Bill & Melinda Gates Foundation sedang menawarkan permohonan geran bagi tahun 2017.

Penyelidik yang berminat boleh mengisi borang permohonan melalui pautan yang disertakan dan kemukakan satu salinan permohonan tersebut ke Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) untuk tujuan rekod. Senarai geran yang ditawarkan adalah seperti berikut:

[table id=3 /]

Sebarang pertanyaan boleh diajukan melalui emel ke GCEhelp@gatesfoundation.org.