Geran Luar

Call for Application: 2021 Dr Ranjeet Bhagwan Singh (RBS) Research Grant

2021-02-03T16:13:32+08:00

Akademi Sains Malaysia (ASM) mempelawa penyelidik dalam bidang Medical/Biomedical untuk memohon dan mengemukakan kertas cadangan penyelidikan RBS Research Grant. Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan melalui www.mytopscientists.org selewat-lewatnya pada 19 Februari 2021 (Jumaat). Bagi membantu penyelidik UKM mengemukakan proposal yang berkualiti, pihak Pusat IDEA UKM di bawah Kluster Kesihatan dan Perubatan Termaju akan mengadakan Bengkel Pemurnian Proposal RBS pada ketetepan berikut: Tarikh [...]

Call for Application: 2021 Dr Ranjeet Bhagwan Singh (RBS) Research Grant2021-02-03T16:13:32+08:00

Penawaran Geran Insentif Penyelidikan Yayasan Penyelidikan Otak, Minda dan Neurosains Malaysia Kitar 1-2020

2021-01-19T12:49:02+08:00

Yayasan Penyelidikan Otak, Minda dan Neurosains Malaysia (YPOMNM) ingin menawarkan Geran Insentif Penyelidikan Kitar 1-2020 kepada semua penyelidik warganegara Malaysia yang berkebolehan dalam bidang Basic, Clinical and Applied Neurosciences. Jumlah geran yang ditawarkan adalah sehingga maksimum RM10,000 dan boleh dipohon mulai akhir tahun Disember 2020. Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Mac 2021. Maklumat lanjut, [...]

Penawaran Geran Insentif Penyelidikan Yayasan Penyelidikan Otak, Minda dan Neurosains Malaysia Kitar 1-20202021-01-19T12:49:02+08:00

Pembukaan Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) – Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1 Tahun 2021

2021-01-18T10:26:48+08:00

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah membuka permohonan Dana Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1 Tahun 2021 kepada kakitangan akademik di Universiti Awam dan Universiti Swasta (termasuk Kolej Universiti Swasta) mulai 18 Januari 2021.Pembukaan permohonan ini dilaksanakan secara dalam talian menggunakan MyGRANTS (Malaysia Greater Research Network System) yang boleh diakses seperti di pautan https://mygrants.gov.my. Tarikh akhir penghantaran proposal [...]

Pembukaan Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) – Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1 Tahun 20212021-01-18T10:26:48+08:00

Pembukaan Permohonan Dana R&D Di Bawah Program Pemacu, MOSTI Tahun 2021

2021-01-15T12:45:07+08:00

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah melancarkan Malaysia Grand Challenge (MGC) pada 8 Januari 2021 sebagai usaha menggalakkan aktiviti Penyelidikan, Pembangunan, Pengkomersialan dan Inovasi (R&D&C&I) negara. Sejumlah dana telah diperuntukkan untuk lima (5) Skim Dana Pembiayaan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) di bawah Program Dana Pemacu Teknologi Strategik (PEMACU) seperti di Lampiran A. Permohonan dana [...]

Pembukaan Permohonan Dana R&D Di Bawah Program Pemacu, MOSTI Tahun 20212021-01-15T12:45:07+08:00

Pembukaan Tawaran Geran Penyelidikan Jangka Pendek PERKESO Tahun 2021

2021-01-14T11:37:21+08:00

Pejabat Sistem Insuran Pekerjaan, Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) melalui EIS-UPMCS Centre for Future Labour Market Studies (EU-ERA) mempelawa ahli akademik dan penyelidik di universiti awam untuk memohon geran penyelidikan jangka pendek (6 sehingga 8 bulan) di dalam bidang analisis pasaran buruh. Bersama-sama ini disampaikan surat daripada PERKESO bertarikh 6 Januari 2021 yang jelas maksudnya untuk perhatian dan tindakan [...]

Pembukaan Tawaran Geran Penyelidikan Jangka Pendek PERKESO Tahun 20212021-01-14T11:37:21+08:00

[KEMASKINI] Pelawaan Geran Penyelidikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Tahun 2021

2021-01-08T00:24:33+08:00

Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) akan membuka tawaran Geran Penyelidikan bagi melaksanakan penyelidikan saintifik dalam bidang kependudukan, kekeluargaan dan kesihatan reproduktif mulai 15 Januari 2021 (Jumaat) sehingga 15 Februari 2021 (Isnin). Tujuan geran ini adalah untuk memberi peluang kepada penyelidik-penyelidik profesional menjalankan penyelidikan saintifik yang relevan dalam bidang kependudukan, kekeluargaan dan kesihatan reproduktif serta dapat menghasilkan penemuan baharu [...]

