Puan Norizan Ajai@Jondin

Unit Kewangan Penyelidikan
Eksekutif Kewangan Kanan
03-8921 4573