(i) ASEAN-India Collaborative R&D Program (AIRD)
(ii) ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF)

ASEAN-India S&T Development Fund (AISTDF) sedang menawarkan permohonan ASEAN-India Collaborative R&D Program (AIRD) dan ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) Tahun 2018. Permohonan adalah dibuka sepanjang masa.

Penyelidik yang berminat, boleh mengisi borang permohonan mengikut format yang ditetapkan seperti di Lampiran. Semua permohonan yang lengkap daripada penyelidik perlu di emelkan kepada Sekretariat, dimas.adekhrisna@asean.org dan turut disalinkan (cc) kepada noorahayu@mosti.gov.my, nazratul@mosti.gov.my, psupp@ukm.edu.my dan Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi/Timbalan Pengarah Fakulti/Institut masing-masing.

Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh diajukan kepada pegawai CRIM, Puan Syafura Binti Abdul Halim di talian 03-89214679 atau Pegawai Bahagian Antarabangsa MOSTI, Cik Nazratul Ain Mohamad Ali (nazratul@mosti.gov.my / 603 8885 8832) atau Puan Noorahayu Yahya (noorahayu@mosti.gov.my / 603 8885 8741).

Sila klik dibawah untuk muat turun:-