Encik Mohammad Shah Kirin Zamberi

Makmal i-CRIM
Penolong Jurutera
03-8911 8514