Dimaklumkan bahawa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dan Malaysian-American Commission on Educational Exchange (MACEE) sedang menawarkan permohonan FULBRIGHT-MCMC Specialist Grant bagi tahun 2018. Penyelidik yang berminat boleh mengisi borang permohonan mengikut format yang ditetapkan oleh SKMM. Maklumat lanjut boleh diperoleh melalui https://www.skmm.gov.my/grants/fulbright-mcmc-grants.

Semua permohonan daripada penyelidik perlu dikemukakan kepada CRIM sebelum atau pada 13 Februari 2018 (Selasa) sebelum jam 12.00 tengah hari melalui Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat untuk tujuan penyelarasan di peringkat CRIM terlebih dahulu. Tarikh tutup permohonan ialah pada 15 Februari 2018 (Khamis).

Dokumen permohonan yang perlu dikemukakan oleh Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat adalah seperti berikut:
a. Surat rasmi daripada Fakulti/Institut/Pusat: Sebagai bukti penghantaran permohonan.
b. Borang Permohonan: 1 salinan lembut (softcopy) – emel kepada psupp@ukm.edu.my, 1 salinan keras (hardcopy) dan Ulasan penilaian oleh Panel Penilai/JK Penilaian di peringkat Fakulti/Institut/Pusat (tertakluk kepada format Fakulti/Institut/Pusat).
c. Senarai Permohonan (Masterlist): 1 salinan lembut (softcopy) dalam format excel mengikut templet yang diberikan – emel kepada psupp@ukm.edu.my dan 1 salinan keras (hardcopy).
d.
Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh diajukan kepada pegawai CRIM, Puan Syafura Binti Abdul Halim di talian 03-89214679 atau Sekretariat SKMM di talian 03-86888354/7855, emel : fulbright-mcmc@cmc.gov.my atau Sekretariat MACEE di talian 03-21668878 ext 24 , emel : kalis@macee.org.my

Sila klik dibawah untuk muat turun:-