[KEMASKINI] Pelawaan Geran Penyelidikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Tahun 20212021-01-08T00:24:33+08:00

Dana Penyelidikan Melalui Koordinator Dana Penyelidikan Harta Tanah Negara (NAPREC), Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH), Kementerian Kewangan Malaysia

2020-12-30T11:39:52+08:00

Institut Penilaian Negara (INSPEN) telah mempelawa penyelidik yang berminat untuk mengemukakan permohonan penyelidikan dalam bidang harta tanah bagi mendapatkan dana tersebut. Permohonan ini terbuka untuk penyelidikan berskala kecil iaitu dalam lingkungan RM50,000.00 ke RM100,000.00 dan tempoh masa untuk menyiapkan projek penyelidikan adalah selama 12 bulan (1 tahun). Keutamaan akan diberikan kepada penyelidikan yang boleh memberi [...]

Dana Penyelidikan Melalui Koordinator Dana Penyelidikan Harta Tanah Negara (NAPREC), Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH), Kementerian Kewangan Malaysia2020-12-30T11:39:52+08:00

Pelawaan Untuk Pencalonan 2021 UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in The Basic Sciences

2020-12-30T00:42:58+08:00

UNESCO menerusi Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SKUM) telah memanjangkan hebahan mengenai pencalonan 2021 UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences yang menawarkan hadiah bernilai USD250,000. Anugerah tahunan ini adalah sebagai pengiktirafan kepada penyelidik bagi pencapaian dalam basic science dari segi pembangunan, penyebaran dan kerjasama antarabangsa.Maklumat lanjut mengenai anugerah ini boleh diperoleh menerusi pautan https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize. Dilampirkan bersama-sama Circular Letter serta Rules and Regulations berkaitan 2021 UNESCO-Russia [...]

Pelawaan Untuk Pencalonan 2021 UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in The Basic Sciences2020-12-30T00:42:58+08:00

TÜBİTAK-MIGHT Call for Covid-19 Proposals on Post Pandemic Impact

2020-12-28T01:18:32+08:00

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) dan The Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) sedang mempelawa penyelidik di Malaysia untuk memohon cadangan penyelidikan yang tersebut di atas. Permohonan telah dibuka mulai 23 November 2020. Penyelidik yang berminat untuk memohon boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui laman sesawang rasmi https://www.might.org.my/. Bersama-sama ini dilampirkan syarat permohonan, borang [...]

TÜBİTAK-MIGHT Call for Covid-19 Proposals on Post Pandemic Impact2020-12-28T01:18:32+08:00

Pembukaan Permohonan Bagi Uk National Institute For Health Research (NIHR) Global Health Research

2020-12-16T12:28:31+08:00

United Kingdom melalui UK National Institute for Health Research (NIHR) sedang mempelawa penyelidik di Malaysia untuk memohon empat (4) geran penyelidikan berkenaan kesihatan global yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat di negara berpendapatan rendah dan sederhana (Low & Middle Income Countries). Penyelidik yang berminat untuk memohon boleh mendapatkan maklumat selanjutnya melalui laman sesawang rasmi NIHR Global Health Research dan menghubungi pihak NIHR.

Pembukaan Permohonan Bagi Uk National Institute For Health Research (NIHR) Global Health Research2020-12-16T12:28:31+08:00

Call for Proposals Smart Partnership Initiative for Polar Research

2020-11-18T09:31:15+08:00

Yayasan Penyelidikan Sultan Mizan (YPASM) sedang membuka iklan permohonan Geran Penyelidikan, Skim Fellowship dan Berth Support to Antarctica di bawah program Smart Partnership Initiative. Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan dengan merujuk kepada syarat dan kriteria permohonan melalui laman sesawang YPASM (www.ypasm.my). Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar melalui emel (dalam format pdf) kepada fardy@ypasm.my / intan@ypasm.my dan disalinkan kepada Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi) atau Timbalan Pengarah dan emel ini [...]

Call for Proposals Smart Partnership Initiative for Polar Research2020-11-18T09:31:15+08:00

Dana Antarabangsa: Toshiba International Foundation Grant

2020-10-20T13:25:50+08:00

Toshiba International Foundation sedang mempelawa permohonan Toshiba International Foundation Grants mulai 1 Oktober sehingga 30 November 2020. Maklumat lanjut mengenai permohonan boleh diperoleh melalui https://www.toshibafoundation.com/apply/grantsapplication.html

Dana Antarabangsa: Toshiba International Foundation Grant2020-10-20T13:25:50+08:00

FY2021-2022 Fulbright Malaysian Scholar Program

2020-10-20T13:08:24+08:00

Malaysian-American Commission On Educational Exchange (MACEE) sedang mempelawa permohonan FY2021-2022 FULBRIGHT MALAYSIAN SCHOLAR PROGRAM. Maklumat lanjut mengenai permohonan boleh diperoleh melalui https://www.macee.org.my/2021fulbright-malaysian-scholar-program/. Tarikh tutup permohonan ialah pada 13 November 2020. Bagi penyelidik yang menghantar permohonan, sukacita pihak CRIM memohon kerjasama agar dapat mengemukakan satu salinan permohonan kepada Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat dan satu salinan kepada Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) melalui emel [...]

