Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mempelawa permohonan daripada pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah yang mengikuti pengajian secara penyelidikan dan mendaftar sepenuh masa untuk memohon Skim Zamalah Penyelidikan Sem 212018/2019.

Bersama-sama ini disampaikan beberapa dokumen untuk makluman dan rujukan seperti berikut:

(a) Garis Panduan Skim Zamalah Penyelidikan iaitu seperti di Lampiran A;
(b) Jadual Kerja Permohonan Skim Zamalah Universiti Penyelidikan Sem 1 2018/2019 iaitu seperti di Lampiran B;
(c) Carta Alir Permohonan Skim Zamalah Penyelidikan melalui atas talian iaitu seperti di Lampiran C;
(d) Syarat Minimum Permohonan Skim Zamalah Penyelidikan seperti di Lampiran D.

Untuk makluman YBhg. Dato’/Datuk/Prof./Tuan/Puan, pelajar yang memohon Skim Zamalah Penyelidikan perlu memuatnaik cadangan penyelidikan yang telah diperakukan di peringkat Fakulti/Institut/Pusat untuk tujuan penilaian dan perakuan. Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui http://appsmu.ukm.my/smip/login mulai 06 September 2018 hingga 16 September 2018.

Sukacita dapat memaklumkan kepada semua kakitangan akademik yang berminat atau sedang menyelia pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah yang menjalankan penyelidikan secara sepenuh masa.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut sukacita dapat menghubungi Urusetia CRIM di talian 03-8921 5112 (Puan Nur Izyani Azahari).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-

[su_list icon=”icon: download” icon_color=”#001cf2″]