Majlis Kanser Nasional (MAKNA) dengan kerjasama Akademi Sains Malaysia (ASM ) sedang menawarkan permohonan geran bagi tahun 2017.

Penyelidik / Pelajar yang berminat boleh mengisi permohonan di http://www.mytopscientists.org/v2/ dan kemukakan satu salinan permohonan tersebut ke Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) untuk tujuan rekod. Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Ogos 2017. Maklumat dan syarat berkaitan boleh didapati di http://makna.org.my/services/research/.

Sebarang pertanyaan boleh diajukan melalui emel ke research@makna.org.my.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-