FY2021-2022 Fulbright Malaysian Scholar Program2020-10-20T13:08:24+08:00

Pembukaan Permohonan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 2020

2020-09-25T11:32:27+08:00

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) melalui Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) dengan kerjasama Malaysian Industry Government Group for High Technology (MIGHT) dan The Centre for the Development of Industrial Technology, E.P.E. (CDTI) telah bersetuju untuk melaksanakan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 2020 di bawah inisiatif MyPAiR. Pembukaan permohonan ini adalah khusus bagi pelaksanaan kerjasama projek inovasi dalam bidang-bidang berikut:Sustainable City Development (Pembangunan [...]

Pembukaan Permohonan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 20202020-09-25T11:32:27+08:00

Pembukaan Permohonan Bagi Projek Penyelidikan di Bawah Kerjasama Teknikal Dalam Bidang Sains dan Teknologi Antara Kerajaan Malaysia (SATREPS) Dengan Kerajaan Jepun Bagi Tahun Kewangan 2021

2020-09-08T01:24:52+08:00

Kerajaan Jepun telah memanjangkan permohonan kepada Kerajaan Malaysia untuk menyertai kerjasama teknikal dalam bidang sains dan teknologi (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development – SATREPS) bagi tahun kewangan 2021. Program ini bertujuan untuk mewujudkan platform kerjasama antarabangsa di antara Jepun dan negara-negara membangun bagi menangani isu global dalam bidang tersebut. Maklumat lanjut mengenai SATREPS (tempoh, [...]

Pembukaan Permohonan Bagi Projek Penyelidikan di Bawah Kerjasama Teknikal Dalam Bidang Sains dan Teknologi Antara Kerajaan Malaysia (SATREPS) Dengan Kerajaan Jepun Bagi Tahun Kewangan 20212020-09-08T01:24:52+08:00

Hebahan Pembukaan Permohonan Program Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan (KKP) 2020

2020-10-16T09:20:20+08:00

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) telah menerima surat hebahan daripada Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia bertarikh 26 Ogos 2020 mengenai pembukaan permohonan Program Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan (KKP) Tahun 2020. Program KKP ini adalah program baharu yang dilaksanakan oleh KPT bagi menggalakkan penyelidikan bidang nic melalui gabungan kerjasama antara kumpulan penyelidik IPT. KKP [...]

Hebahan Pembukaan Permohonan Program Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan (KKP) 20202020-10-16T09:20:20+08:00

Tawaran Menjalankan Penyelidikan Secara Kerjasama Dengan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

2020-07-23T09:44:29+08:00

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) sedang menawarkan permohonan untuk menjalankan penyelidikan jangka pendek (6 bulan) secara kerjasama bersama IYRES berdasarkan tajuk berikut : Latihan Upskilling dan Reskilling Untuk Peluang Pekerjaan Golongan Belia.Pelaksanaan penyelidikan ini adalah selaras dengan usaha IYRES untuk menghasilkan dapatan kajian berhubung dengan belia serta pangkalan data yang lengkap untuk menyokong perancangan dan pelaksanaan program pembangunan [...]

Tawaran Menjalankan Penyelidikan Secara Kerjasama Dengan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)2020-07-23T09:44:29+08:00

Hebahan: Pelawaan Untuk Pencalonan 34th Khwarizmi International Award (KIA)

2020-07-23T16:42:18+08:00

Ministry of Science, Research & Technology, Iran dengan kerjasama Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST) mempelawa pencalonan 34th Khwarizmi International Award (KIA). Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan melalui http://www.khwarizmi.ir selewat-lewatnya pada 1 November 2020 (Ahad). Keputusan akan diumumkan pada Januari 2021.

Hebahan: Pelawaan Untuk Pencalonan 34th Khwarizmi International Award (KIA)2020-07-23T16:42:18+08:00

Hebahan : ASEAN-ROK Award for Excellence In Science, Technology and Innovation

2020-07-12T23:57:02+08:00

The Government of Republic of Korea (ROK), Science and Technology Policy Institute (STEPI) dan The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sedang membuka permohonan 'ASEAN-Rok Award for excellence in Science, Technology and Innovation'. Tarikh tutup permohonan ialah pada 31 Julai 2020.Bersama-sama ini disampaikan garis panduan permohonan untuk perhatian dan tindakan. Sila klik dibawah untuk muat [...]

