The Royal Society (United Kingdom) dengan kerjasama Akademi Sains Malaysia (ASM) dan Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) sedang menawarkan permohonan felo bagi tahun 2016. Penyelidik yang berminat boleh mengisi borang permohonan di https://e-gap.royalsociety.org dan kemukakan satu salinan permohonan tersebut ke Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) untuk tujuan rekod.. Garis panduan dan syarat penyertaan boleh didapati di laman https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-fund/Tarikh tutup permohonan adalah pada 14 September 2016.

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi pegawai CRIM En. Mohd Asraf Mohamad Farid (Pegawai Penyelidik Sosial) di talian 03 – 8921 4455 atau melalui email asraf@ukm.edu.my

Sila klik dibawah untuk muat turun:-