-19 di Bawah Dana Kementerian Pengajian Tinggi (TARIH TUTUP: 20 April 2020)2020-04-16T12:49:35+08:00

2020 Satu Joint Research Scheme (JRS) Call for Co-PI

SATU Joint Research Scheme (JRS) sedang mempelawa penyelidik yang berminat untuk memohon sebagai Co-PI. Maklumat lanjut boleh diperoleh melalui laman web  2020 SATU JRS (https://sites.google.com/view/2020-satujrs-1/home). 

Senarai Projek yang telah dikemukakan oleh PI pada Tahun 2020 adalah seperti pada Lampiran excel. Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan dengan melengkapkan borang permohonan dan memuatnaik  Curriculum vitae  (CV) secara dalam talian dengan  selewat-lewatnya pada 26 April 2020. Keputusan akan dimaklumkan pada 18 Mei 2020 melalui laman web SATU.

Sehubungan ini, kerjasama pihak  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan dipohon untuk memaklumkan hebahan ini kepada semua penyelidik di fakulti/institut/pusat masing-masing.

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, pihak  YBhg. Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Prof./tuan/puan boleh berhubung terus dengan  pihak Sekretariat SATU, Ms. Peggy Hsieh (satu@email.ncku.edu.tw).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

2020 Satu Joint Research Scheme (JRS) Call for Co-PI2020-04-13T12:14:27+08:00

IEEE HAC & SIGHT Projects 2020 Special Call for Proposals Related to COVID-19

The IEEE Humanitarian Activities Committee (HAC) dan Special Interest Group on Humanitarian Technology (SIGHT) sedang menawarkan pembukaan permohonan cadangan penyelidikan yang berpotensi memberi impak segera dalam menangani penularan wabak penyakit COVID-19. Permohonan dibuka sehingga 15 Mei 2020. Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan secara dalam talian  https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=ieeecorporate

Bersama-sama ini disampaikan Garis Panduan permohonan untuk rujukan dan panduan. Maklumat ini boleh juga diperoleh melalui https://hac.ieee.org/funding-opportunities/covid-19-projects/

Maklumat pemohonan daripada penyelidik yang telah dihantar secara dalam talian perlu diemelkan kepada pegawai CRIM (emel:psupp@ukm.edu.my) dan disalinkan kepada Timbalan Dekan Penyelidikan Fakulti/Timbalan Pengarah Institut/Pusat untuk tujuan rekod.    

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, boleh berhubung terus dengan Sekretariat IEEE melalui emel hac-projects@ieee.org.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

IEEE HAC & SIGHT Projects 2020 Special Call for Proposals Related to COVID-192020-04-06T11:18:34+08:00

Pelawaan Untuk Menyertai Pencalonan Bagi Asean Energy Awards 2020

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) Malaysia telah menerima pelawaan daripada ASEAN Centre for Energy (ACE) untuk menyertai ASEAN Energy Awards 2020. Anugerah ini bertujuan untuk menghargai usaha serta meningkatkan kesedaran berkenaan dalam bidang tenaga lestari/hijau, tenaga boleh diperbaharui, pengurusan mampan tenaga dan bangunan cekap tenaga di kalangan negara-negara ASEAN Member States (AMS).

ASEAN Energy Awards 2020 terdiri daripada empat (4) kategori:-
(i) ASEAN Best Practices of Energy Efficient Buildings (EEB) Awards;
(ii) ASEAN Best Practices of Green Building (GB) Awards;
(iii) ASEAN Best Practices of Energy Management (EM) in Buildings and Industries Awards; dan
(iv)ASEAN Renewable Energy (RE) Projects Awards.


MESTECC akan membuat saringan di peringkat nasional sebelum mengemukakan penamaan wakil Malaysia untuk dipertandingkan di peringkat ASEAN. Para pemenang akan diumumkan semasa Majlis Makan Malam Gala The ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) Ke-38 di Vietnam yang dijadualkan pada bulan September 2020.

Bersama-sama ini disampaikan garis panduan dan dokumen sokongan bagi setiap kategori berkaitan rujukan.