Hebahan : ASEAN-ROK Award for Excellence In Science, Technology and Innovation2020-07-12T23:57:02+08:00

Hebahan : Invitation for Proposals for International Collaborative Research and ICT Pilot Projects for Rural Areas for 2020 (Funded by the Government of Japan)

2020-07-12T23:54:21+08:00

Asia Pacific Telecommunity (APT) melalui surat rujukan: APT/PD-1.5.1/ICT-Dev’t/Inv bertarikh 25 Mei 2020 telah mempelawa negara-negara anggotanya untuk mengemukakan cadangan International Collaborative Research dan ICT Pilot Projects for Rural Areas for 2020 melalui pembiayaan oleh Kerajaan Jepun.Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) sebagai `focal point ` APT, mempelawa Universiti Awam untuk menyertai projek ini dan permohonan [...]

Hebahan : Invitation for Proposals for International Collaborative Research and ICT Pilot Projects for Rural Areas for 2020 (Funded by the Government of Japan)2020-07-12T23:54:21+08:00

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Global Effort on Covid-19 (GECO) Health Research, United Kingdom

2020-05-27T15:34:54+08:00

National Institute for Health Research (NIHR) dan UK Research and Innovation (UKRI) melalui The Medical Research Council (MRC), United Kingdom ingin mempelawa mana-mana penyelidik di Malaysia untuk memohon geran penyelidikan Global Effort On Covid-19 (GECO) Health Research (sila klik pautan ini untuk maklumat lanjut). Skop penyelidikan adalah berdasarkan keutamaan WHO COVID-19 Global Research Roadmap berikut: Epidemiology Clinical management Infection prevention and control Social Sciences and Humanities in the [...]

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Global Effort on Covid-19 (GECO) Health Research, United Kingdom2020-05-27T15:34:54+08:00

Pelanjutan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’

2020-05-27T15:25:55+08:00

ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET) telah melanjutkan tempoh permohonan sehingga 31 Mac 2021. Penyelidik yang berminat, boleh mengemukakan permohonan melalui emel kepada asea-uninet@oead.at, disalinkan kepada CRIM (emel psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti. Sila klik dibawah untuk muat turun:- Emel Pelanjutan

Pelanjutan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’2020-05-27T15:25:55+08:00

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response Call to Address Covid-19

2020-05-27T15:19:36+08:00

Newton Fund melalui UKRI GCRF sedang menawarkan geran UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response Call To Address Covid-19. Maklumat lanjut boleh diperoleh melalui laman sesawang Universities UK International.Syarat permohonan iaitu:i)Tawaran geran adalah secara rolling call, tidak ada tarikh akhir permohonan bagi geran ini.ii)Geran ini ditawarkan secara individu ataupun berkolaborasi bersama penyelidik UK dan penyelidik dari negara-negara berpendapatan sederhana dan rendah (sila [...]

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response Call to Address Covid-192020-05-27T15:19:36+08:00

Pembukaan ‘AXA Research Fund-Mitiging Risk In The Wake Of The Covid-19 Pandemic’

2020-04-22T11:21:47+08:00

AXA Research Fund sedang membuka tawaran geran 'Mitigating risk in the wake of the Covid-19 Pandemic'. Sehubungan ini, sukacita YBhg. Datuk /Dato’/Prof./Tuan/Puan dapat mengenalpasti seorang sahaja penyelidik dari setiap jabatan yang disenaraipendek untuk mengemukakan permohonan. Permohonan yang telah dikenalpasti oleh pihak YBhg. Datuk /Dato’/Prof./Tuan/Puan,perlu dihantar secara emel kepada fellowships@axa.com. dan disalinkan kepada CRIM melalui emel [...]

Pembukaan ‘AXA Research Fund-Mitiging Risk In The Wake Of The Covid-19 Pandemic’2020-04-22T11:21:47+08:00

Pembukaan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’

2020-04-22T11:05:31+08:00

The ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET) sedang membuka permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’. Maklumat lanjut dan syarat kelayakan permohonan boleh dilayari melalui laman web https://asea-uninet.org/. Bersama-sama ini disampaikan garis panduan permohonan untuk perhatian dan tindakan Penyelidik yang berminat, boleh mengemukakan permohonan melalui emel kepadaasea-uninet@oead.at, disalinkan kepada CRIM (emel psupp@ukm.edu.my) dan Sekretariat Penyelidikan PTJ untuk tujuan rekod universiti. Tarikh tutup permohonan ialah pada 10 Mei [...]

