Asia-Pasific Economis Cooperation (APEC) sedang menawarkan permohonan APEC FUNDS 2018 FOR CAPACITY BUILDING PROJECTS. Maklumat lanjut boleh diperoleh melalui https://www.apec.org/Projects/Applying-for-Funds.

Penyelidik yang berminat boleh mengisi borang permohonan mengikut format yang ditetapkan oleh APEC. Semua permohonan daripada penyelidik perlu dikemukakan kepada CRIM sebelum atau pada 15 Februari 2018 (Khamis) sebelum jam 12.00 tengah hari melalui Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat untuk tujuan penyelarasan di peringkat CRIM sebelum dihantar kepada MOSTI.

Dokumen permohonan yang perlu dikemukakan oleh Sekretariat Penyelidikan Fakulti/Institut/Pusat  adalah seperti berikut:

a. Surat rasmi daripada Fakulti/Institut/Pusat: Sebagai bukti penghantaran permohonan.
b. Borang Permohonan: 1 salinan lembut (softcopy) – emel kepada psupp@ukm.edu.my, 1 salinan keras (hardcopy) dan Ulasan penilaian oleh Panel Penilai/JK Penilaian di peringkat Fakulti/Institut/Pusat (tertakluk kepada format Fakulti/Institut/Pusat, sekiranya ada).
c. Senarai Permohonan (Masterlist): 1 salinan lembut (softcopy) dalam format excel mengikut templet yang diberikan – emel kepada psupp@ukm.edu.my dan 1 salinan keras (hardcopy).

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh diajukan kepada pegawai CRIM, Puan Syafura Binti Abdul Halim di talian 03-89214679 atau Cik Nazratul Ain Mohamad Ali (Bahagian Antarabangsa MOSTI) di talian 03-8885 8236/017-7818560.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-