Penyelidik yang memenuhi kriteria dan pemarkahan yang digariskan, boleh mengemukakan permohonan yang lengkap beserta dokumen sokongan yang berkaitan kepada alarif@mestecc.gov.my dan haslinda@mestecc.gov.my (disalinkan kepada emel pegawai CRIM, psupp@ukm.edu.my dan Dekan/Pengarah fakulti/institut/pusat) pada atau sebelum 6 Mac 2020 (Jumaat) untuk tujuan penyelarasan diperingkat MESTECC.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

Pelawaan Untuk Menyertai Pencalonan Bagi Asean Energy Awards 20202020-02-20T11:00:31+08:00

Pelawaan Permohonan Peruntukan di Bawah Geran Sumbangan Suruhanjaya Kebangsaan Unesco Malaysia (GSS)

Suruhanjaya UNESCO Malaysia (SKUM) telah membuka permohonan geran sumbangan SKUM (GSS) yang merupakan peruntukan khas yang berbentuk ‘seed money’, bertujuan membantu pelaksanaan aktiviti/program/projek berkaitan UNESCO yang telah dirancang untuk dilaksanakan pada tahun semasa. 

Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan dan mengambil perhatian kepada perkara-perkara berikut :

(i) Program yang dipohon hendaklah berkaitan dengan bidang kompetensi UNESCO terutamanya yang menyokong pencapaian SDG diperingkat  nasional;
(ii) Permohonan perlu disertakan dengan kertas kerja yang lengkap berdasarkan format yang disediakan;
(iii) Mengemukakan salinan penyata bank (yang telah disahkan) bagi tujuan penyaluran peruntukan. Penyata bank ini boleh diperoleh daripada pihak  CRIM;

(iv) Cadangan peruntukan program tidak boleh melibatkan perkara berikut :
     (a) Pembelian aset.
      (b) Pembayaran emolument serta perkara-perkara lain yang tidak bersesuaian dengan program yang ingin dilaksanakan. 

(v) Mengemukakan permohonan lengkap kepada SUKUM di alamat seperti di bawah selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum program dilaksanakan

Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SUKUM)
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Hubungan Antarabangsa
Aras 14, Blok No. 2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5
62200 Wilayah Persekutuan
Putrajaya

(vi) Tempoh penerimaan permohonan oleh pihak SUKUM bagi tahun semasa adalah selewat-lewatnya pada 15 Mac 2020

Bersama-sama ini disampaikan  dokumen berkaitan untuk makluman dan rujukan

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, boleh menghubungi Bahagian Hubungan Antarabangsa, Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SUKUM) di talian 03-88705371/5382/5393/6049/6310 atau emel skum.bha@moe.gov.my

Pelawaan Permohonan Peruntukan di Bawah Geran Sumbangan Suruhanjaya Kebangsaan Unesco Malaysia (GSS)2020-02-11T15:31:13+08:00

Invitation for Proposals for EBC-K Project Plan 2019 to Facilitate ICT Application in The Asia-pacific

Asia Pasifik Telecomunity (APT) telah mempelawa negara anggota APT untuk mengemukakan cadangan Project to Facilitate ICT Application in the Asia-Pacific yang dibiayai oleh Kerajaan Republik Korea (EBC-K). Objektif projek ini adalah memudahcara pembangunan kecekapan dan produktivi serta memberi nilai tambah dan mafaat kepada bidang perkhidmatan atau industri seperti pelancongan, pendidikan, penjagaan kesihatan dan pengangkutan dalam kelangan negara anggota. Ia turut menilai impak dan keberhasilan aplikasi ICT, mengenai isu-isu pelaksanaan aplikasi ICT serta membincangkan langkah-langkah proaktif bagi mengatasinya.

Perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian semasa mengisi borang permohonan:
i) Sila baca dan teliti syarat dan peraturan permohonan (Attachment 1)
ii) Attachment 2, Perkara 9 (Endorsement of the Appplication) – akan ditandatangani oleh pihak CRIM.
iii) Permohonan yang lengkap perlu dihantar ke CRIM sebelum atau pada 9 Oktober 2019 (Rabu).

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh diajukan kepada Puan Siti Noraida Binti Sood (Pegawai CRIM, Tel.: 03-89215631, Emel: ctaida@ukm.edu.my).

Invitation for Proposals for EBC-K Project Plan 2019 to Facilitate ICT Application in The Asia-pacific2019-10-05T00:30:46+08:00

[Dana Khas] SATREPS: Pembukaan Permohonan Tahun Kewangan 2020 [Tarikh Tutup:23 September 2019]

Kerajaan Jepun telah memanjangkan permohonan kepada Kerajaan Malaysia untuk menyertai kerjasama teknikal dalam bidang sains dan teknologi bagi tahun kewangan 2020. Program ini bertujuan untuk mewujudkan platform kerjasama antarabangsa di kalangan negara-negara membangun bagi menangani isu global dalam bidang tersebut. 