Pembukaan Permohonan ‘Bernd Rode Award 2020’2020-04-22T11:05:31+08:00

Pembukaan Geran Makna Cancer Research Award Tahun 2020

2020-04-16T13:04:41+08:00

Majlis Kanser Nasional (MAKNA) dengan kerjasama Akademi Sains Malaysia (ASM) sedang menawarkan permohonan Geran Makna Cancer Research Award bagi Tahun 2020. Penyelidik/pelajar pasca-Siswazah yang berminat boleh mengisi borang permohonan secara dalam talian melalui Pangkalan Data Top Research Scientists Malaysia (TRSM) www.mytopscientists.org. Setiap permohonan perlu disahkan oleh Dekan/Pengarah Fakulti/Institut/Pusat. Maklumat permohonan daripada penyelidik/pelajar yang telah dihantar secara dalam talian perlu diemelkan kepada pegawai CRIM (emel : psupp@ukm.edu.my) dan disalinkan kepada [...]

Pembukaan Geran Makna Cancer Research Award Tahun 20202020-04-16T13:04:41+08:00

Makluman Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Khas Pasca Covid-19 di Bawah Dana Kementerian Pengajian Tinggi (TARIH TUTUP: 20 April 2020)

2020-04-16T12:49:35+08:00

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dalam suratnya dan emel bertarikh 14 April 2020 akan menawarkan Geran Penyelidikan Khas Pasca COVID-19 terbuka kepada semua pensyarah Universiti Awam (UA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta. Penawaran geran penyelidikan ini yang bersifat jangka pendek, adalah usaha KPT dalam menyediakan sumber rujukan kepada Kerajaan terutamanya kepada Kementerian berkaitan sebagai persediaan merangka [...]

Makluman Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Khas Pasca Covid-19 di Bawah Dana Kementerian Pengajian Tinggi (TARIH TUTUP: 20 April 2020)2020-04-16T12:49:35+08:00

2020 Satu Joint Research Scheme (JRS) Call for Co-PI

2020-04-13T12:14:27+08:00

SATU Joint Research Scheme (JRS) sedang mempelawa penyelidik yang berminat untuk memohon sebagai Co-PI. Maklumat lanjut boleh diperoleh melalui laman web 2020 SATU JRS (https://sites.google.com/view/2020-satujrs-1/home). Senarai Projek yang telah dikemukakan oleh PI pada Tahun 2020 adalah seperti pada Lampiran excel. Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan dengan melengkapkan borang permohonan dan memuatnaik Curriculum vitae (CV) secara [...]

2020 Satu Joint Research Scheme (JRS) Call for Co-PI2020-04-13T12:14:27+08:00

IEEE HAC & SIGHT Projects 2020 Special Call for Proposals Related to COVID-19

2020-04-06T11:18:34+08:00

The IEEE Humanitarian Activities Committee (HAC) dan Special Interest Group on Humanitarian Technology (SIGHT) sedang menawarkan pembukaan permohonan cadangan penyelidikan yang berpotensi memberi impak segera dalam menangani penularan wabak penyakit COVID-19. Permohonan dibuka sehingga 15 Mei 2020. Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan secara dalam talian https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=ieeecorporateBersama-sama ini disampaikan Garis Panduan permohonan untuk rujukan dan [...]

IEEE HAC & SIGHT Projects 2020 Special Call for Proposals Related to COVID-192020-04-06T11:18:34+08:00

Pelawaan Untuk Menyertai Pencalonan Bagi Asean Energy Awards 2020

2020-02-20T11:00:31+08:00

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) Malaysia telah menerima pelawaan daripada ASEAN Centre for Energy (ACE) untuk menyertai ASEAN Energy Awards 2020. Anugerah ini bertujuan untuk menghargai usaha serta meningkatkan kesedaran berkenaan dalam bidang tenaga lestari/hijau, tenaga boleh diperbaharui, pengurusan mampan tenaga dan bangunan cekap tenaga di kalangan negara-negara ASEAN Member [...]

Pelawaan Untuk Menyertai Pencalonan Bagi Asean Energy Awards 20202020-02-20T11:00:31+08:00

Pelawaan Permohonan Peruntukan di Bawah Geran Sumbangan Suruhanjaya Kebangsaan Unesco Malaysia (GSS)

2020-02-11T15:31:13+08:00

Suruhanjaya UNESCO Malaysia (SKUM) telah membuka permohonan geran sumbangan SKUM (GSS) yang merupakan peruntukan khas yang berbentuk 'seed money', bertujuan membantu pelaksanaan aktiviti/program/projek berkaitan UNESCO yang telah dirancang untuk dilaksanakan pada tahun semasa. Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan dan mengambil perhatian kepada perkara-perkara berikut :(i) Program yang dipohon hendaklah berkaitan dengan bidang kompetensi UNESCO terutamanya [...]

