ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN COST) sedang menawarkan permohonan geran bagi tahun 2017.

Penyelidik yang berminat boleh mengisi borang permohonan dan emel permohonan lengkap ke noorahayu@mosti.gov.my dan nuri@mosti.gov.my dan kemukakan satu salinan permohonan tersebut ke Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) untuk tujuan rekod. 

Tarikh tutup permohonan adalah pada 30 Mac 2017. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Noorahayu binti Yahya; Tel: 03- 8885 8741, Emel: noorahayu@mosti.gov.my

Garis panduan, borang proposal dan dokumen berkaitan adalah seperti di lampiran.

Sila klik dibawah untuk muat turun:-