Permohonan bagi projek penyelidikan ini adalah terhad kepada empat (4) bidang iaitu Environtment and Energy, Bioresources, Disaster Prevention and Mitigation dan Infectious Diseases Control. Maklumat lanjut menegnai bidang permohonan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang di alamat https://www.jica.go.jp/english/our_work/science/satreps.html. Bersama-sama ini disertakan emel hebahan daripada KPM bertarikh 6 September 2019, Borang  Permohonan format Japan’s Technical Cooperation (Lampiran A), Cost Proforma iaitu perincian peruntukan yang dipohon oleh penyelidik Malaysia daripada KPM (Lampiran B), dan Masterlist Senarai Permohonan SATREPS 2019 dalam format excel (Lampiran C) untuk makluman dan tindakan YBhg. Datuk/Dato’/Prof./Dr.               

Sukacita diingatkan, permohonan perlu memenuhi perkara berikut :

 1. Kakitangan akademik (aktif) di Universiti Awam perlu mengenal pasti rakan kerjasama (counterpart) di Jepun. Rakan kerjasama Jepun juga perlu mengemukakan permohonan dalam bidang kerjasama yang sama kepada Japan Science and Technology Agency (JST) di bawah Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) Jepun di Tokyo. Rakan kerjasama bagi cadangan penyelidikan dalam bidang Infectious Diseases Control perlu mengemukakan permohonan kepada Japan Agency for Medical Reseach and Development (AMED);
 2. Tempoh projek di bawah Kerjasama Teknikal SATREPS adalah tiga (3) hingga lima (5) tahun;
 3. Permohonan telah disaring dan dinilai di peringkat Fakulti/Institut/Pusat bagi mengenal pasti projek yang berpotensi sebelum dikemukakan kepada CRIM. Ulasan penilaian di peringkat Fakulti/Institut/Pusat perlu dikemukakan bersama kepada CRIM;
 4. Hanya permohonan lengkap dan menepati format permohonan yang dihantar kepada CRIM akan diperaku ke KPM; dan
 5. Semua pemohon perlu membentangkan permohonan kepada Jawatankuasa Penilaian KPM. Sesi pembentangan permohonan dijadualkan pada 30 September 2019 (Isnin) sehingga 3 Oktober 2019 (Khamis). Maklumat lanjut keperluan sesi pembentangan akan dikemukakan kemudian.

Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan dengan merujuk kepada syarat dan kriteria permohonan. Permohonan perlu dinilai diperingkat PTj dan dihantar kepada Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) melalui Sektetariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat selewat-lewatnya pada 23 September 2019 (Isnin) sebelum jam 12.00 tengah. Permohonan yang diperaku akan dihantar kepada Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT (BPKI) pada jam 9 pagi, 25 September 2019 (Rabu).

Dokumen permohonan yang perlu dikemukakan oleh Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat  kepada CRIM adalah seperti berikut:

 1. Surat rasmi Fakulti/Institut/Pusat: Sebagai bukti penghantaran permohonan
 2. Borang Permohonan: 1 salinan lembut (softcopy) dalam format pdf (emel kepada psupp@ukm.edu.my), 3 salinan keras (hardcopy) dan Ulasan penilaian oleh Panel Penilai/JK Penilaian di peringkat Fakulti/Institut/Pusat. Format penilaian adalah tertakluk kepada Fakulti/Institut/Pusat masing-masing.
 3. Perincian Belanjawan MoE Cost Proforma: 1 salinan lembut (softcopy) dalam format excel (emel kepada psupp@ukm.edu.my) dan 3 salinan keras (hardcopy)
 4. Senarai Permohonan  (Masterlist): 1 salinan lembut (softcopy) dalam format excel dan mengikut templet yang diberikan (emel kepada psupp@ukm.edu.my) dan 1 salinan keras (hardcopy)

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Puan Syafura Binti Abdul Halim di talian 03-89214679 atau pegawai KPM, Puan Siti Fazlina binti Mohd Sani di talian 03 – 8870 6959 (emel : sfazlina.msani@moe.gov.my) atau   Cik Nor Amira Farhana binti Ahmad Zailani di talian 03 – 8870 6969 ext. 4584 (emel : amira.zailani@moe.gov.my).

[Dana Khas] SATREPS: Pembukaan Permohonan Tahun Kewangan 2020 [Tarikh Tutup:23 September 2019]2019-09-10T16:20:29+08:00