Pelawaan Permohonan Peruntukan di Bawah Geran Sumbangan Suruhanjaya Kebangsaan Unesco Malaysia (GSS)2020-02-11T15:31:13+08:00

Pelawaan Permohonan Dana Bagi Pelaksanaan Projek-projek Berkaitan Industri Bekalan Eletrik Negara

2020-02-07T08:45:44+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC) telah membuka permohonan dana bagi pelaksanaan projek-projek berkaitan bekalan elektrik negara di bawah Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik Negara (AAIBE). Penyelidik yang berminat boleh mengemukakan permohonan melalui Sistem Malaysia Electric Supply Industries Trust Account (MESITA). Tarikh tutup permohonan ialah pada 15 Mac 2020. Sehubungan ini, [...]

Pelawaan Permohonan Dana Bagi Pelaksanaan Projek-projek Berkaitan Industri Bekalan Eletrik Negara2020-02-07T08:45:44+08:00

Pelawaan Untuk Menyertai UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowship Programme – 2020

2020-02-03T10:10:21+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Malaysia menerusi Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) Malaysia telah menerima pelawaan daripada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) bersama International Center for Sustainable Energy Development (ISEDC) Moscow untuk menyertai UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowship Programme – 2020. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kapasiti dan sumber manusia dalam bidang Sustainable [...]

Pelawaan Untuk Menyertai UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowship Programme – 20202020-02-03T10:10:21+08:00

Makluman Pembukaan Permohonan Dana Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Fasa 1 Tahun 2020

2020-01-10T17:25:45+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuka permohonan Dana Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1 Tahun 2020 kepada kakitangan akademik di Universiti Awam dan Universiti Swasta mulai 6 Januari 2020. Pembukaan permohonan ini dilaksanakan secara atas talian menggunakan MyGRANTS (Malaysia Greater Research Network System) yang boleh diakses seperti di pautan https://mygrants.gov.my. Tarikh akhir penghantaran proposal [...]

Makluman Pembukaan Permohonan Dana Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Fasa 1 Tahun 20202020-01-10T17:25:45+08:00

Pelawaan Permohonan Qatar National Research Fund – Launch Of NPRP-Standard 13th Cycle

2020-01-06T08:48:43+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Qatar National Research Fund (QNRF) mempelawa penyelidik untuk memohon dan mengemukakan kertas cadangan penyelidikan seperti yang dinyatakan dalam emel qnrf-pr@qnrf.org bertarikh 5 Disember 2019. Untuk maklumat lanjut, penyelidik adalah dipohon untuk melayari laman sesawang https://www.qnrf.org/en-us/Funding/Research-Programs/National-Priorities-Research-Program-NPRP. Penyelidik adalah dipohon untuk mengambil perhatian akan perkara-perkara berikut: The deadline for proposal submission by the LPI is 25 February [...]

Pelawaan Permohonan Qatar National Research Fund – Launch Of NPRP-Standard 13th Cycle2020-01-06T08:48:43+08:00

Dr Ranjeet Bhagwan Singh (RBS) Medical Research Grant: Extension for 2019/2020 Application

2020-01-06T08:42:50+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Akademi Sains Malaysia (ASM) mempelawa penyelidik dalam bidang Medical/Biomedical untuk memohon dan mengemukakan kertas cadangan penyelidikan RBS Medical Research Grant. Permohonan boleh dibuat melalui https://www.mytopscientists.org/v2/default.aspx. Bersama-sama ini disampaikan Garis Panduan dan tatacara permohonan untuk rujukan dan panduan. Tarikh tutup permohonan pada 31 Januari 2020. Penyelidik yang mengemukakan permohonan ini diminta untuk memaklumkan kepada pihak CRIM [...]

Dr Ranjeet Bhagwan Singh (RBS) Medical Research Grant: Extension for 2019/2020 Application2020-01-06T08:42:50+08:00

Pembukaan Permohonan Hubert Curien Partnership – Hibiscus (PHC-Hibiscus) France-malaysia Fasa 1/2020

2019-12-09T08:37:39+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) dengan kerjasama Ministry of Europe and Foreign Affairs (MEAE) dan Ministry of National Education, Higher Education and Research (MESRI) Perancis telah bersetuju untuk melaksanakan Hubert Curien Partnership – Hibiscus (PHC-Hibiscus) Fasa Pertama tahun 2020 di bawah program MyPAIR. Permohonan dibuka mulai 3 Disember 2019 sehingga 31 [...]

Pembukaan Permohonan Hubert Curien Partnership – Hibiscus (PHC-Hibiscus) France-malaysia Fasa 1/20202019-12-09T08:37:39+08:00

Call for Proposals Smart Partnership Initiative for Polar Research 2020

2019-11-01T16:33:59+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Yayasan Penyelidikan Sultan Mizan (YPASM) sedang membuka iklan permohonan Geran Penyelidikan, Skim Fellowship dan Berth Support to British Antarctic Survey (BAS) Research Stations di bawah program Smart Partnership Initiative. Penyelidik yang berminat boleh membuat permohonan dengan merujuk kepada syarat dan kriteria permohonan melalui laman sesawang YPASM (www.ypasm.my). Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar melalui emel kepada [...]

Call for Proposals Smart Partnership Initiative for Polar Research 20202019-11-01T16:33:59+08:00

Pembukaan Permohonan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 2019

2019-10-29T23:17:24+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) dengan kerjasama Malaysian Industry Government Group for High Technology (MIGHT) dan The Centre for the Development of Industrial Technology, E.P.E. (CDTI) telah bersetuju untuk melaksanakan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 2019 di bawah inisiatif MyPAiR. Pembukaan permohonan ini adalah khusus bagi pelaksanaan [...]

Pembukaan Permohonan Malaysia-Spain Joint Programme – Malaysia-Spain Innovating Programme (MySIP) Tahun 20192019-10-29T23:17:24+08:00

Pembukaan Permohonan APEC PPSTI Concept Notes Submission Session 1/2020

2019-10-23T12:09:49+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC) sebagai focal point APEC Policy Partnership on Science,Technology and Innovation (PPSTI) sedang membuat panggilan Kertas Konsep untuk projek di bawah Forum PPSTI. Penyelidik yang berminat boleh mengisi borang permohonan kertas konsep mengikut format yang ditetapkan oleh APEC. Kertas konsep perlu dihantar terus kepada Cik [...]

Pembukaan Permohonan APEC PPSTI Concept Notes Submission Session 1/20202019-10-23T12:09:49+08:00

Invitation for Proposals for EBC-K Project Plan 2019 to Facilitate ICT Application in The Asia-pacific

2019-10-05T00:30:46+08:00

Asia Pasifik Telecomunity (APT) telah mempelawa negara anggota APT untuk mengemukakan cadangan Project to Facilitate ICT Application in the Asia-Pacific yang dibiayai oleh Kerajaan Republik Korea (EBC-K). Objektif projek ini adalah memudahcara pembangunan kecekapan dan produktivi serta memberi nilai tambah dan mafaat kepada bidang perkhidmatan atau industri seperti pelancongan, pendidikan, penjagaan kesihatan dan pengangkutan dalam [...]

Invitation for Proposals for EBC-K Project Plan 2019 to Facilitate ICT Application in The Asia-pacific2019-10-05T00:30:46+08:00

[Dana Khas] SATREPS: Pembukaan Permohonan Tahun Kewangan 2020 [Tarikh Tutup:23 September 2019]

2019-09-10T16:20:29+08:00

Kerajaan Jepun telah memanjangkan permohonan kepada Kerajaan Malaysia untuk menyertai kerjasama teknikal dalam bidang sains dan teknologi bagi tahun kewangan 2020. Program ini bertujuan untuk mewujudkan platform kerjasama antarabangsa di kalangan negara-negara membangun bagi menangani isu global dalam bidang tersebut. Permohonan bagi projek penyelidikan ini adalah terhad kepada empat (4) bidang iaitu Environtment and Energy, Bioresources, [...]

[Dana Khas] SATREPS: Pembukaan Permohonan Tahun Kewangan 2020 [Tarikh Tutup:23 September 2019]2019-09-10T16:20:29+08:00

Jemputan Menghantar Kertas Cadangan Penyelidikan di Bawah Majlis Pembangunan Sosial (MPS) Sarawak

2019-09-03T22:43:40+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Majlis Pembangunan Sosial Sarawak melalui Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak (KWKPK) mempelawa penyelidik UKM untuk menghantar kertas cadangan penyelidikan berkaitan isu-isu sosial di Sarawak. Maklumat lanjut mengenai permohonan boleh dirujuk melalui surat Rujukan:MPS/700-1(26) bertarikh 11 Julai 2019 yang dilampirkan bersama. Penyelidik yang berminat diminta untuk menyediakan kertas cadangan seperti format yang [...]

Jemputan Menghantar Kertas Cadangan Penyelidikan di Bawah Majlis Pembangunan Sosial (MPS) Sarawak2019-09-03T22:43:40+08:00

Pembukaan Newton Fund Impact Scheme

2019-08-27T16:52:28+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]British Council, UK Research and Innovation(UKRI) sedang menawarkan permohonan geran bagi tahun 2019. Butiran geran seperti dibawah: Program: Newton Fund Impact Scheme Tarikh Tutup: 13 September 2019 Pautan Permohonan: https://britishcouncil-cxobw.formstack.com/forms/application_form_nfis_19 Penyelidik yang berminat boleh mengisi borang permohonan melalui pautan yang disertakan dan kemukakan satu salinan permohonan tersebut ke Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) untuk [...]

Pembukaan Newton Fund Impact Scheme2019-08-27T16:52:28+08:00

Pembukaan Skim Geran Malaysian Research University Network Young Researchers (MY-RGS) Melalui Sistem MyGRANT

2019-08-27T16:55:45+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sukacita dimaklumkan pengisian kertas cadangan penyelidikan MY-RGS secara atas talian melalui Sistem MyGRANTS di pautan https://mygrants.gov.my telah dibuka mulai 8 Julai 2019. Tarikh akhir penghantaran permohonan secara atas talian MyGRANTS adalah pada 29 Julai 2019, selewat-lewatnya jam 11.59 malam. Sebarang pertanyaan, boleh dikemukakan kepada Puan Syafura Binti Abdul Halim (03-89214679) atau Cik Norzahira Ramli (03-89214392). [...]

Pembukaan Skim Geran Malaysian Research University Network Young Researchers (MY-RGS) Melalui Sistem MyGRANT2019-08-27T16:55:45+08:00

Hebahan : Pembukaan Geran MAKNA Cancer Research Award Tahun 2019

2019-08-27T16:54:30+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Majlis Kanser Nasional (MAKNA) dengan kerjasama Akademi Sains Malaysia (ASM) akan membuka permohonan Geran MAKNA Cancer Research Award bagi tahun 2019 mulai 1 Jun 2019 sehingga 31 Julai 2019. Penyelidik/pelajar yang berminat boleh mengisi dan mengemukakan permohonan secara atas talian di http://www.mytopscientists.org/v2/. Maklumat pemohonan daripada penyelidik/pelajar yang telah dihantar secara atas talian perlu diemelkan kepada [...]

Hebahan : Pembukaan Geran MAKNA Cancer Research Award Tahun 20192019-08-27T16:54:30+08:00

Geran Penyelidikan Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) Tahun 2019

2019-08-27T16:54:51+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah melancarkan Program Geran Penyelidikan sejak tahun 2013. Program ini bertujuan untuk menggalakkan kajian mengenai isu-isu persaingan dalam konteks ekonomi, dasar dan undang-undang persaingan di Malaysia. Pada tahun ini pihak MyCC telah membuka program geran penyelidikan ini kepada Institusi Pendidikan Tinggi. Maklumat lanjut berkaitan prosedur permohonan geran ini juga boleh dicapai [...]

Geran Penyelidikan Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) Tahun 20192019-08-27T16:54:51+08:00

Hebahan : Pemakluman Permohonan Geran Kecil Alam Sekitar (GKAS) dan Geran Kecil Teknologi Hijau (GKTH) Negeri Selangor 2019

2019-08-27T16:55:07+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor melalui surat bertarikh 14 Mei 2019 mempelawa penyelidik UKM memohon Geran Kecil Alam Sekitar (GKAS) dan Geran Kecil Teknologi Hijau (GKTH) Negeri Selangor. Penyelidik yang berminat boleh membuat permohoan secara online melalui portal rasmi Kerajaan negeri selangor https://www.selangor.gov.my/ mulai 2 hingga 31 Mei 2019. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh [...]

Hebahan : Pemakluman Permohonan Geran Kecil Alam Sekitar (GKAS) dan Geran Kecil Teknologi Hijau (GKTH) Negeri Selangor 20192019-08-27T16:55:07+08:00

Joint NAM S&T Centre – Zmt Bremen (Germany) Fellowship in “Tropical Coastal Marine Research”: Call For Applications For 2019

2019-08-27T16:57:37+08:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) telah menerima pelawaan daripada NAM S&T Centre untuk menyertai Joint NAM S&T Centre – Zmt Bremen (Germany) Fellowship in "Tropical Coastal Marine Research": Call For Applications For 2019 anjuran bersama NAM S&T Centre dan Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT), Bremen, Germany. Penyelidik / [...]

Joint NAM S&T Centre – Zmt Bremen (Germany) Fellowship in “Tropical Coastal Marine Research”: Call For Applications For 20192019-08-27T16:57:37+08:00
Go to Top